Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin tulee muutoksia heinäkuussa

Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin tulee muutoksia heinäkuun alusta alkaen. Suurin osa muutoksista johtuu asiakasmaksulain uudistuksesta. Asiakasmaksulain muutosten vuoksi Tampereella uusitaan 5 000 asiakkaan palvelu- sekä asiakasmaksupäätökset.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiakasmaksuista kokouksessaan torstaina.

Vastaanottokäynnin korvaavat etäpalvelut ovat heinäkuun alusta lähtien maksuttomia lukuun ottamatta kotihoidon palveluja, jolta osin etäpalveluja koskevat maksut säilyvät ennallaan. Maksuttomuudella Tampere haluaa kannustaa asiakkaita etäpalvelujen käyttöön.

Tällä hetkellä vastaanottokäynnin korvaavista etäpalveluista peritään puolet perinteisen vastaanottokäynnin hinnasta.

Lain uudistuksessa säädetään hoitajavastaanoton sekä alaikäisten poliklinikkakäyntien maksuttomuudesta. Tampereen kaupungilla sairaanhoitajan vastaanotolla käyminen on tälläkin hetkellä maksutonta. Myöskään alle 18-vuotiaiden lääkärikäynneistä ei peritä Tampereella maksua.

Tällä hetkellä Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueella tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun perusosa lasketaan asiakkaan bruttotuloista. Perusosan lisäksi asiakas maksaa erikseen aterioista ja muista erillispalveluista. Heinäkuun alusta lähtien luovutaan erillispalvelujen laskuttamisesta ja asiakasmaksu lasketaan pitkäaikaisen laitoshoidon tavoin nettotuloista.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksu saa olla heinäkuusta alkaen korkeintaan 85 prosenttia nettotuloista, joista on tehty laissa määritellyt vähennykset. Lisäksi asiakkaalle pitää jäädä vähimmäiskäyttövara, joka on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa 164 euroa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 110 euroa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakkaiden tuloista tulee lain mukaan vähentää ennen asiakasmaksun laskemista muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katsomista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista aiheutuvat kustannukset.

Tampereella asiakkaan ei tarvitse toimittaa tositteita lääkekustannuksista, vaan vähennys tehdään automaattisesti Kela-korvattavien lääkkeiden omavastuuosuutta kuukausitasolla vastaavan summan suuruisena.

Uutta asiakasmaksupäätöstä varten pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaille lähetetään lähiviikkojen aikana tiedote muutoksista sekä tuloselvityspyyntö.

Maksut määräytyvät jatkossa yhdenmukaisin perustein myös kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa.

Mielenterveyskuntoutuksen ja päihdehuollon asumisen palveluista peritään tällä hetkellä kiinteä kuukausimaksu. Uudistuksen myötä pitkäaikaisten asumisen palveluiden asiakasmaksut muuttuvat tulosidonnaisiksi ja niiden maksut määräytyvät laissa määritellyin perustein.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon sekä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävät asiakasmaksut määräytyvät heinäkuusta alkaen lain sallimien enimmäismäärien mukaisesti.

Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueella on peritty 15 vuotta täyttäneiltä maksu terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen ajasta, jonka asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt käyttämättä ja peruuttamatta.

Heinäkuusta alkaen maksu voidaan periä kaikista terveydenhuollon palveluista ja lyhytaikaisesta hoidosta sekä sosiaalihuollon lyhytaikaisista asumispalveluista. Maksu voidaan periä vaikka itse palvelu olisi maksuton. Maksu on korkeintaan 50,80 euroa. Heinäkuun alusta lähtien sitä ei kuitenkaan peritä lainkaan alle 18-vuotiailta.

Asiakkaat voivat hakea sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun alentamista tai kokonaan vapautusta sen maksamisesta, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai hän ei voi maksun vuoksi hoitaa lakisääteistä elatusvelvollisuutta.

Tällä hetkellä tämä koskee vain sosiaalihuollon maksuja sekä terveydenhuollon maksukykyyn perustuvia jatkuvia maksuja. Heinäkuusta lähtien myös terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja, esimerkiksi terveyskeskusmaksuja, voidaan alentaa tai jättää perimättä.

Asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista alennusta tai vapautusta haetaan ja mistä alkaen sekä millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen. Kotihoidon ja ikäihmisten asumispalvelujen maksuihin alentamista voi hakea lomakkeella.

Maksukattoon tulee muutoksia vuodenvaihteessa. Maksukattoa kerryttävät vuoden 2022 alusta lähtien myös suun terveydenhuollon, terapian ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut.

Myös toimeentulotuella maksetut asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Asiakkaan täytyy jatkossakin itse seurata maksukaton täyttymistä.