Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tamperelaisen vaalikone on nyt auki – löydä oma ehdokkaasi

Ely-keskus jatkaa perinneympäristöjen maastokartoituksia – "Pääsisältö on kasvillisuuden, puuston ja maiseman arviointi"

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jatkaa kesällä 2020 perinneympäristöjen maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia.

Kesien 2017–2019 aikana on kartoitettu jo noin 170 kohdetta ympäri Pirkanmaata, yhteensä yli 700 hehtaaria. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa keväällä 2020 hoito- ja kunnostussuunnittelun kohteille, joille on ehdotettu kartoitusten perusteella hoitotoimia.

Kartoitus, kunnostus ja hoitosuunnittelu toteutetaan osana Ympäristöministeriön rahoittamaa HELMI-elinympäristöohjelmaa.

Ohjelmalla on konkreettisia tavoitteita Suomen luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa. Mukaan on valittu luonnon erikoisuuksia: monimuotoisuudelle ja uhanalaiselle eliölajistolle oleellisia elinympäristöjä, joiden säilymistä ja laatua toimilla parannetaan. Samalla turvataan luonnon ekosysteemipalveluita, kuten ruokatuotannolle oleellisten pölyttäjien elinvoimaisuutta.

Perinneympäristöjä ovat muun muassa niityt, kedot ja hakamaat. Näiden rikas eliölajisto on muotoutunut perinteisessä maankäytössä, niiton ja laidunnuksen jatkuttua alueella pitkään. Maankäytön muututtua perinneympäristöt ovat huvenneet, ja tällä hetkellä kaikki Suomen 40 perinneympäristön luontotyyppiä ovat erittäin tai äärimmäisen uhanalaisia.

Maankäytöstä hyötynyt eliölajistokin on vähentynyt, ja Suomen kaikista uhanalaisista eliölajeista neljännes elää ensisijaisesti näillä uhanalaisilla perinnebiotoopilla.

Jäljellä olevista perinneympäristökohteista halutaan nyt luoda Suomen kattava paikkatietoaineisto.

– Kartoitettujen kohteiden konkreettisilla, jatkuvilla ja alueen erityispiirteet huomioonottavilla hoito- ja kunnostustoimilla on tarkoitus hidastaa perinneympäristöjen häviämistä ja lajiston köyhtymistä. HELMI-elinympäristöohjelman yhtenä valtakunnallisena tavoitteena on kunnostaa 15 000 hehtaaria perinneympäristöjä vuoden 2023 loppuun mennessä, kertoo projektisuunnittelija Suvi Järvenpää Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kartoituksilla selvitetään aiemmin kartoitettujen kohteiden mahdolliset arvon, hoidon ja rajojen muutokset, sekä aiemmin kartoittamattomia Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito ympäristösopimuksella hoidettavia kohteita.

Vuoden 2020 kartoitukset toteutetaan kesä–elokuussa.

– Kartoitusten pääsisältö on kasvillisuuden, puuston ja maiseman arviointi sekä huomionarvoisten kasvilajien etsintä. Kohteiden omistajiin tai hoitajiin otetaan yhteyttä ennen maastokäyntiä. Maanomistaja saa kartoituksesta yhteenvedon kartoituksen keskeisistä tuloksista, mutta kartoitus ei velvoita omistajaa kohteen hoitamiseen, eikä kyseessä ole alueiden suojelu, toteaa projektisuunnittelija Tuija Selänpää Pirkanmaan ELY-keskuksesta.