Tamperelaisen vaalikone | Hoitajat varmistettava euroilla – "Hoitajapula on terveydenhuollon toimintakykyä eniten uhkaava asia"

Vaalikone: Ehdokkaat ovat hyvin suopeita palkankorotuksiin osaavan hoitohenkilökunnan varmistamiseksi.

Tulevan hyvinvointialueen työntekijöiden palkkojen korottaminen osaavan henkilökunnan saamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa tuntuu saavan vahvan poliittisen kannatuksen.

Selvä enemmistö antaisi siunauksen sille, että hoitohenkilökunnan palkat nousevat yleistä tasoa enemmän.

– Riittävästä palkkatasosta on huolehdittava, jotta tekijöitä riittää tulevaisuudessakin, tiivistää Mikko Aaltonen suopeimmin korotusperusteeseen suhtautuvasta vasemmistoliitosta.

Muista puolueista enemmän kuin neljä viidestä ehdokkaasta kannatti ajatusta liike nytissä, demareissa, keskustassa, vihreissä, ja perussuomalaisissa.

Vaikka varsinaiset palkkaratkaisut tehdään muualla kuin uudessa aluevaltuustossa, löytyy ajatukselle osaavan työnvoiman varmistamisesta rahalla selvä periaatteellinen kannatus.

– Palkankorotukset määritellään työmarkkinapöydissä, mutta hyvinvointialueiden on varauduttava tuonsuuntaiseen kehitykseen. Palkan pitää määräytyä työn vaativuuden mukaan, toteaa Lauri Lyly (sd.).

Hoitajapula on terveydenhuollon toimintakykyä eniten uhkaava asia.

– Näitä haasteita on hyvin vaikea ratkoa, ellei työmarkkinaosapuolilla ole tosiasiallista mahdollisuutta tarkastella myös palkkauksen tasoa. Periaatetasolla olen sitä mieltä, että hoitoalan palkkaus ei vastaa työn tärkeyttä ja vaativuutta, lisää Iiris Suomela (vihr.).

– Työstä tulee saada palkkaa, jolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Tärkeää on myös riittävä hoitajamitoitus, joka antaa mahdollisuuden tehdä työnsä hyvin ja korkealla ammattietiikalla, Lassi Kaleva (ps.).

Uudistukseen liittyy myös eri työnantajilta siirtyvien työntekijöiden palkkojen yhdenmukaistaminen. Viime viikon poliittisessa keskustelussa esillä ollut kysymys nousi esiin myös vaalikonevastauksissa.

– Liike Nyt kannattaa, että sote ja pelastusalan palkkoja nostetaan kohdistetusti, niin että työvoiman saatavuus paranee ja palkkaus on oikeudenmukaista. Emme kannata, että kaikille työntekijöille automaattisesti maksetaan palkkaa alueen suurimman palkkatason mukaan, linjaa Karoliina Kähönen (liike nyt).

Perusteluissa muistutettiin, että alan ja työnantajan vetovoimaan vaikuttavat myös monet muut seikat kuin pelkät eurot.

– Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta, sanoo Tuukka Liuha (kesk.).

– Lisäksi työolosuhteet, johtaminen, joustavuus, mahdollisuus vaikuttaa oman työn ja työvuorojen suunnitteluun, lyhennetyn tai osa-aikaisen työn mahdollisuus ja muut edut vaikuttavat siihen miten hoitajat viihtyvät, minkälaista viestiä työpaikalta lähtee ja kuinka uusia työntekijöitä saadaan rekrytoitua, listaa Sari Tanus (kd.).

Kaikkein pienin prosentti väitettä kannatti kokoomuksessa. Sielläkin 60 prosenttia nosti eurot tärkeäksi alan vetovoiman vahvistamisessa.

– Hoitajapula on terveydenhuollon toimintakykyä eniten uhkaava asia, siksi hoitoalan pito- ja vetovoimaa on lisättävä. Lähtökohtaisesti työntekijä ja työnantaja sopivat keskenään palkkauksesta. Työstä täytyy saada kohtuullinen korvaus, muistuttaa Anna-Kaisa Ikonen (kok.).

Tamperelaisen vaalikoneen täytti 372 ehdokasta.

Työnantajana hyvinvointialueen pitää olla valmis korottamaan henkilöstön palkkoja yleistä tasoa enemmän, jotta saadaan riittävästi osaavia työntekijöitä.

Vasemmistoliitto 98 % – 0 % – 2%

Liike Nyt 92 % – 8 % – 0 %

SDP 88 % – 4 % – 8 %

Keskusta 88 %– 4 % – 8 %

Vihreät 87 % – 10 % – 3 %

Kaikki ehdokkaat 82 % – 7 % – 10 %

Perussuomalaiset 82 % – 11 % – 7 %

Kristillisdemokraatit 78 % – 9 % – 13 %

Kokoomus 60 % – 9 % – 31 %

Puolueen nimen jälkeen prosenttiosuudet samaa mieltä – ei osaa sanoa – eri mieltä. Listassa puolueet, joista vähintään kymmenen ehdokasta on täyttänyt vaalikoneen.

Tee Tamperelaisen vaalikone osoitteessa www.tamperelainen.fi/vaalikone

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut