Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Luonnonsuojeluliitto pitää Ylöjärven Nutturan ranta-asemakaavaa lainvastaisena – "Huvilarakentaminen ei kuulu virkistysalueelle"

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Ylöjärven yhdistys ovat jättäneet muistutuksen Ylöjärven Nutturan ranta-asemakaavasta. Luontojärjestöt katsovat, että ehdotettu ranta-asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain ja vahvistetun maakuntakaavan vastainen ja se tulee lainvastaisena hylätä.

Ranta-asemakaava sijoittuu Nutturan tilan alueelle, Nutturansaareen ja tilaan liittyvään mannerosaan. Ranta-asemakaavaluonnoksessa on osoitettu alueelle omakotitalon ja kahden loma-asunnon rakennuspaikka. Alueiden rakennusoikeudet vaihtelevat 200 neliömetristä 292 neliömetriin.

– Näin laajamittainen rakentaminen ei sovellu rantaluonnon suojelun, virkistyskäytön ja yhdyskuntarakenteellisen sijainnin vuoksi kyseiselle alueelle, järjestöt toteavat tiedotteessa.

Alue on osa maakuntakaavassa osoitettua virkistysaluetta, joka käsittää Valkeekivenlahden ranta-alueet ulottuen Siivikkalan Keissaaren salmesta Antaverkkaan ja edelleen Asuntilan pohjoispuolitse Haaviston metsäalueeseen.

– Alue on harvoja Näsijärven ranta-alueita, jolla on vielä laajasti rakentamatonta ja erinomaisesti virkistykseen sopivaa vapaata rantaviivaa jäljellä, järjestöt huomauttavat.

Nutturan tila on ollut 1950-luvulta lähtien Lielahden ja Siivikkalan alueen vapaa-ajanviettoalueena Lielahden sellutehtaan ja Rientolan setlementin ylläpitämänä. Sittemmin Tampereen kaupunki osti Lielahden tehdasalueen metsäalueineen ja mantereen puoleinen osa Nutturan tilaa toimi kaupungin henkilökunnan virkistysalueena. Lisäksi Nutturan saaressa on ollut järjestökäytössä kaksikerroksinen leirikeskuksen rakennus ja iso hirsinen sauna. Tampereen kaupunki myi Nutturan tilan yksityiselle, joka hakee alueelle nyt asemakaavaa.

– Nutturan tila on luonto- ja maisema-arvoiltaan erityisen arvokas kokonaisuus. Tampereen kaupungin vanhojen metsien suojeluselvityksessä (2006) tilan rantametsät ovat suurelta osin määritelty arvokkaaksi vanhojen metsien alueeksi, jotka tulisi etenevän luontokadon torjumiseksi säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Myös saaren ja mantereen välinen yhteiseen vesialueeseen kuuluva kosteikko tulisi säilyttää luonnontilaisena. Alueella on valitettavasti tehty jo ennakkoon viime talvena toteuttamistoimenpiteitä: hakkuita, kallionlouhintaa ja vesialueen täyttöä, järjestöt toteavat.

Järjestöjen mukaan valtakunnallisten metsävaratietojen ja luontoalueiden kytkeytyneisyyden perusteella monimuotoisuuden arvottamiseen laaditun karttatarkastelun perusteella Nutturan alue on kokonaisuudessaan osa laajempaa monimuotoisuuskeskittymää. Lisäksi alue on Liito-orava LIFE -hankkeessa valmistuneessa liito-oravan elinympäristön ennustekartta -tarkastelussa kauttaaltaan liito-oravalle potentiaalista elinympäristöä. Liito-orava suosii varttuneita sekametsiä, joissa on myös muita monimuotoisuusarvoja.

– Lyhytikäiselle liito-oravalle sopiva reviiri tulisi turvata, vaikka se olisi väliaikaisesti asumaton, järjestöt toteavat.

Näsijärven ranta-alueelta Ylöjärven kaupungin alueelta Antaverkasta Siivikkalaan puuttuu rantayleiskaava. Alueella on vahvistettu maakuntakaava, joka on voimassa nyt laadittavalla ranta-asemakaava-alueella ja se toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ohjeena rantakaavan laadinnalle.

– Asemakaavassa ei nyt miltään osin toteudu nämä lain edellyttämät ja maakuntakaavassa vahvistetut vaatimukset, jotka kohdistuvat nyt käsillä olevaan ranta-asemakaavaluonnokseen, järjestöt toteavat.