Tampereen alueen jätehuoltomääräykset muuttuvat – Jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä lisätään, katso ohjeistus

Kunnalliset jätehuoltomääräykset päivitetään. Määräyksiä päivitetään uudistuvan jätelainsäädännön vuoksi.

Jätehuoltomääräykset tulevat nähtäville ja kommentoitavaksi verkkoon www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta sekä kuntien ilmoitustauluille. Määräykset tulisivat asteittain voimaan 1.7.2021 alkaen. Määräykset koskevat toimialueen 17 kunnan kuntalaisia. Ne koskevat lisäksi kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuoltoa. Määräykset koskevat elinkeinotoimintaa tai esimerkiksi tapahtumajärjestäjiä vain rajoitetusti. Muun toiminnan jätehuoltoa säätelee puolestaan jätelainsäädäntö.

Biojätteen, pienmetallin, lasi-, kartonki- ja muovipakkausjätteen keräys tulee pakolliseksi vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Lisäksi kiinteistöjen on edelleen järjestettävä myös paperinkeräys jätelakiin perustuen. Velvollisuus ei koske pientaloja ja muita vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Tampereella lasipakkauksille, pienmetallille ja biojätteelle on oltava lajitteluastia viimeistään 1.9.2021 ja kartonki- ja muovipakkauksille viimeistään 1.9.2022. Muissa toimialueen kunnissa lasipakkaukset, pienmetalli ja biojäte on kerättävä viimeistään 1.4.2022 ja kartonki- ja muovipakkaukset viimeistään 1.4.2023. Biojätteen keräysvelvoite laajenee lisäksi koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä Tampereen kaupunkiseudun taajamassa 1.9.2023.

Omakotitaloissa voidaan erilliskeräyksen vaihtoehtona myös kompostoida biojäte. Elintarvikejätteen kompostoinnista on kuitenkin tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle biojätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat myös kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa kuten virastoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja terveyskeskuksissa. Erilliskeräys on järjestettävä 1.7.2022 mennessä, mikä jätelajien viikoittaiset kilorajat täyttyvät. Esimerkiksi biojäte on lajiteltava, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 10 kg viikossa ja muovipakkausjäte mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 5 kg viikossa.

Jätehuoltomääräyksiin on tulossa muutoksia myös jäteastioihin ja niiden tyhjennysväleihin, joihin tulee nykyistä enemmän joustoa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut