Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Rantatunnelin vaikutukset ilmanlaatuun vähäisiä: Naistenlahden ilmanlaatu parani, Santalahden huonontui

Rantatunneli ei ole ole heikentänyt ilmanlaatua oleellisesti Tampereella sen jälkeen, kun tunneli avattiin liikenteelle. Tämä käy ilmi Ilmatieteen laitoksen mittauksista, joiden tulokset julkistettiin tiistaina.

– Naistenlahdessa ja Santalahdessa ilmanlaatu tunnelin avaamisen jälkeen vuonna 2017 oli keskimäärin samanlaista kuin muillakin Tampereen kaupungin ilmanlaadun mittausasemilla, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jatta Salmi toteaa.

Typpidioksidipitoisuudet olivat pääosin samaa tasoa kuin Kalevan mittausasemalla ja matalampia kuin linja-autoasemalla tai Pirkankadulla mitatut pitoisuudet. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Naistenlahdessa ja Santalahdessa olivat kevätpölyaikaan pienempiä ja kesäaikaan suurempia kuin Epilän ja Pirkankadun mittausasemilla mitatut pitoisuudet. Pienhiukkaspitoisuudet olivat kaikilla Tampereen mittausasemilla keskimäärin samaa tasoa.

Naistenlahdessa ja Santalahdessa mitatut typpidioksidipitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet eivät ylittäneet kotimaisia ilmanlaadun ohjearvoja vuonna 2017. Typpidioksidipitoisuudet eivät myöskään ylittäneet ilmanlaadun raja-arvoja.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiraja-arvon taso ylittyi yhden kerran kummallakin mittausasemalla, kun sallittujen ylitysten määrä on 35 kappaletta kalenterivuodessa. Ylitykset aiheutuivat teiden ja pintojen pölyämisestä kuivana ja lumettomana pakkaspäivänä helmikuun alussa. Samana päivänä myös muilla Tampereen kaupungin mittausasemilla mitattiin raja-arvotason ylittäviä pitoisuuksia. Pienhiukkaspitoisuuksien vuosiraja-arvo ei ylittynyt kummassakaan mittauspisteessä.

Naistenlahden mittauspisteessä ilmanlaatu on parantunut tunnelin käyttöönoton jälkeen, kun tarkastellaan vain niitä tilanteita, jolloin tuuli on puhaltanut tunnelin suuaukon suunnasta ilmanlaadun mittausasemalle. Naistenlahdessa Valtatie 12 kulki ennen tunnelin rakentamista Kekkosentien korkeaa siltaa pitkin, mutta tunnelin käyttöönoton jälkeen tie kulkee mittausaseman kohdalla paljon matalammalla kallioleikkauksen ja meluaidan suojassa.

Santalahden mittauspisteessä ilmanlaatu on puolestaan huonontunut tunnelin käyttöönoton jälkeen tunnelin suuaukkojen puoleisilla tuulilla, mutta myös muilla valtatie 12:n puoleisilla tuulensuunnilla, varsinkin hengitettävien hiukkasten osalta. Tämä johtuu pääasiassa tielinjauksen siirtymisestä lähemmäs mittauspistettä.