Suomen suurimman lämpövaraston rakentaminen alkaa – päästöt vähenevät 21 000 000 kiloa vuodessa

Helen hyödyntää kallioluolia kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannossa. Projekti-insinööri Veijo Noponen esittelee Esplanadin alla sijaitsevaa jäähdytyssäiliötä. –  Johanna Erjonsalo / Arkisto

Jari Pietiläinen

Helen rakentaa Mustikkamaan vanhoihin öljyluoliin Suomen suurimman lämpövaraston, jossa voidaan varastoida kaukolämpöä. Purkutyöt käynnistyvät pian, ja rakennustyöt alkavat vuoden alussa. Luolalämpövarasto vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä 21 000 tonnia vuodessa.

Mustikkamaan alla sijaitsee kolme kallioluolaa, jotka on louhittu vuonna 1982. Niissä säilöttiin raskasta polttoöljyä, kunnes ne tyhjennettiin lopullisesti ja poistettiin käytöstä vuonna 1999. Helen muuttaa nyt kaksi yhdistettyä luolaa lämpövarastoksi.

Varastoon varastoidaan hyvällä hyötysuhteella tuotettua lämpöä tai ylijäämälämpöä silloin, kun helsinkiläisten lämmöntarve ei ole suurimmillaan.

– Lämpövaraston lämpöä voidaan käyttää ympäri vuoden. Etenkin talvella voidaan välttyä käynnistämästä öljyllä tai kaasulla toimivia lämpölaitoksia. Lämpövarasto mahdollistaa näin fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen. Samalla lisätään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja yhteistuotantosähköä, kertoo projektipäällikkö Päivi Saajoranta Heleniltä.

Laskennallisesti öljyyn verrattaessa lämpövarasto vähentää fossiilisten käyttöä 1 000 000 öljylitran verran vuodessa.

Mustikkamaan luolalämpövarastoon mahtuu vettä yli 40 kertaa Helsingin uimastadionin altaiden vesimäärän verran. Lämpövarasto täytetään vesijohtovedellä – täyttäminen kestää noin kolme kuukautta.

Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Lämpövarasto valmistuu tuotantokäyttöön vuonna 2021.