Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Avi tukistaa taas PSHP:ta lasten- ja nuorisopsykiatrian tilanteesta – Yllätystarkastus paljastaa: hoitajia ja paikkoja yhä liian vähän

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin huolehtimaan riittävistä resursseista lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osastohoidossa.

Avi toteaa ratkaisussaan, että osastohoidon resurssipuutteiden vuoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian vuodeosastoilla ei toteudu potilaslaissa turvattu potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon eikä perustuslaissa turvattuun yksityisyyden suojaan. Epäkohdat on korjattava tämän vuoden loppuun mennessä.

Avi on vuodesta 2019 saakka valvonut aluksi hoitoon pääsyn määräaikojen noudattamista Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja kesäkuusta 2021 alkaen lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian vuodeosastojen tilannetta.

Aluehallintovirasto on aiemmassa ratkaisussaan antanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirille huomautuksen siitä, että sairaanhoitopiirillä tulee olla käytettävissään riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä toiminnan edellyttämät, asianmukaiset toimitilat.

Aluehallintovirasto on arvioinut, että vuodeosastojen jatkuva ylipaikkatilanne saattaa johtaa potilasturvallisuuden vaarantumiseen sekä vaikuttaa haitallisesti lastenpsykiatristen ja nuorisopsykiatristen potilaiden hoitoon.

Aluehallintovirastoon on ratkaisun jälkeen saapunut useita epäkohtailmoituksia, joiden mukaan vuodeosastoilla potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin liian vähäisen hoitajaresurssin, jatkuvan ylipaikkatilanteen sekä kuormituksen vuoksi.

Aluehallintovirasto on ilmoitusten vuoksi tehnyt ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Taysin nuorisopsykiatrian vuodeosastolle ja viikko-osastolle. Tarkastuskäynnillä aluehallintovirasto on todennut, että tilat ovat siistit, uudet ja potilasturvallisuuden näkökulmasta hyvin suunnitellut. Tilat ovat kuitenkin liian pienet osaston potilasmäärään nähden.

Aluehallintovirasto pitää hyvänä, että sairaanhoitopiiri on ryhtynyt toimenpiteisiin osastohoidon tilanteen korjaamiseksi perustamalla syksyllä 2021 uuden kuusipaikkaisen nuorisopsykiatrian viikko-osaston. Tämä on kuitenkin toistaiseksi osoittautunut riittämättömäksi toimenpiteeksi eikä ole poistanut nuorisopsykiatrian viikko-osaston ylikuormitusta.

Aluehallintovirasto on tarkastuskäynnin, saapuneiden epäkohtailmoitusten ja sairaanhoitopiiriltä saatujen selvitysten perusteella todennut, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei noudata toiminnassaan terveydenhuoltolain ja mielenterveyslain säädöksiä terveydenhuollon riittävistä voimavaroista. Tiloja ja henkilöstöä on edelleen liian vähän.

Aluehallintovirasto antaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirille määräyksen, jonka mukaan sairaanhoitopiirin on toiminnassaan noudatettava terveydenhuoltolain ja mielenterveyslain määräyksiä riittävien terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä alueellaan.