Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tampereella tehdään kahta suurta pumppaamoa, joiden tehtävä on pumpata jätevedet Sulkavuoreen saakka – Näin työt näkyvät

Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden rakentaminen käynnistynyt. Kahdelta suurelta pumppaamolta pumpataan nykyisin Tampereen puhdistamoille tulevat jätevedet kohti uutta Sulkavuoren keskuspuhdistamoa.

Jätevedenpumppaamot toteutetaan yhtenä rakennusurakkana. Työt aloitettiin toukokuun lopussa ja pumppaamot valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä. Pääurakoitsija on Skarta Finland Oy.

Raholan jätevedenpumppaamo sijoittuu nykyisen jätevedenpuhdistamon viereen. Rakennuksen perustusten alta joudutaan louhimaan kalliota. Louhinta kestää heinäkuun alusta elokuun puoliväliin. Tontilla tehdään myös pienimuotoista murskausta. Murskausta tehdään elokuun alusta elokuun puoliväliin.

Rakennustarvikkeet ja -osat kuljetetaan rakennuspaikalle pääosin Kaarilankadun kautta. Sellaiset kuljetukset, jotka eivät mahdu tulemaan Kaarilankadun sillan ali, kuljetetaan Simolankadun kautta.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamoa rakennetaan nykyisen puhdistamon tontilla. Pumppaamo sijoittuu lähelle rantaa. Rakennustyömaan kohdalla nykyistä aitalinjaa on siirretty lähemmäksi kevyen liikenteen väylää, mutta väylä säilyy käytössä koko rakennustyön ajan. Työmaaliikenne rakennuspaikalle kulkee puhdistamon Hatanpääkadun puoleisesta portista.

Alue on vanhaa täyttömaata ja sen maaperän on todettu pilaantuneen pääosin PAH-yhdisteillä, metalleilla ja öljyhiilivedyillä. Ely-keskus on antanut on antanut määräykset muun muassa maa-ainesten käsittelystä, varastoinnista ja kuljettamisesta sekä kaivantovesien käsittelystä.

Viinikanlahdessa työ on alkanut maaleikkauksilla ja muilla valmistelevilla työvaiheilla. Ennen varsinaisen pumppaamokaivannon kaivutöitä alueella tehdään ponttaus- ja paalutustöitä, joiden avulla suojataan nykyisiä rakenteita sekä varmistetaan yli 10 metriä syvälle sijoittuvien pumppaamon maanalaisten osien turvallinen rakentaminen.

Etenkin pora- ja lyöntipaalutukset ovat ajoittain melua aiheuttavia työvaiheita. Alustavasti nämä työvaiheet kestävät heinäkuun puolivälistä syyskuun puoliväliin. Melu ei ole välttämättä jatkuvaa. Ponttaus- ja porapaalutustöitä saa tehdä maanantaista perjantaihin kello 7–18 meluilmoituksen mukaisesti.