Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Hervannan Baanaan tulossa lisäosuuksia, katso suunnitelmat

Hervannan Baanan jatkorakentamiseen liittyviä katusuunnitelmaehdotuksia on nähtävillä. Hallilantien jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelmaehdotus välillä Korkinmäenkatu–Vihioja sekä Korkinmäenkadun katusuunnitelmaehdotus ja Suutalanraitin katusuunnitelmaehdotus välillä Korkinmäenkatu–Suutalansilta. Korkinmäen ja Muotialan kaupunginosiin sijoittuvat katusuunnitelmat ovat nähtävänä ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla 29.3.–14.4.2021.

Hervannan Baana on Viinikasta Hervantaan johtava laadukas pyöräväylä, jota rakennetaan vaiheittain. Baana on valtuustokauden tärkein pyöräilyinvestointi, joka on kirjattu myös pormestariohjelmaan. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Tampereen kaupungille 510 000 euroa Hervannan Baanan rakentamiseksi vuosina 2020-2021.

Hervannan Baanasta ovat valmistuneet osuudet Viinikassa ja Muotialassa vuoden 2020 lopulla ja aiemmin raitiotien rakentamisen yhteydessä osuus Hervannan ja valtatie 9:n välille. Nekalantien osuuden toteuttamisaikataulu on vielä avoin.

Yhdyskuntalauta hyväksyi 17.9.2019 välillä Viinikka-Korkinmäki Baanan yleissuunnitelman, johon suunnitelmaehdotukset pohjautuvat. Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty muun muassa väylien tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus.

Suunnitelmaehdotusten mukaan Vihiojanpuistosta Hallilantielle tuleva Hervannan Baana jatkuu Hallilantien länsireunassa eroteltuna jalkakäytävänä ja kaksisuuntaisena pyörätienä Korkinmäenkadun liittymään. Jalankulun ja pyöräliikenteen erottaminen toisistaan edellyttää Hallilantien nykyisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leventämistä. Kulkumuodot erotellaan ajoratamerkinnöin.

Väylää levennetään Hallilantien ajoradan suuntaan. Kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välissä sijaitseva nykyinen avo-oja korvataan kapealla betonikivipäällysteisellä välikaistalla.

Hallilantieltä baana kääntyy Korkinmäenkadulle kohti Hervantaa, ja Korkinmäenkadulla pyöräily sijoittuu ajoradan yhteyteen. Korkinmäenkadun reunaan onn tulossa pyöräkaistat Pyöräkaistojen vaatiman lisätilan vuoksi ajorataa kavennetaan kauttaaltaan. Kadun itäreunassa sijaitseva nykyinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä osoitetaan jatkossa pelkästään jalankululle.

Tavoitteena on toteuttaa laadukas ja yhtenäinen pyöräilyn pääreitti Hervannasta aina Viinikkaan saakka, ja tämän vuoksi Korkinmäenkadulla uusi pyöräilyreitti merkitään etuajo-oikeutetuksi Korkinmäenkadun poikkikatuihin nähden. Muutos tehdään lisäämällä Väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkit kaikille Korkinmäenkadun sivukaduille.

Uusien pyöräkaistojen havaittavuuden parantamiseksi pyöräkaistojen päällystemateriaalina käytetään punaisen sävyistä asfalttia, ja kaistat erotetaan ajoradasta ajoratamerkinnöin.

Hallilantien ja Kyläkeinunkadun välisellä osuudella pyöräkaistojen leveys on 1,75 metriä. Uusien pyöräkaistojen toteuttaminen tälle katuosuudelle edellyttää Korkinmäenkadun leventämistä lännen suuntaan.

Katua levennettäessä lännen puoleinen jalkakäytävä sijoittuu nykyisen avo-ojan kohdalle ja jalkakäytävän ulkoreuna siirtyy noin 1,40 metriä lähemmäksi katualueen reunaan. Muutostöistä johtuen nykyinen avo-oja joudutaan korvaamaan hulevesiviemäröinnillä. Korkinmäenkadulle rakennetaan uusi hulevesilinja Hallilantien ja Kiulukadun väliselle osuudelle.

Kyläkeinunkadun ja Härkälänmäenkadun välisellä osuudella pyöräkaistojen leveys on 1,25 metriä, ja katutilan uudelleen jäsentely voidaan toteuttaa Korkinmäenkadun nykyisellä ajoradalla kaventamalla 5,50 metrin levyinen ajorata 3,00 metrin levyiseksi.

Härkälänmäenkadun ja Korkinmäenkujan välillä kadun poikkileikkaus eroaa muusta osuudesta, koska kyseisellä katuvälillä ei ole erillistä ajoradasta erotettua yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, mikä voitaisiin jatkossa osoittaa pelkästään jalankululle.

Tästä johtuen kadun itäreunaan toteutetaan sekä jalankululle että pyöräilylle osoitettu yhteinen piennaralue. Piennaralueen leveys vastaa pyöräkaistan leveyttä ja 1,25 metrin levyinen piennaralue erotetaan ajoradasta ajoratamerkinnöin. Kadun länsireunaan voidaan toteuttaa Hervannan suuntaan erillinen pyöräkaista yhtenäisenä koko Korkinmäenkadun osuudella.

Korkinmäenkadun päätyttyä Baana jatkuu Suutalansillalle erillisenä kaksisuuntaisena pyörätienä ja jalkakäytävänä. Kulkumuotojen erottelemisen myötä Suutalanraitin kokonaisleveys on jatkossa 5,00 metriä, minkä vuoksi nykyistä noin 3,00 metrin levyistä kevyen liikenteen väylää levennetään. Samalla Suutalanraitin linjausta muutetaan Korkinmäenkadun päässä ja väylän linjauksen muutoksella pyritään selkeyttämään Korkinmäenkujan liittymäaluetta.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä sekä avo-ojin, joita täydennetään tarvittavilta osin.

Nähtävillä olon ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen katusuunnitelmat tulevat yhdyskuntalautakunnan päätettäviksi. Kohteet sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan. Rakennustyöt pyritään aloittamaan kesällä 2021.