Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tampereen kaupunginhallitus linjaa Ruotulan alueen käytöstä – golfkenttä aiotaan siirtää, frisbeegolfkenttä säilyisi nykypaikallaan

Tampereen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 13. kesäkuuta Alasjärven länsipuoleisen alueen alustavia vaihtoehtoisia maankäyttöratkaisuja.

Alueen jatkosuunnittelua varten on tarkasteltu seitsemää eri vaihtoehtoa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa pormestari Anna-Kaisa Ikosen (kok.) nimeämässä yhteistyöryhmässä. Suunnittelua esitetään jatkettavaksi vaihtoehtotarkastelun raportin suunnittelusuosituksen sekä yhteistyöryhmän yksimielisen linjauksen mukaisesti. Yhteisen kannan mukaan kaupunginhallitukselle esitetään, että frisbeegolf jää alueelle, ja kaupunkiympäristön suunnittelussa käynnistetään tarvittavat kaavaprosessit golftoimintojen siirtämiseksi.

Esityksen mukaan golfilta vapautuva alue suunnitellaan osittain asumiseen, osittain sekä Medi-Parkin että Alasjärven uusia asukkaita palvelevaksi kaupunginosapuistoksi. Suunnittelussa tulee lisäksi huomioida virkistysyhteystarpeet Ruotulasta Niihamaan sekä Medi-Parkiin sekä alueen ekologisten yhteyksien säilyttäminen ja parantaminen.

– Tampereen frisbeeseura ja Tampereen alueen frisbeegolfyhteisö ovat tyytyväisiä yhteistyöryhmän kantaan, joka turvaa lajin merkittävän harrastuspaikan säilymisen Tampereella. Frisbeegolfin kutsuminen mukaan yhteistyöryhmään on arvostettavaa. Ryhmässä otettiin huomioon kaikkien toimijoiden tarpeita ja toiveita, kertoo Petri Anttiroiko tiedotteessa.

Hän pitää tärkeänä, että alan harrastajat voivat olla mukana myös jatkosuunnittelussa.

– Tämä kansainvälisessä mittakaavassa ainutlaatuinen frisbeegolfratakokonaisuus täytyy turvata alueen suunnittelussa, Anttiroiko painottaa.

Ari Nikkilä edusti yhteistyöryhmässä Tammer-Golf seuraa. Hänen mukaansa seuran ensisijainen tavoite on ollut turvata golfin pelaaminen ja sen kasvun mahdollisuudet Tampereella pysymällä Ruotulassa sen keskeisen sijainnin ja yli 50 vuoden aikana investoitujen olosuhteiden vuoksi.

– Yhteistyöryhmässä päätetyistä vaihtoehdoista ei kummassakaan toteudu Tammer-Golfin ensisijainen vaihtoehto, mutta seura ymmärtää kuitenkin kaupungin tavoitteet niin maankäytön kuin talouden näkökulmasta, jotka kohdistuvat asumisen ja raitiotien mahdollisuuksien edistämiseen, Nikkilä kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa Tammer-Golf on valmis siirtymään Nurmi-Sorilan alueelle, mikäli siirtoon liittyvät epävarmuustekijät kuten maanhankinta, rahoitus sekä aikataulutus toteutuvat hyväksyttävällä tavalla.

– Vaihtoehtoinen maa-alue Nurmi-Sorilan alueella tarjoaisi kaupungille uuden Nokia-areenaan verrattavan ylpeyden aiheen, jossa tulevaisuudessa voitaisiin järjestää myös kansainvälisiä golf-kilpailuja ja ennen kaikkea saada Tammer-Golfin tarjoamat puitteet päivitettyä nykyajan vaatimusten tasolle, Nikkilä sanoo.

Golfkentän sijoittamisesta Nurmi-Sorilaan on tilattu esiselvitys. Nurmi-Sorilassa on tutkittu golfkentälle noin 110 hehtaarin aluetta, josta noin puolet on tällä hetkellä kaupungin omistuksessa. Pohjois-Tampereelle sijoittuvan Nurmi-Sorilan osayleiskaavan ajantasaisuus tulee arvioitavaksi yleiskaavoituksen valtuustokauden 2021–2025 työohjelman mukaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Alasjärven länsipuolen alustavien maankäyttövaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten arviointi -raportti hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi.

Suunnittelualue on noin 150 hehtaaria Taysista itään Alasjärvelle. Esitettävän ratkaisun mukaan alueelle tulee asumista yhteensä noin 10 000 asukkaalle. Luku tulee tarkentumaan jatkosuunnittelussa. Myös asumisen edellyttämät palvelut tulee suunnitella.

Jatkosuunnittelun pohjaksi suositeltuun maankäyttöratkaisuun (vaihtoehdot 1b ja 4) liittyy yhä lisäselvitystarpeita. Alueen luonto- ja ympäristöarvojen turvaaminen vaatii huolellisuutta sekä jatkosuunnittelussa että myös rakentamisaikana. Myös golfin ja frisbeegolfin toimintojen jatkuminen alueen rakentamisen aikana ja sen jälkeen vaatii niin ikään suunnittelua ja toimenpiteitä.

Vaihtoehtojen tarkastelussa on arvioitu vaikutuksia muun muassa väestöön ja asumiseen, palveluihin ja työpaikkoihin, urheiluun ja virkistykseen, liikennejärjestelmään, raitiotiehen, pyöräilyyn ja kävelyyn, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön ja maisemaan, luontoarvoihin, maaperään ja rakennettavuuteen, hydrologiaan sekä kaavatalouteen. Lisäksi vaihtoehtoja peilattiin kaupungin strategisiin tavoitteisiin.

Tarkastelua on tehty pääosin kaupungin omana työnä. Konsulttityönä on laadittu tarkemmat selvitykset maaperän rakennettavuudesta, raitiotien vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä vaihtoehtojen vaikutuksista alueen urheilupalveluihin.

Puolueilta yhteisaloite Tampereen frisbeegolfkeskuksen ja Kauppi-Niihaman metsien puolesta – "golfkentän tarvitsemaa tilaa ja paikkaa tulee selvittää, jotta myös suurta suosiota nauttivalle frisbeegolfille on tilaa"

Kaupunki: Ruotulan alueella varmaa on toistaiseksi vain raitiotie – "Lähtökohta on, että alueella olevat toiminnot pystyttäisiin sovittamaan siihen"

Tamperelaisten frisbeegolfaajien huoli kantautui päättäjienkin korviin – "Olen saanut monelta kaupunginvaltuutetulta puheluita ja viestejä, että mitä tälle voisi tehdä"

Tampereen sivistyspalveluiden johtaja pitää hankalana, jos frisbeegolf joutuu väistämään Ruotulasta: "Liikunta- ja nuorisopuolen intressi on tavalla tai toisella säilyttää frisbeegolfrata nykyisellä sijainnilla"