Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Ekstaasiin liittyvät kuolemat kolminkertaistuivat – uhrit pääosin nuoria miehiä

Ekstaasiin liittyvien kuolemien määrä on lisääntynyt Suomessa, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.

Vuosina 2001-2017 tapahtui kaikkiaan sata sellaista kuolemaa, joissa ekstaasi eli MDMA oli joko myrkytyskuoleman aiheuttajana tai sen arvioitiin muuten myötävaikuttaneen kuolemaan.

Ekstaasiin liittyvien kuolemien uhrit olivat keski-iältään 24-vuotiaita. Heistä miehiä oli 81 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin ekstaasiin liittyvien kuolemantapausten kehitystä pidemmällä ajanjaksolla Suomessa, Australiassa, Portugalissa ja Turkissa.

Kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen vertailututkimus ekstaasikuolleisuudesta.

Kaikissa tarkastelluissa maissa ekstaasikuolleisuus kasvoi tutkimusajanjaksolla. Suomessa ja Portugalissa myös jätevesitutkimukset vahvistavat lisääntyvän trendin ekstaasin käytössä.

Tutkimuksen tarkastelujakson pituus vaihteli maiden välillä, mutta kaikille maille yhteinen tarkastelujakso oli vuosina 2011-2017.

Jyrkimmin ekstaasikuolleisuus nousi vuosina 2011-2017 Turkissa, jossa kuolemien määrä kasvoi 0,05:stä 0,37:ään sataatuhatta asukasta kohti.

Suomessa ekstaasiin liittyvien kuolemien määrä yli kolminkertaistui samana aikana 0,09:stä 0,33:een sataatuhatta asukasta kohti.

Suomessa tutkituista kuolemista yli puolet, 57 prosenttia, aiheutui ekstaasin ja muiden huumeiden yhteismyrkytyksestä.

Ekstaasi oli myötävaikuttajana kolmanneksessa kuolemista, joissa kuolinsyynä oli jokin muu kuin myrkytys, esimerkiksi liikenneonnettomuus tai muu tapaturma.

– Tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että vaikka useimmat ekstaasiin liittyvät kuolemat ovat usean aineen yhteisvaikutuksen aiheuttamia, kuolemaan johtava myrkytys voi aiheutua myös pelkän ekstaasin käytöstä. Riskiä lisää se, että ekstaasipillereiden MDMA-pitoisuuden on todettu kasvaneen vuosi vuodelta, sanoo THL:n oikeuskemisti Pirkko Kriikku tiedotteessa.

Suomessa tyypillisiä muita löydöksiä ekstaasiin liittyvissä kuolemantapauksissa olivat muut stimulanttihuumeet, kuten amfetamiini, sekä opioidit ja bentsodiatsepiinit. Kolmanneksessa tapauksista todettiin myös alkoholia.

Ekstaasiin liittyvien kuolemien suomalaiset uhrit olivat tutkimusmaista nuorimpia, vanhimpia olivat portugalilaiset, keskimäärin 28-vuotiaita.

– Erityisesti nuoret käyttäjät eivät välttämättä tiedä ekstaasin käyttöön liittyvistä vaaroista, kuten vaihtelevista pitoisuuksista pillereissä, Kriikku toteaa.

Vuosina 2001–2017 Suomen ekstaasitakavarikkojen määrä kasvoi, mutta takavarikoidun MDMA:n kokonaismäärä vaihteli paljon vuosien välillä. Selkeää kasvavaa trendiä ei havaittu.

Takavarikoidun ekstaasin määrät olivat Suomessa ja Portugalissa varsin pieniä verrattuna Australiaan ja Turkkiin. Siellä suurimmat vuosittaiset takavarikkomäärät olivat jopa satakertaisia verrattuna Suomen ja Portugalin suurimpiin lukuihin. Maiden väkiluvut eroavat kuitenkin huomattavasti toisistaan.