Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tamperelaisen vaalikone on nyt auki – löydä oma ehdokkaasi

Tampereen kaupunginhallitus antoi ohjeet talousarvion valmisteluun

Kaupunginhallitus antoi maanantain kokouksessaan ohjeet vuoden 2021 talousarvion valmistelua varten. Tampereen talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous vuonna 2020 tulevan notkahduksen jälkeen. Talouden tasapainottaminen tehdään vuosien 2021-2025 aikana.

Linjauksen mukaan mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen laajentamisia ei hyväksytä vuoden 2021 talousarviovalmistelussa. Kuluvan vuoden talousarvion yhteydessä hyväksytyn 10 kohdan toimenpideohjelman toteuttamista jatketaan ja täsmennetään osana vuoden 2021 talousarviota ja 2021-24 taloussuunnitelmaa.

Koronapandemian aiheuttaman kriisin seurauksena valtion ja kuntien talous sukeltaa vuonna 2020. Kriisin tarkkoja vaikutuksia kuntatalouteen on mahdotonta arvioida täsmällisesti tilanteessa, jossa pandemian ja siitä johtuvien rajoitustoimien kestoa ja laajuutta ei tiedetä.

Suurimmat vaikutukset Tampereen kaupungin talouteen ovat verotulojen merkittävä vähentyminen, sairaanhoitopiirin menojen kasvu sekä joukkoliikenteen, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen ja varhaiskasvatuksen toimintatulojen väheneminen.

Koronakriisin vaikutuksia vuoden 2021 talousarviovalmisteluun voidaan tässä vaiheessa arvioida vain osittain. Talousarviovalmistelussa on varauduttava siihen, että talouden toipuminen kestää useamman vuoden. Tämän vuoksi myös talouden tasapainottaminen on jaksotettava useammalle vuodelle.

Erittäin epävarmojen talousnäkymien vuoksi vuoden 2021 talousarviovalmistelussa ei ole mahdollista esittää mitään uusia menoja lisääviä palveluita. Nykyisiä toimintoja ei pidä laajentaa ellei rahoitusta saada muista toiminnoista saatavilla säästöillä.

Palveluissa on tehtävä rakenteellisia muutoksia ja tiivistettävä palveluverkkoa. Poikkeustilanteen aikaisista uusista toimintatavoista saatuja hyviä kokemuksia on hyödynnettävä pysyvästi toimintojen ja investointien suunnittelussa.

Valtuuston hyväksymä investointitaso on korkea erityisesti suhteessa vuosikatteeseen. Kaupungin kasvuun vastaaminen ja tulopohjan vahvistaminen edellyttää kuitenkin kasvua tukevia ja tulopohjaa vahvistavia investointeja. Investointitason pitäminen korkeana on perusteltua kaupungin kasvun ja palveluverkon kunnostamisen ja kehittämisen vuoksi. Investointien leikkaaminen edes olennaisesti parantaisi tilikauden tulosta.

Talouden matalasuhdanteessa on tärkeää, että julkinen sektori ei syvennä matalasuhdannetta leikkaamalla välttämättömiä ja myös työllistäviä investointeja. Tämän vuoksi on hyväksyttävää, että investointien rahoittamiseksi lähivuosina kaupungin lainamäärä kasvaa aiempaa arviota enemmän. Investointien rahoittamiseksi haetaan valtion rahoitusta mahdollisuuksien mukaan.