Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tampere aloittaa Nurmi-Sorilan kaavan tarkistamisen – suunniteltu golfkenttä vähentäisi asuntorakentamista

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistus alkaa. Tampereen kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina 31. lokakuuta. Päätöksen myötä kaavatyön aloittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 3. marraskuuta alkaen. Suunnitelma on nähtävillä 6. joulukuuta asti. Suunnitelmassa on erilaisia alustavia vaihtoehtoja, joissa toimintojen sijoittuminen, liikenneverkko ja asukasmäärä vaihtelevat. Vaihtoehtoihin toivotaan palautetta, joka huomioidaan jatkovalmistelussa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan kesäkuussa, että golf-toimintojen jatkuminen turvataan Nurmi-Sorilassa. Kaupunginhallituksen kesäkuista päätöstä edelsi yhteistyöryhmän työskentely, jonka yhteinen näkemys oli päätöksen taustalla. Nurmi-Sorilassa on tutkittu golfkentälle noin 110 hehtaarin aluetta, josta noin puolet on tällä hetkellä kaupungin omistuksessa. Voimassaoleva osayleiskaava ei kuitenkaan mahdollista golfkentän sijoittamista alueelle.

Osayleiskaavan tarkistaminen on mahdollista kohdistaa osalle voimassa olevaa kaava-aluetta. Alustavan tavoitteen mukaan Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistusalue olisi Sorilanjoen eteläpuolisilla alueilla, joka on noin kolmasosa voimassa olevan osayleiskaavan pinta-alasta. Suunnittelualueen laajuus ja rajaus tarkentuvat yleiskaavasuunnittelun edetessä. Tampereen kaupungin maanomistus alueella on noin 170 hehtaaria.

Sorilanjoen pohjoispuolelle ei katsota aiheutuvan merkittäviä maankäytön muutostarpeita, joten alue on rajattu osayleiskaavasta tarkistettavan kokonaisuuden ulkopuolelle. Tarkistamisen ulkopuolisilla alueilla on mahdollista käynnistää asemakaavoitus voimaan jäävän osayleiskaavan pohjalta.

Alueen suunnittelussa voidaan osin hyödyntää jo aiemmin tehtyjä erillisselvityksiä ja suunnitelmia. Osayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä laaditaan muun muassa luontoarvoihin, arkeologiseen kulttuuriperintöön ja palvelutarpeisiin liittyviä selvityksiä sekä maankäytön viitesuunnitelmia esimerkiksi keskusta-alueelle. Osayleiskaavoituksen kanssa samanaikaisesti tulee käynnistää golfkentän sekä kentän lähiympäristön asemakaavatasoinen suunnittelu. Tarkistettu osayleiskaava laaditaan asemakaavan pohjaksi. Golfkentän suunnittelussa ja sen sijoittumisessa huomioidaan kaupungin maanomistus ja mahdollinen maanhankinta.

Vuonna 2015 hyväksytty Nurmi-Sorilan osayleiskaava mahdollistaa Nurmi-Sorilan alueelle 13 000 uutta asukasta, joista Sorilanjoen eteläpuoliselle alueelle 9 500 asukasta. Osa alueista, jotka kaavassa on varattu rakentamiselle, muuttuisivat nyt laadittavalla osayleiskaavalla golftoimintaan. Lisäksi asuntorakentaminen voi olla pientalovaltaisempaa voimassa olevaan kaavaan verrattuna. Nämä tekijät aiheuttavat muutoksia alueen asukasmäärässä ja palvelutarpeissa aikaisempaan osayleiskaavaan verrattuna. Nurmi-Sorilan uuden aluekeskuksen sijainti ja laajuus tulevat myös olemaan yksi keskeinen suunnitteluasia.

Alustavan aikataulun mukaan kaavan valmisteluaineisto tulisi nähtäville loppuvuonna 2023 ja kaavaehdotus kesällä 2024. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna 2024. Yleiskaavoituksen työohjelma valtuustokaudelle 2021-2025 tarkistettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.10.2022, jolloin Nurmi-Sorilan osayleiskaavatyö lisättiin työohjelmaan.