Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin Tampereen kaupunginvaltuustossa – Ensi vuonna käynnistyy talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma

Tampereen kaupungin talousarvio ensi vuodelle ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa eilen.

Kaupungin toimintamenot ovat vuonna 2022 arviolta 2,0 miljardia euroa. Toimintakate kasvaa kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 4,5 prosenttia (60,6 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos on talousarvion mukaan 26,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja vuoden 2022 aikana käynnistetään talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma.

Vuonna 2022 tuloveroprosentti (20,25) ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 14,8 miljoonaa euroa (1,3 prosenttia) kuluvan vuoden toteutumaennusteesta. Kaikkiaan verotuloja arvioidaan kertyvän 1,1 miljardia euroa.

Talousarvion mukaan kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 234,4 miljoonaa euroa. Investointien tulorahoitusprosentti on 36. Suurimmat investointimenot (netto) ovat talonrakennushankkeiden (96,9 miljoonaa euroa), yhdyskuntalautakunnan (60,0 miljoonaa euroa), Tampereen Vesi Liikelaitoksen (21 miljoonaa euroa) sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan (12,3 miljoonaa euroa) investoinnit. Viiden tähden keskustan kehitysohjelman investointeihin varataan 10,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärä kasvaa ensi vuonna 114 miljoonalla eurolla, ja asukaskohtainen lainamäärä nousee ensi vuoden lopussa 4 363 euroon. Kaupungin kasvun edellyttämien suurten investointitarpeiden vuoksi paine kaupungin lainamäärän kasvuun kuitenkin jatkuu lähivuosina.

Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestari Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös sekä vuoden 2021 talousarvion toteumaennuste ja vuosia 2021–2025 koskevat taloudelliset ennusteet.

Talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovia toiminnan tavoitteita perustuen Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan.

Tavoitteissa korostuvat uuden strategian mukaiset toiminnan vaikuttavuutta tavoittelevat teemat kuten esimerkiksi tamperelaisten yhdenvertaisuuden edistäminen ja hyvinvointierojen kaventaminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen, kestävän kaupunkikehityksen edistäminen sekä yritystoiminnan ja tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen.

Valtuusto teki kokouksessaan joitakin muutoksia vuoden 2022 talousarvioesitykseen sekä vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaan. Näitä olivat muun muassa nuorten terapiatakuun toteuttaminen matalan kynnyksen palveluna sekä terapiapalvelusetelien laajennus koskemaan lyhytterapioita kaikille ikäryhmille, köyhyystyöryhmän perustaminen, selvityksen käynnistäminen joukkoliikenteen tasataksan toteutuksesta ja rahoituksesta sekä joukkoliikenneyhteyksien vahvistaminen Tampere-Pirkkalan lentoasemalle ja Tampereen kansainvälisen saavutettavuuden vahvistaminen kentän yhteyksien avulla.

Uusia tavoitteita on kohdistettu muun muassa keskustan saavutettavuudelle, lukioihin siirtymiselle, pientalotonteille, lasten ja nuorten kokemalle hyvinvoinnille koulussa, oppimistuloksille, luonnon monimuotoisuudelle ja hiilineutraalisuuden edistämiselle, kansainvälisille osaajille, talouden tasapainottamiselle sekä Tampereen houkuttelevuudelle työnantajana. Lisäksi tavoitteissa huomioidaan vuonna 2023 toteutuva sote-uudistus.