Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Väitös: Läheiset kaverisuhteet voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta, mutta ovat riski liialliselle alkoholinkäytölle

Läheiset suhteet kavereihin voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta. Tampereen yliopistossa tarkastettava Iina Savolaisen väitöskirja selvittää sosiaalipsykologisten tekijöiden yhteyttä nuorten addiktiokäyttäytymiseen.

Väitöstutkimus osoittaa, että kaverisuhteet verkossa ovat riskitekijä nuorten rahapeliongelmille, mutta läheiset suhteet verkon ulkopuolisiin kavereihin suojaavat rahapeliongelmilta. Verkon ulkopuoliset kaverisuhteet puolestaan ovat riskitekijä nuorten liialliselle alkoholin käytölle etenkin Suomessa.

Väitöskirjassaan Savolainen tarkastelee suomalaisten, yhdysvaltalaisten, korealaisten ja espanjalaisten nuorten ja nuorten aikuisten addiktiokäyttäytymisen muotoja erilaisten sosiaalisten tekijöiden perspektiivistä.

Tarkemmin kyselytutkimuksessa selvitettiin, kuinka kaverisuhteet, sosiaalinen tuki, mukautuminen ryhmän normiin ja yksinäisyys ovat yhteydessä addiktiokäyttäytymiseen. Tarkastellut addiktiokäyttäytymisen muodot olivat liiallinen alkoholin ja huumeiden käyttö, rahapeliongelmat ja pakonomainen internetin käyttö. Lisäksi kyselyn osana toteutettiin koeasetelma, jonka avulla kartoitettiin kuinka sosiaalisessa mediassa koetut tilanteet ja niiden yhteydessä ilmenevät ryhmäprosessit vaikututtavat nuorten asenteisiin ja toimintaan.

Addiktiot mielletään usein yksilön ongelmana, jolloin sosiaalisten tekijöiden rooli ja merkitys jäävät vähemmälle huomiolle. Yksilöt ovat kuitenkin osa suurempaa sosiaalista kokonaisuutta ja yhteiskuntaa. Nämä sosiaaliset yhteydet tai vaihtoehtoisesti merkityksellisten sosiaalisten suhteiden puute, vaikuttavat yksilöiden ajatuksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Ihmiset tekevät usein omaan käyttäytymiseensä liittyviä valintoja ottamalla mallia muilta tai hakeutumalla samanmielisten seuraan.

– Voidaan siis ajatella, että myöskään addiktiot eivät kehity itsekseen yksilössä, vaan taustalla on aina myös sosiaalisia vaikuttajia, Savolainen sanoo tiedotteessa.

Internet ja sosiaalinen media näyttelevät nykyisin suurta roolia nuorten elämässä ja identiteettivalinnoissa. Väitöstutkimus huomioi nykynuorten modernin ja teknologiapainotteisen sosiaalisen kontekstin ottaessaan tarkasteltavaksi, kuinka nuorten sosiaaliset suhteet verkkoyhteisöissä ja sosiaalisessa mediassa sekä näiden ulkopuolella ovat kytköksissä addiktiokäyttäytymisen eri muotoihin.

Tulokset osoittavat, että kaverisuhteet ovat yhteydessä nuorten addiktiokäyttäytymiseen, mutta nämä yhteydet ovat erilaisia verkossa ja sen ulkopuolella. Tutkimuksen mukaan läheiset suhteet verkon ulkopuolisiin kavereihin ovat yhteydessä liialliseen alkoholikäyttöön suomalaisnuorilla, mikä kertoo myös alkoholin roolista suomalaisessa kulttuurissa. Sen sijaan huumeiden käyttö, rahapeliongelmat ja pakonomainen internetin käyttö ovat yhteydessä heikkoihin kaverisuhteisiin. Verkkoyhteisöt näyttäytyvät tutkimuksessa riskinä rahapeliongelmille, etenkin yhdysvaltalaisille nuorille.

Tutkimuksessa tuli myös ilmi, että internet-sisällöt vaikuttavat nuoriin Suomessa, Yhdysvalloissa ja Espanjassa. Etenkin rahapeliongelmaiset mukautuvat internetissä näkemiinsä rahapelinormeihin. Kansainvälisessä vertailussa korealaiset nuoret mukautuivat rahapelinormiin vain, jos he kokivat sen edustavan oman vertaisryhmän näkemystä. Tämä havainto heijastaa todennäköisesti korealaisen yhteiskunnan yhteisöllisyyttä.

Yksinäisten nuorten havaittiin olevan todennäköisimpiä pakonomaisia internetin käyttäjiä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Koreassa. Nuorten yksinäisyyden kokemuksiin tulisi siis kiinnittää huomiota addiktioiden yhteydessä. On mahdollista, että yksinäiset nuoret käyttävät internettiä korvaamaan puutteellisia sosiaalisia suhteita. Toisaalta liiallinen internetin käyttö voi myös eristää nuoria, etenkin kasvokkaisesta kanssakäymisestä.

Savolaisen väitöskirja tarkastetaan perjantaina 27. marraskuuta Tampereen yliopistossa.

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Eilin Erevik Bergenin yliopistosta. Kustoksena toimii sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen.