Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tamperelaisen vaalikone on nyt auki – löydä oma ehdokkaasi

Nokian moottoritien kupeeseen tulossa koteja 1 100 asukkaalle – Tässä yksityiskohtia Hyhkynlaakson uudesta asuinalueesta

Kaarilan kaupunginosaan kuuluvaan Hyhkynlaaksoon on suunniteltu uusi asuinalue noin 1 100 asukkaalle. Kaavamuutos on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa, ja kaava on nähtävillä 1.6. alkaen.

Muutoksen valmistelu aloitettiin jo vuonna 2009 hakijan ja kaupungin järjestämällä arkkitehtuurikilpailulla. Tämän jälkeen suunnitelmia on kevennetty ja aluetta laajennettu. Luonnosaineisto oli nähtävillä loppuvuodesta 2020. Ehdotuksen pääperiaatteet ovat säilyneet ennallaan, mutta myös muutoksia on tehty.

Tampereen kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että näkymiä lännestä kohti Pispalaa säilytetään samoin kuin näkymää Mattilankadulta kohti Simolan taloa. Alueen rakennuskorkeuksia on madallettu kauttaaltaan. Korkeimmat rakennukset sijaitsevat alueen pohjoislaidalla ja pienimittakaavaisimmat etelälaidalla lähimpänä olemassa olevaa pientaloaluetta. Uudisrakennusten ja jo toteutuneen rakenteen väliin tulee puisto tai puistokaistale.

Kaava-aluetta on laajennettu kohti koillista. Alueeseen kuuluu nyt myös Mattilanpuisto ja osa Mattilankatua, jonka aluetta levennetään. Puisto on otettu mukaan siellä virtaavan Vaakko-ojana tunnetun ojan takia. Oja saa kaavassa virallisen nimen Viskanoja. Oja sekä hulevesipainanne ovat saaneet uusia, luontoarvoja korostavia merkintöjä.

Asemakaava-alueelle muodostuu neljä asuinkerrostalojen korttelialuetta, yksi kytkettyjen pientalojen eli kaupunkipientalojen korttelialue, yksi asuinpientalojen korttelialue sekä yksi julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialueiden väliin sekä pohjois- ja itäpuolelle tulee autopaikkojen korttelialuetta, jolle tulee myös rakentaa pysäköintilaitos. Näiden lisäksi kaavaan kuuluu kaksi nykyistä erillispientalojen tonttia, joista toinen, Simolan talo, saa kulttuuri- ja rakennushistoriallisista syistä suojelumääräyksen.

Laajuudeltaan noin 14,5 hehtaarin kokoinen suunnittelualue sijaitsee Nokian moottoritien ja Pyhäjärven välisellä alueella noin 5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta länteen. Aluetta rajaa luoteispuolella Nokian moottoritie, idässä Mattilankatu sekä Mattilanpuisto ja Pispan palvelukeskus ja etelässä Simolankatu sekä sen pohjoispuolella olevat pientalot.

Alueen länsiosassa on puistoa sekä kaupungin taimistoaluetta ja muu osa alueesta on peltoa. Suunnittelualue viettää laidoilta alueen keskellä olevaa kosteikkoa kohti.

Hieman yli kolmannes kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi. Rakentaminen sijoittuu nykyään viljelykäytöstä pois jääneelle peltoalueelle, alueen alavimpaan kohtaan. Alueen pohjoisosan maisemapelto jätetään suojaviheralueeksi ja sitä hoidetaan niin, että näkymä Pispalaan säilyy.

Alueen eteläosaan nykyisen pientalovaltaisen alueen ja uusien kerrostalovaltaisten korttelien väliin jätetään puistoalue, jota hoidetaan suurelta osin luonnonmukaisena puistona, jolla puusto mahdollisuuksien mukaan säilytetään.