Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tolhopinrantaan uusi asuinalue 700 asukkaalle – lähijunaseisaketta ei aiemmin suunnitellulle paikalle voi toteuttaa

Läntiselle Tampereelle Tohlopinrantaan on tulossa uusi asuinalue noin 700 asukkaalle. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen 15. helmikuuta. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Asemakaavan muutos koskee Tohloppi-järven rannassa sijaitsevaa entistä Abloyn tehtaan aluetta lähiympäristöineen.

Ehdotusvaiheessa teetettiin yhdyskuntalautakunnan esityksen pohjalta uusi tarkastelu lähijunaseisakkeen toteuttamisen mahdollisuuksista kaava-alueella. Tarkastelun johtopäätös oli sama kuin aiemmassa, kantakaupungin yleiskaavatyön 2017-2021 yhteydessä tehdyssä selvityksessä uusista lähijunaseisakkeista.

Haastavan ratageometrian takia Mediapoliksen tai Tohlopin seisaketta ei voida toteuttaa. Uudessa tarkastelussa osoitettiin toteutuskelpoinen vaihtoehtoinen sijainti kaava-alueen ulkopuolelta.

Kaavakartan merkintöjä ja määräyksiä on tarkistettu ja täydennetty. Maaperän ja pohjaveden haitta-aineita koskevia kaavamääräyksiä on tarkistettu ja päivitetty viranomaispalautteen pohjalta. Korttelirakennetta on väljennetty poistamalla yksi rakennusmassa rannan puolelta ja rakennusoikeutta pienennetty 3 000 kerrosneliömetriä.

Kaavaselostukseen on lisätty tehtyjä uusia selvityksiä ja selvitysten täydennyksiä koskevat kohdat. Ratameluesteen pituutta asuinkorttelin ulkopuolella on tarkistettu päivitetyn meluselvityksen mukaisesti. Vaikutusten arviointia on täydennetty raideliikenteen meluntorjunnan, rakennusten varjostusvaikutusten sekä tavarajunaliikenteen turvallisuusriskien osalta.

Asemakaava mahdollistaa uuden kaupunkimaisen asuinkorttelin Epilänharjun kaupunginosaan, noin kuuden kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Asemakaavalla muodostetaan asuinkerrostalojen korttelialue, teollisuusrakennusten korttelialue, katualuetta, liikennealuetta, virkistysaluetta, suojaviheraluetta ja vesialuetta.

Alueen läpi kulkeva Tohlopinranta-katu siirtyy etelämmäksi radan viereen. Ajoneuvoliikenteeltä vapautuva ranta-alue osoitetaan yleiseen virkistyskäyttöön. Kaava-alueen luoteisosassa sijaitseva metsäinen alue säilyy virkistysalueena.

Uusien asuinkorttelien pinta-ala on 1,75 hehtaaria. Asemakaavan pinta-ala kokonaisuudessaan katu-, vesi- ja viheralueineen on noin 9,88 hehtaaria. Alueen maaperä on puhdistettu teollisuuskäytön jäljiltä. Asemakaavamuutosalueella sijaitsevalle leipomotontille jää nykyinen rakennusoikeus.