Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

"Ympäristövaikutusten arvioinnissa on puutteita" – Näin lausutaan hankkeesta, jossa suunnitellaan moottoritien parannusta Lempäälästä Pirkkalaan

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmän hankkeesta, jonka tarkoituksena on parantaa kolmostietä välillä Lempäälä–Pirkkala.

Perustellussa päätelmässä esitetään yhteysviranomaisen käsitys hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

– Yhteysviranomainen katsoo, että ympäristövaikutusten arvioinnissa on tiettyjä puutteita ja epävarmuustekijöitä erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten osalta, mutta kokonaisuudessaan vaikutusten arviointi on riittävä, Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa todetaan.

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen hankkeessa on suunniteltu valtatien 3 uutta yhteyttä tai nykyisen moottoritien parantamista Lempäälän ja Pirkkalan välillä sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän (maantie 309) välillä Tampere-Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä.

Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat linjaukset sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle.

Hankkeessa on arvioitu seuraavien vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia:

Vaihtoehto 0+ sisältää nykyisen valtatien vähäisiä liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto 1 sisältää nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki – Puskiainen sekä valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän. Nykyiselle valtatielle tehdään sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliittymien välille sekä meluntorjuntaa.

Vaihtoehto 2 sisältää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-kehän meluntorjuntoineen.

Vaihtoehdot 1 ja 2 sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjausvaihtoehdot. 2-kehä pohjoinen linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen pohjoispuolella ja 2-kehä eteläinen linjaus Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella.

Hankevaihtoehtoja verrataan tilanteeseen, jossa hanke ei toteudu (vertailuvaihtoehto 0).

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on puutteita ja epävarmuustekijöitä erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten arvioinnin osalta.

Hankkeen todennäköisesti merkittäviksi vaikutuksiksi nousevat arviointiselostuksessa ihmisiin, maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset sekä hankkeen yhteisvaikutukset. Yhteysviranomainen katsoo merkittäviksi ympäristövaikutuksiksi myös vaikutukset pintavesiin, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja metsien virkistyskäyttöön.

Arviointiselostuksessa ei tunnisteta merkittäviksi ympäristövaikutuksiksi hankkeen vaikutuksia ilmastoon. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeella on kuitenkin merkittäviä ilmastovaikutuksia.

– Arviointiselostuksessa ei ole tunnistettu kaikkia merkittäviä asiakokonaisuuksia, joilla on vaikutusta ilmastoon ja koko tiehankkeen lähtökohtiin, toteaa lakimies Riina Arffman Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta.

Yhteysviranomainen katsoo, että arvioinnissa on puutteita ja epävarmuustekijöitä erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten arvioinnin osalta.

– Näiden vaikutusten lieventämistä tulee tarkastella jatkosuunnittelussa. Myös melusuojauksen riittävyyteen, viher- ja virkistysyhteyksien turvaamiseen ja eri hankkeiden ja suunnitelmien yhteensovittamiseen tulee kiinnittää jatkosuunnittelussa huomiota, jatkaa Arffman.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta toimitettiin yhteysviranomaiselle 10 viranomaisen tai yhteisön lausuntoa sekä 115 yksityisten, yhteisöjen ja yhdistysten jättämää mielipidettä. Lausunnoissa tunnistettiin hankkeeseen liittyviä epävarmuustekijöitä ja useita jatkosuunnittelussa huomioitavia seikkoja, kuten hankkeen vaikutukset virkistysalueisiin, viheryhteyksiin, luonnon monimuotoisuuteen, meluntorjuntaan ja pintavesiin. Mielipiteissä korostettiin myös yhteisvaikutusten riittävää arviointia.

Lähes kaikki mielipiteen jättäneet yksityishenkilöt suhtautuivat kielteisesti hankkeeseen, jos se toteutetaan ns. oikaisuvaihtoehtona VE 1. Vaihtoehtoa VE 0+, jossa nykyiselle tielle tehdään parannustoimenpiteitä, kannatettiin lähes kaikissa mielipiteissä. Useat tahot kannattivat lisäksi meluntorjunnan parantamista tässä vaihtoehdossa verrattuna esitettyyn.

Yhteysviranomaisen antamassa perustellussa päätelmässä ei oteta kantaa valittavaan vaihtoehtoon, vaan siinä tarkastellaan arvioinnin riittävyyttä ja otetaan kantaa vaihtoehtojen merkittäviin ympäristövaikutuksiin.

Hankkeesta vastaavan Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tulee huomioida jatkosuunnittelussaan YVA-menettelyssä arvioidut ympäristövaikutukset ja yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esiin nostamat seikat. Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla hankkeen lupa-asiaa ratkaistaessa.

Yhteysviranomaisen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa ympäristöhallinnon internet-sivuilla (ymparisto.fi).