Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Näsisaari on nyt valmis – Näin Näsijärveen syntyi uusi 55 000 autokuormallisen saari

Näsisaaren rakennusurakkaan kuuluneet louheenajotyöt ja Näsijärven vesistötäyttö on tehty.

Työt valmistuivat kuukauden etuajassa 30. marraskuuta.

Tampereen kaupunki tiedotti asiasta tänään.

Myös tulevan raitiotielinjan kohdalle tehdyt esikuormituspenkereet ovat valmistuneet. Vesistötäyttöön ja penkereisiin on ajettu yhteensä 1,2 miljoona kuutiota louhetta, mikä on tarkoittanut 55 000 autokuormallista. Näsisaaren rakentaminen aloitettiin kuluvan vuoden helmikuussa.

Jäljellä on enää vesistötäytön ulapan puolen reuna-alueilla tehtävät syvätiivistystyöt ja eroosiosuojaus- ja luiskarakenteiden teko. Työkoneita liikkuu alueella edelleen.

Myös Paasikiventien (VT 12) alueen vesien kokoamista varten rakennettu hulevesilinja ja siihen liittynyt rantaraitti on saatu pääosin valmiiksi. Rantaraitti tullaan viimeistelemään myöhemmin kävelyn ja pyöräilyn uudeksi reitiksi kanavan rantaan.

Hiedanrannan louhekasassa varastoituna ollut louhe on nyt ajettu vesistötäyttöön. Rakentamiseen käytetyn louheen kokonaismäärä on noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä, josta noin 1 miljoonaa oli Hiedanrannan kasalla ollutta louhetta. Louheesta 0,2 miljoonaa kuutiota tuotiin muista varastokasoista.

Näsisaaren rakentamisesta vastaava urakoitsija eli Louhintahiekka Oy sai urakkaansa kuuluneet louheenajot tehtyä lähes puolitoista kuukautta etuajassa ja raitiotien painopenkereet saatiin valmiiksi kuukauden etuajassa.

Veden laadun seurantaa on tehty jatkuvasti työn aikana. Hankkeen aikana on otettu ja analysoitu pohjavesinäytteitä 110 otosta ja pintavesinäytteitä 658 kappaletta. Pohjavedessä ei ole havaittu vesistötäytöstä aiheutuneita muutoksia. Pintaveden mittauksissa ei ole todettu uusia poikkeamia.

Näsijärven pintavedestä kanavan osuudella sekä suojaverhon läheisyydestä on otettu vesinäytteitä ja tehty happipitoisuuden ja sameuden tarkkailua viikon välein ja tarvittaessa useamminkin. Laajempien, vesistötäyttöalueen ulkopuolellekin sijoittuvien, pintavesitarkkailujen osalta on noudatettu kahden viikon välein tehtävää tarkkailuohjelmaa.

Tilanne on ollut hyvä, ja suojaverhot ovat pitäneet samentuman sisäpuolellaan. Kanavan veden happipitoisuus on ollut hyvä.

Syyskuun lopussa ja marraskuussa on tehty pohjavesitarkkailuun liittyen näytteenotto-kierrokset, joissa on otettu kaikista yhdeksästä pohjavesiputkesta vesinäytteet. Pohjaveden laadussa ei ole tarkkailuissa havaittu saaritäytöstä aiheutuneita muutoksia.

Sedimentin kertymistä tarkkaillaan Näsijärven pohjaan lasketuilla keräimillä noin kolmen kuukauden välein. Vesien ja sedimenttien tarkkailujen tulokset raportoitiin hanketta valvovalle viranomaiselle Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti.

Näsisaaren siltojen rakentaminen alkaa alkukesästä 2023. Kaupungin urakoiden jälkeen Näsisaari siirtyy raitiotieallianssin työmaa-alueeksi. Uusi Näsisaari tekee mahdolliseksi raitiotien rakentamisen Hiedanrantaan tulevalle 25 000 asukkaan asuinalueelle ja sen läpi aina Lentävänniemeen saakka.