Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tampere järjestää yleisötilaisuuksia Lielahden, Hiedanrannan ja Tesoman suunnittelusta

Tampereen yleiskaavan päivittämiseen liittyen järjestetään osa-alueiden yleisötilaisuuksia. Lielahden yleissuunnitelmaa ja Hiedanrannan ajankohtaisia asioita esitellään etätilaisuudessa keskiviikkona 23. maaliskuuta 2022 kello 17. Tesoman kysymykset ovat esillä 24. maaliskuuta yleisötilaisuudessa hyvinvointikeskuksessa osoitteessa Tesomankatu 4 kello 17.30–19. Tesoman osa-alueen asukastilaisuudessa esitellään lyhyesti koko vaiheyleiskaavatyön sisältö keskittyen Tesoman osa-alueen tarkemman suunnittelun kysymyksiin.

Lielahden alueen yleissuunnitelman ehdotus on nähtävillä 11. huhtikuuta 2022 saakka samaan aikaan vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. Lielahden yleissuunnitelma on osa Kantakaupungin vaiheyleiskaavan 2021–25 prosessia, jossa se on yksi tarkemmin suunniteltavista neljästä osa-alueesta. Yleissuunnitelman keskeiset ratkaisut osoitetaan vireillä olevassa kantakaupungin vaiheyleiskaavassa.

Yleissuunnitelmassa sovitellaan yhteen maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tulevaisuuden tarpeita. Yleissuunnitelma pohjustaa alueen tulevaa asemakaavoitusta. Suunnittelualue alkaa Lielahdenkadusta ja päättyy Ylöjärven kaupungin rajaan.

Maankäytön tavoitteena on viihtyisä ja kaupunkikuvallisesti laadukas asuin- ja liikealue. Suunnittelussa otetaan huomioon Tampereen hiilineutraaliustavoitteet. Alueelle tehdään varaus raitiotiereitille sekä uudelle eritasoliittymälle Lielahdenkadulta Paasikiventielle (kantatie 65). Alueen on ajateltu toteutuvan vaiheittain tämän vuosikymmenen loppupuolelta alkaen.

Suunnittelussa huomioidaan tulevan Hiedanrannan kaupunginosan suunnitelmat ja muut hyväksytyt suunnitelmat muun muassa raitiotiehen liittyen. Raitotiestä on valmiina suunnitelma Hiedanrannan keskustaan saakka, josta rata kohti Ylöjärveä voi lähteä.

Turvesuonkadun varren uusiin asuinkortteleihin on suunniteltu asuntoja yhteensä noin 1 500 asukkaalle. Asukasmäärä perustuu 3–9 kerroksen asuintalojen rakentamiseen. Keskustamaisissa kortteleissa on tarkoitus olla kivijalkaliikkeitä, pysäköintitalo sekä kansipysäköintiä. Tilaa vaativa kauppa sijoittuisi nykytilanteen mukaisesti Paasikivenkadun varteen ja lännemmäksi.

Laajalle viheralueelle on jäämässä luonnon tilaa lähellä olevia ympäristöjä sekä tulossa myös rakennettuja puistoja. Viheralueen lisäksi kehitetään vehreitä pysäköinti- ja katuympäristöjä hulevesien hallinnan ja viihtyisyyden parantamisen vuoksi. Hulevesikosteikoita kehitetään osana virkistysalueita.

Raitiotie kulkee länttä Ylöjärveä kohti Turvesuonkatua pitkin ja edelleen kohti kantatien ja rautatien ylitystä. Raitiotien tarkentavaa yleissuunnitelmaa Lielahdesta Ylöjärvelle tehdään omana työnään, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Toteutus vaatii erilliset päätökset kaupungeilta.

Suunnitelmasta kerrotan tarkemmin selostuksessa ja vaikutusten arvioinnissa. Laajassa selvitysaineistossa on muun muassa kaupalliseen mitoitukseen ja ympäristöön liittyviä raportteja.

Suunnitelmat ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Palautetta voi jättää nähtävillä olon aikana Tampereen kaupungin kirjaamoon.