Lukijalta: Rakentamisen byrokratiaa kevennettävä Tampereella – "Yksityinen toimeliaisuus tuottaa rahavirtoja kaupungille"

Tulevalla valtuustokaudellakin on työtä ja yrittäjyyttä tarpeen edistää keinoilla, jotka eivät maksa mitään. Useita kaupungin toimielimiä tarkastelleena voin kokemuksella todeta, että kaupungin koneistossa on edelleen hiottavaa.

Tarvitaan ennakoitavia rakennuslupakäsittelyjä, sujuvaa kaavoitusta ja ylipäätänsä joustavia rakentamisprosesseja. On esitetty väitteitä, että jopa Turussa rakentamisen byrokratia olisi keveämpää kuin Tampereella.

Byrokratian keventämistä kaipaavia prosesseja Tampereella voisivat olla esimerkiksi LVI-muutostyöt, kuten wc:n laajentaminen ja suihkutilan rakentaminen, sekä aitarakenteen tai pengerryksen rakentaminen tontin rajalle ja lämmitysjärjestelmän muuttaminen ekologisemmaksi.

Rakentamisen byrokratia vaikuttaa myös kaavoituksen sujuvuuteen. Esimerkiksi yhden korttelin kaavasta saattaa asiakas joutua tekemään kaavoittajan suuntaan 25-30 eri versiota, josta aiheutuu yhtä kaavaa kohden tarpeetonta työtä. Samalla kaavojen alkuperäisiin aikatauluihin ei välttämättä voida luottaa, vaikka aikataulusta on päätökset tehty. Tämä vaikuttaa suuresti asuntotuotannon mahdollisuuksiin, kaupungin tulovirtoihin, työllisyyteen ja samalla asumisen hintaan kaupungissa.

Rakentamista voidaan sujuvoittaa mittareilla, joilla tuotaisiin prosessiin tehokkuutta. Esimerkiksi kaavojen käsittelymäärä vuosittain per kaavoittaja, kaavan ja rakennusluvan keskimääräinen läpimenoaika, rakennuttajalta edellytettävä kaavaprosessin aikainen kaavan luonnosversioiden määrä, ajallaan valmistuneiden kaavojen määrä suhteessa kaikkiin kaavoihin, sekä rakentajien ja luvanhakijoiden tyytyväisyys saamaansa asiakaspalveluun.

Yksityinen toimeliaisuus tuottaa rahavirtoja kaupungille. Meidän päätöksentekijöiden on löydettävä keinoja, joilla kaavoitukseen panostuksesta seuraavien kiinteistötoimen tulojen yhteys terästyy.

Ilkka Sasi

valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas (kok.)

Tampere

Kommentoi