Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY

Vahvaa vipuvartta työllistymiseen!

Pirkanmaan Otty:sta vahvaa vipuvartta työllistymiseen!

Pirkanmaan Otty-projektin kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset insinöörit, diplomi-insinöörit, ekonomit, tardenomit sekä muut vastaavat yksityiselle sektorille sijoittuvat akateemisesti koulutetut ammattilaiset. Tavoite on tukea työllistymistä koulutusta vastaavaan kokoaikaiseen työhön.

Projekti on vahventanut työllisyydenhoidollisia otteitaan ja toimii yhä selkeämmin kontaktifoorumina yritysten ja työnhakijoiden välillä. Projekti järjestää mm. yritysvierailuja sekä rekrytointitapahtumia. Syksyllä 2011 PIOTTY- projektissa vieraili noin 20 yritystä esittelemässä henkilöstötarpeitaan ja etsimässä osaavaa työvoimaa. Tämä toimintalinja jatkuu nyt vuonna 2012 entistä tehokkaampana.

Työnhakuvalmiuksien hankkimisen jälkeen projektilaisia ohjataan entistä nopeammin joko suoriin yrityskontakteihin tai yrittäjyyteen. Tarkoitus on löytää toimiva ja tehokas ulospääsy työttömyyden kierteestä. Projekti toivoo mahdollisimman monen akateemisen kohderyhmän työttömän, työttömyysuhanalaisen tai uusia urahaasteita etsivän liittyvän projektin toimintaan, mutta samalla pyrkii optimoimaan tapahtumatarjonnan käytännön hyödyt sellaisiksi, että vierailu projektissa jäisi mahdollisimman lyhyeksi ja onnistunut työllistyminen tapahtuisi mahdollisimman pian.

Työnhakuvalmiudet pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti huipputerään. Projekti järjestää asiantuntijatilaisuuksia, joissa osallistujat oppivat mm. tunnistamaan ammatillisen vahvuutensa, laatimaan erinomaiset työnhaunasiakirjat sekä esiintymään vakuuttavasti työhaastatteluissa. Koulutukset, yritysvierailut ja rekrytointitapahtumat ovat osallistujille ilmaisia. Projekti ei myöskään sido osallistujia mihinkään.

Piotty-projektin tulokset ovat varsin vakuuttavia ja toiminta on saanut kiitettävän vastaanoton niin projektilaisten kuin yrityssektorin suunnalta. Tähän mennessä koko projektin toiminta-aikana, syyskuusta 2009 helmikuuhun 2012, on työllistynyt yhteensä 200 henkilöä eli noin puolet projektin listoilla olleista.

Projektin taustalla ovat Uusi Insinööriliitto, Tampereen Insinöörit, Tekniikan Akateemiset, Suomen Ekonomiliitto ja Tradenomiliitto. Vastuu tahona toimii Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry. Päärahoittaja on Pirkanmaan ELY-keskus.

Mukaan pääset ilmoittautumalla projektiin osoitteessa: www.pirkanmaanotty.fi

Tervetuloa!

Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY

Aikaisempia kirjoituksia

Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY

Pirkanmaan Otty-projektin tavoitteena on pirkanmaalaisten diplomi-insinöörien, insinöörien, ekonomien ja tradenomien ja muiden vastaavien ammattilaisten työllistäminen koulutusta vastaavaan kokoaikaiseen työhön pääasiassa yksityiselle sektorille. Tämä tapahtuu ensisijaisesti verkottamalla alueen työnantajat ja työnhakijat keskenään. Lisäksi tavoitteena on työnhakuvalmiuksien edistäminen, löytää uusia mahdollisuuksia oman osaamisen hyödyntämiseen työmarkkinoilla sekä tarjota uraohjausta ja neuvontaa. Projektin hakijana ja vastuutahona toimii Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry. Projektin taustalla ovat mm. Uusi Insinööriliitto UIL ry, Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry, Suomen Ekonomiliitto SEFE ry ja Tradenomiliitto TRAL ry.

Uusimmat mielipiteet