Pohjois-Hämeen Rauhanpuolustajat

Rauhanpuolustajat: Ukrainan kriisiin ei ole sotilaallista vastausta

Rauhanpuolustajat:

Ukrainan kriisiin ei ole sotilaallista vastausta, eikä Suomen kannata reagoida sotilaallisesti

Venäjän kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet Krimillä selittyvät maan reaktiolla Ukrainan kriisiin ja samanaikaisiin Naton laajenemispyrkimyksiin. Tilanne ei Rauhanpuolustajien mielestä anna aihetta Suomen turvallisuuspolitiikan militarisointiin eikä sotilaallisesta liittoutumattomuudesta luopumiseen.

Sotilaalliseen liittoutumiseen ja varustelukierteeseen sitoutuminen pikemminkin huonontaisivat Pohjois-Euroopan turvallisuustilannetta. Lähialueemme sotilaallisia jännitteitä puretaan parhaiten edistämällä eri näkemysten välistä vuoropuhelua aseiden kalistelun sijaan.

Suomen perinteinen, sotilaallisesti liittoutumaton turvallisuuspolitiikka palvelee parhaiten lähialueidemme turvallisuutta. Ukrainan kriisissä, kuten muissakin maailman kriiseissä, Suomen poliittisen johdon olisi syytä sovittaa ylleen mieluummin lääkärin takkia kuin jääkärin univormua. Tavoitteena tulee olla aseidenriisunnan edistäminen ja sotilasliittojen purku, ei niiden vahvistaminen.

Pohjois-Hämeen Rauhanpuolustajat

Aikaisempia kirjoituksia

Pohjois-Hämeen Rauhanpuolustajat

Suomen Rauhanpuolustajat on vuonna 1949 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Sen tarkoituksena on toimia rauhan, aseriisunnan, suvaitsevaisuuden, ihmisoikeuksien ja maailmanlaajuisen tasa-arvon puolesta. Toiminnan aatteellisina lähtökohtina ovat humanistiset, sodanvastaiset ja kansainvälistä yhteisvastuuta korostavat ihanteet. Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja puhdasta elinympäristöä pidetään tärkeinä kansalaisten turvallisuuden rakentajina.

Uusimmat mielipiteet