Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tamperelaisen vaalikone on nyt auki – löydä oma ehdokkaasi

Lisää värejä, vehreyttä ja rohkeutta – näin Tamperetta kehitettäisiin, jos asukkaat ja rakennusalan ammattilaiset saisivat päättää

Tampereen arkkitehtuuriohjelman kyselyn tulokset on julkaistu.

Tampereen Arkkitehtuuriohjelman uudistamiseen liittyen tehtiin kaikille avoin verkkokysely tammikuussa. Samaan aikaan oli meneillään kysely myös suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisille. Kaikissa kysymyksissä kaupunkilaisten ja ammattilaisten vastaukset olivat lähellä toisiaan.

Valtaosa kyselyn vastaajista asuu, työskentelee, opiskelee tai asioi Tampereella. Kaupunkilaisille suunnattuun kyselyyn saatiin noin 2600 vastausta. Kyselyssä oli esimerkiksi kaupunkiympäristön laatuun ja kestävään rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Vastaajista yli puolet nosti historiallisuuden yhdeksi tamperelaisten miellyttävien paikkojen ominaisuudeksi. Lisäksi kaupunkilaisista lähes 1400 nosti vehreyden miellyttävän paikan ominaisuudeksi. Tampereella. Miellyttäviksi paikoiksi koetaan lisäksi rauhalliset, turvalliset ja rennot kohteet kaupunkilaisten arkisten reittien varrella.

Sanaparien vertailussa ympäristö koettiin enemmän kutsuvana kuin tylynä, ja ympäristö näyttäytyi enemmän arkisena kuin juhlavana. Tiivis ja avara saivat lähes yhtä paljon mainintoja kaupungin kuvaajina. Kaupunkiympäristö koettiin enemmän vehreänä kuin karuna ja enemmän rosoisena kuin siloiteltuna.

Ammattilaisista 60 prosenttia ja kaupunkilaisista 64 prosenttia oli sitä mieltä, että kaupunkiympäristön vehreyttä tulisi vahvistaa, että Tampere erottuisi muista kaupungeista edukseen. Taide ja kulttuurimyönteisyys, monipuolisuus ja helposti lähestyttävyys mainittiin myös tärkeinä ominaisuuksina, joita vastaajat haluaisivat vahvistaa kaupunkiympäristössä.

Avoimissa vastauksissa puolet kaupunkilaisista nosti luontoarvot, puistot ja ekologisuuden tärkeiksi kehityskohteeksi. Myös kaupunkiympäristön historiallisuuden esiin tuomista ja korjausrakentamista pidetään tärkeänä. Uusina avauksia toivottiin lisää värejä (15 prosenttia kaupunkilaisista) ja rohkeutta (10 prosenttia ) kaupunkikuvaan.

Rakennus- ja suunnittelualan ammattilaisille suunnattuun kyselyyn vastasi yhteensä 130 henkilöä. Tässä kyselyssä oli tarkempia arkkitehtuuria koskevia kysymyksiä. Vastaajista miltei 70 prosenttia piti rakennuksen pitkää elinkaarta erittäin tärkeänä kestävän rakentamisen tavoitteena. Ammattilaisista 60 prosenttia piti korjausrakentamista erittäin tärkeänä tavoitteena kestävän rakentamisen näkökulmasta.

Ammattilaisten mukaan Tampereen tulisi erottua edukseen muista kaupungeista esimerkiksi kaupunkirakenteen ja liikenneyhteyksien avulla. Tässä yhteydessä mainittiin kaupunkirakenteen tiiviys ja keskittäminen sekä liikenteen toimivuus. Tärkeänä pidetään myös luontoa kaupunkiympäristössä, rakentamisen ekologisuutta sekä suunnittelun ja toteuttamisen laatua.

Mielipiteet jakautuivat puolesta ja vastaan, kun ammattilaisilta kysyttiin onko korjausrakentamisessa otettu hyvin huomioon arkkitehtoniset vaatimukset. Myös arkkitehtuurin huomioiminen julkisessa rakentamisessa jakoi mielipiteitä.

Onnistuneiksi rakennuskohteiksi mainittiin useasti muun muassa Ranta-Tampella, Vuores, Tipotien terveysasema, Tampereen Kansi ja Areena, As. Oy Vanha Painotalo, kirjastotalo Metson korjaus sekä keskustan lisäkerrosrakentaminen.

Kyselyiden tuloksia hyödynnetään arkkitehtuuriohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyssä.

– Vastaajien suuri määrä ja asiaan paneutuminen kannustaa tekemään kunnianhimoisesti rakennettua ympäristöä. Arkkitehtuuri koskettaa kaupungissa kaikkia – ohikulkevia, täällä asuvia ja asioivia, toteaa tiedotteessa yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, joka valmistelee ja koordinoi ohjelmaa.

– Kyselyn tulos osoittaa myös jaettua käsitystä Tampereen identeetistä ja luonteesta, mikä näillä näkemyksillä voisi tulla kuvatuksi arkkitehtuuriohjelmassa.

Tampereen uusi arkkitehtuuriohjelma valmistuu vuoden 2022 aikana. Siihen kootaan kaupunki- ja rakennussuunnittelun tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi. Toimenpiteiden tavoitevuosi on 2030. Ohjelman vision tavoitevuosi on 2050.