Lukijalta: Suojeltu Breitensteinin huvila on säilytettävä – "Vaikka korjaaminen maksaa, se on kompensoitu omistajalle lisärakennusoikeudella..."

Pispalan rantakylässä eli nykyisessä Santalahdessa kerrostalojen taakse on piiloutunut Breitensteinin huvila. Huvila on rakennettu 1800- ja 1900-lukujen taitteessa ja on toiminut muun muassa pahvitehtaan johtajan konttorina.

Huvilalle on annettu kaavamerkintä sr-19 eli kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa.

Pispalan alueen yhdistykset ovat huolissaan seuranneet huvilan ajautumista rappiotilaan ja kysellyt asian perään Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalta.

Elokuiseen tiedusteluun rakennusvalvonta vastasi: ”Kiinteistö on tarkastettu 24.6.2020. Rakennusvalvonta on kehottanut kiinteistön haltijaa kunnostamaan julkisivut 30.9.2021 mennessä.”

Rakennusvalvonnan on myös määrä tehdä tarkastus paikan päällä: ”Mikäli rakennuksen julkisivuja ei ole kunnostettu annettuun määräaikaan mennessä, tullaan asiaa viemään eteenpäin uhkasakon asettamiseksi hallintopakkomenettelyllä” rakennusvalvonnasta selvitetään.

Hämmennystä herätti, kun reilu viikko myöhemmin asemakaavapäällikkö Elina Karppinen totesi (AL 10.9.2021), että Breitensteinin huvilaa esitetään purettavaksi huonon kunnon takia.

Vaikka korjaaminen maksaa, se on kompensoitu omistajalle lisärakennusoikeudella muualle.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että rakennuksen kuntoa on tutkittu useaan kertaan vuodesta 2017 lähtien ja todettu kiireellisesti korjausta vaativat kohteet. Se pitää moitittavana, ettei rakennusten vaurioitumista ole ponnekkaammin pyritty pysäyttämään, kuten MRL:n pykälät 118 ja 166 edellyttävät.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa lausuntonsa (30.9.2021) lopuksi: ”Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu runsaasti rakennusoikeutta, millä on pyritty kompensoimaan suojeltujen rakennusten kunnostamisesta aiheutuvia kustannuksia. Pirkanmaan maakuntamuseon näkemys on, että liitteenä olevien kuntoselvitysten perusteella rakennuksia ei voida pitää korjauskelvottomina. Rakennukset olisivat kunnostettavissa laajoin toimenpitein, ja koska suojelun kustannukset on kompensoitu aiemmassa asemakaavassa, kunnostamisvaadetta ei voida pitää kohtuuttomana. Kulttuuriarvojen säilymiseksi suojellun rakennuksen kunnostamista voidaan edellyttää, vaikka kunnostaminen olisi kalliimpaa ja haastavampaa kuin vastaavan uudisrakennuksen rakentaminen.”

Breitensteinin huvilan suojelu on säilytettävä ja se on korjattava. Vaikka korjaaminen maksaa, se on kompensoitu omistajalle lisärakennusoikeudella muualle.

Katja Wallenius

puheenjohtaja

Pispalan Moreeni ry

Kommentoi