Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lautakunta hyväksyi Sammonaukion ja Keilakujan katusuunnitelmat

Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan Sammonaukion ja Kaupin Keilakujan katusuunnitelmat. Lautakunta lisäsi yksimielisesti Sammonaukion katusuunnitelman yhteyteen ponnen, jonka mukaan Liisankallion yli vakiintunut kävelyreitti otetaan huomioon ja rakennetaan toteutusvaiheessa sitä vastaava sora- tai murskepohjainen kävelytie.

Sammonaukio rajautuu lännestä Kalevan puistotiehen, pohjoisesta, koillisesta ja idästä Sammonkatuun ja etelästä Sampolan pääsisäänkäyntiin ja piha-alueeseen. Se sijaitsee Liisankalliossa kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla.

Alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, ja Sampolan modernistinen rakennus on luokiteltu rakennustaiteellisesti sekä kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittäväksi kohteeksi.

Suunnittelun yhteydessä on parannettu myös Sampolan pihaa. Sammonaukio ja Sampolan piha muodostavat kiinteän piha- ja puistomaisen kokonaisuuden. Tavoitteena on selkeyttää ja sujuvoittaa jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä parantaa kaupunkikuvaa.

Lähialueen liikennejärjestelyt ovat myös muuttuneet Tampereen raitiotien rakentamisen myötä. Suunnitellut ratkaisut liittyvät raitiotien aiheuttamiin muutoksiin Sammonaukion kaakkoiskulmassa, Sampolan kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Aukion pintamateriaalit, rakenteet ja valaistus on suunniteltu Sampolan pihan alkuperäissuunnitelmaa ja rakennuksen arkkitehtuuria kunnioittaen. Nurmialueelle sijoittuva rinne toimii osana Sampolan pihan maljamaista tilaa, joka mahdollistaa esimerkiksi oleskelun, opetuksen ja erilaiset tapahtumat.

Myös hulevesien käsittelyyn tarkoitettuja istutusalueita reunustavien tukimuurien päälle on suunniteltu istuintasoja. Katuviheralueelle istutettavat puut jatkavat ympäröivien puistokatujen puurivejä. Alueen itäisimmälle viheralueelle on osoitettu aluevaraus taideteokselle.

Sammonaukion rakentaminen sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan. Sammonaukion ja Sampolan pihan rakentamistöiden kustannusarvio on yhteensä noin 560 000 euroa.

Kaupin alueen muutosten takia myös Keilakujan katujärjestelyjä muutetaan. Katuun rajoittuvaan kortteliin rakennetaan asuntoja. Uusien kerrostalojen toteuttamisen myötä on tullut ajankohtaiseksi siirtää myös Keilakujan etelän puoleista jalkakäytävää, koska se on aiemmin sijainnut katualueen ulkopuolella ja asuinrakennusten toteuttamisen yhteydessä se on jäänyt osittain uusien rakennusten alle. Uudet kerrostalokohteet sijoittuvat raitiotiereitin varrelle.

Suunnitelman mukaan Keilakujan ajorataa kavennetaan, jotta 2,3 metrin levyinen jalkakäytävä voidaan toteuttaa kadun eteläreunaan. Jatkossa ajoradan leveys on 6,5 metriä.

Tämän vuoksi kadunvarsipysäköinnistä joudutaan luopumaan kadun eteläreunan osalta, mutta Keilakujan pohjoispuolella sijaitsevaa katualueen ulkopuolista sorapäällysteistä aluetta hyödynnetään edelleen yleisenä pysäköintialueena.

Myös Keilakujan päästä Petsamon suuntaan lähtevän puistokäytävän linjausta muutetaan ja Koljonpuistossa sijaitsevan puistokäytävän katuvalaistusta parannetaan linjaukseltaan muutetun käytävän osuudella.