Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tampereen tonttihakuohjelmointi on julkaistu – Asuntorakentamiseen tarkoitettuja tontteja tulee haettavaksi näiltä alueilta

Yhtiömuotoisia tontteja koskeva Tampereen kaupungin tonttihakuohjelmointi vuosille 2022–2026 on julkaistu. Siitä ilmenee kunakin vuonna avoimeen tonttihakuun ja erilaisiin kilpailuihin haettavaksi tuleva rakennusoikeuden määrä ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon suuntaviivat. Asiasta kerrotaan Tampereen kaupungin tiedotteessa.

Ohjelmointi perustuu vuosittain laadittavaan asemakaavoitusohjelmaan ja arvioituun yhdyskuntarakentamisen aikatauluun luovutettavaksi tarkoitetuilla alueilla. Kilpailut ja niiden tavoitteet tarkentuvat suunnittelun edetessä.

– Kaupunki ohjaa asuntokokoja ja asuntojakaumaa niillä alueilla, joilla se on perusteltua monipuolisen asuntokannan varmistamiseksi. Ohjausta tehdään tarvittaessa sekä kaupungin omistamalla että yksityisomisteisella maalla. Asemakaavatyön ohjaustarve ja -tapa sekä tavoiteltu asuntojakauma määritellään tapauskohtaisesti, kertoo kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm tiedotteessa.

Hän painottaa, että tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin painottuminen ei ole tavoitteiden mukaista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asuntokokojen ohjauksen linjaukset vuosi sitten tammikuussa.

Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon luetaan ARA-rahoituksella toteutettavat, tavalliset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot sekä erityisryhmäasunnot esimerkiksi vanhuksille, asunnottomille, kehitysvammaisille, opiskelijoille ja nuorisolle. Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon lasketaan mukaan myös ARA:n tukemat monimuotoisen asumisen kokeilut, kuten sekarahoitteiset kohteet asuntojen monipuolisen hallintamuodon varmistamiseksi ja kuntakonsernin oma ARA-vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto.

– Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon riittävyyden varmistamiseksi tontteja voidaan luovuttaa neuvottelumenettelyllä kaupunkikonserniin kuuluvien vuokra-asuntoyhteisöjen omaan vuokra-asuntotuotantoon, kertoo tonttipäällikkö Aila Taura.

Asuntorakentamiseen tarkoitettuja tontteja asetetaan haettavaksi, kun muun muassa katujen sekä vesi- ja viemärijärjestelmien aikataulusuunnitelmat on tehty. Pääsääntö on, että hakuja on kahdesti vuodessa.

Tonttihakuohjelmoinnissa toteutetaan Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan toimenpiteitä ja tavoitteita. Näitä ovat hiilijalanjälkiarviointi, nollaenergiarakentaminen, kestävän ja älykkään rakentamisen teemat, puurakentaminen ja hajautettujen energiajärjestelmien pilotointi.

Tonttihakuohjelmointi kertoo Tampereen alueella toimiville rakennuttajille, rakentajille ja heidän asiakkailleen tulevaisuuden mahdollisuudet ja alueet, joille Tampereen uudisasuntotarjonta lähitulevaisuudessa toteutuu.

– Tänä vuonna on tavoitteena asettaa haettavaksi vähintään 129 637 kerrosneliömetriä asuinrakennusoikeutta, josta kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus on 32 740 kerrosneliömetriä, kertoo Taura.

Vuonna 2022 painotetaan puurakentamista muun muassa Ojalaan ja Västinginmäkeen. Tavoitteena on testata hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskentamenetelmää todellisissa kohteissa ja ottaa laskentamenetelmä myös ohjaavaan rooliin osana tontinluovutuskilpailuja. Kiertotaloustalo-tontinluovutus-/konseptikilpailussa huomiota kiinnitetään erityisesti uudelleenkäytettyjen rakennusmateriaalien ja -osien hyödyntämiseen.

Hervantaan tavoitellaan ryhmittymää toteuttamaan sekä vapaarahoitteista että kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Ikuriin on tulossa konseptikilpailu konsortiolle, joka tuottaa kehitysvammaisten ryhmäkodin ja satelliittiasuntoja.

Vuonna 2023 jatkuvat puurakentamisen sekä ryhmärakennuttamisen ja/tai osuuskunta-asumisen teemat sekä myös erityisryhmien asuntotuotanto ja kohtuuhintainen asuntotuotanto. Energiatalo-tontinluovutus-/konseptikilpailussa painottuvat uudet vähähiiliset ratkaisut kuten sähkön ja lämmityksen kulutusjousto, aurinkoenergian passiivinen ja aktiivinen hyödyntäminen, energian varastointi, hybridiratkaisut, kuten kaukolämmön ja lämpöpumppujen yhteisratkaisut.

Tulossa on muun muassa Eteläpuiston konseptikilpailu, jolla haetaan alueelle sekä vapaarahoitteista että MAL-sopimuksen mukaista kohtuuhintaista asumista ja myös ratkaisuja säilytettävien rakennusten uudelle käytölle. Lisäksi tarkoitus on tuoda tontinluovutuskilpailuun Tullin alueelta eteläisen veturitallin tontti. Myös Särkänniemen alueen tontinluovutuksen tavoitteet ja luovutustavat tulevat määriteltäväksi.

Vuonna 2024 Älykäs talo -tontinluovutus-/konseptikilpailussa kiinnitetään huomiota rakennusten käyttäjien mahdollisuuksiin osallistua aktiivisesti rakennuksen ylläpitoon ja rakennuksen tietomallin hyödyntämiseen suunnittelusta aina käyttöön asti. Rakennuksesta syntyvä tieto jaetaan kaupungin data-alustalle. Muun muassa Viinikanlahdessa on tulossa erilaisia tontinluovutuksen teemoja: korttelipohjaisia asumisen ja muun rakentamisen kokonaisuuksia, tulevaisuuslähtöisiä asumisen konsepteja ja kaupunkivihreät, luontoperäiset ratkaisut sekä viherkertoimen hyödyntäminen. Lapinniemen Koukkuniemen alue ja Peltolammin hyvinvointikeskuksen alue ovat monimuotoisen asumisen kehityskohteita.

Vuonna 2025 käytetään hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskentamenetelmää todellisissa kohteissa. Tavoitteena on toteuttaa hiilineutraaleja asuinkortteleita. Puurakentaminen, ryhmärakennuttaminen ja/tai osuuskunta-asuminen painottuvat edelleen. Kaupunkivihreä talo -tontinluovutus-/konseptikilpailussa huomioidaan monimuotoisuus, kaupunkivihreä sekä luontoperäiset ratkaisut ja hyödynnetään viherkerrointa. Asemakeskuksen 2. vaiheen kilpailu tarkentuu, Viinikanlahden ja Västinginmäen alueen rakentuminen jatkuu. Ruotulan alueelle tulee suunnittelukilpailu kaavan vahvistumisen jälkeen.

Vuonna 2026 keskiössä ovat jakamistalous, tilojen muuntojoustavuus, autoton talo ja kortteli sekä liikkumisen palvelut. Pääkehityskohteita ovat Viinikanlahden alue, Härmälän leirintäalue ja Kaukajärven pohjoisranta.