Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Pirkanmaan Ely-keskus näkee puutteita Kolmenkulman kiertotaloushankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa – "Epävarmuustekijöitä erityisesti luontoarvojen ja pintavesien osalta"

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmän Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen yhteisestä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Tampereen ja Nokian kaupungit suunnittelevat Tampereen Kolmenkulman alueelle kiertotalouskeskushanketta nykyisen Myllypuron maanvastaanottoalueen läheisyyteen ja tulevalle asemakaava-alueelle. Kiertotalouskeskus sijoittuu ensin asemakaava-alueelle ja on samalla osa alueen rakentamista. Kun asemakaava-alue valmistuu, siirretään kiertotaloustoiminta nykyisen maanvastaanottoalueen lakialueelle.

NCC Industry Oy Nokian Myllypuron kiertotalouskeskus -hankkeessa suunnitellaan kalliokiviainesottoa nykyistä ottoaluetta syventämällä, alueelle tuotavan ylijäämämaan ja maarakentamisessa hyödynnettävien jätemateriaalien käsittelyä ja kierrätystä sekä ylijäämämaiden loppusijoittamista syvennetylle ottoalueelle.

Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki ja NCC Industry Oy arvioivat suunniteltujen hankkeiden ympäristövaikutukset yhteisessä YVA-menettelyssä, jossa niillä on omat vaihtoehdot kussakin arvioitavassa vaihtoehdossa.

YVA-selostuksessa on selvitetty hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset, joihin kuuluvat melu- ja pölyvaikutusten, hulevesivaikutusten sekä Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten lisäksi muun muassa hankkeiden vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi vaikutuksista sekä Kaakkurijärvien että Myllypuron Natura 2000 -alueiden suojelun perusteisiin. Natura-arviointi on laadittu Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotalouskeskusten sekä aiemmin YVA-tarveharkinnassa olleen Tampereen sähkölaitoksen ja Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan energiapuuterminaalin yhteisvaikutuksista. Pirkanmaan ELY-keskus on 25. huhtikuuta antamassaan lausunnossa tarkastellut Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia ja niihin kohdistuvien vaikutusarviointien riittävyyttä.

Lausunnon mukaan Kaakkurien pesimäalueisiin Kaakkurijärvien Natura 2000 -alueella voi kohdistua meluvaikutuksia. Näitä kuitenkin on mahdollista vähentää pesimäaikaisilla toimintarajoituksilla sekä melun syntyä ja kulkeutumista rajoittavilla keinoilla.

Myllypuron Natura 2000- alueeseen kohdistuvien vaikutusten keskiössä ovat koko alueen hankkeiden hulevesiratkaisut ja niiden oikeanlainen hallinta ja mitoitus muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

– Natura-arvioinnissa esitetyin keinoin ei voida kuitenkaan sulkea pois Myllypuron purovesien vaikutuspiirissä oleviin suojeluarvoihin kohdistuvia merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. Merkittävästi heikentävien vaikutuksien poissulkemiseen saatetaan tarvita tehokkaampia hulevesien hallinnan ratkaisuja, toteaa lakimies Riina Arffman Pirkanmaan ELY-keskuksesta tiedotteessa.

Myllypurosta pintavedet virtaavat Vihnusjärveen, josta imeytyy ja imeytetään vettä Maatialanharjun pohjavesiesiintymään. Lisäksi järven vettä imeytetään tekopohjavedeksi viereisellä Viikinharjulla, josta pohjaveden on todettu virtaavan itään kohti Maatialan vesilaitosta. Maatialanharjun pohjavesi on Nokian kaupungin pääasiallinen talousveden raakavesilähde.

– Hankkeiden jatkosuunnittelussa tulee selvittää tarkemmin hankealueen toimijoiden yhteisvaikutus Myllypuron ja Vihnusjärven vedenlaatuun sekä ekologiseen ja kemialliseen tilaan, kertoo ylitarkastaja Anneli Vainonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta tiedotteessa.

Yhteysviranomaisen antamassa perustellussa päätelmässä ei oteta kantaa valittavaan vaihtoehtoon, vaan siinä tarkastellaan arvioinnin riittävyyttä ja otetaan kantaa vaihtoehtojen merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Hankkeesta vastaavan tulee huomioida jatkosuunnittelussaan YVA-menettelyssä arvioidut ympäristövaikutukset ja yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esiin nostamat seikat. Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla hankkeen lupa-asiaa ratkaistaessa.