Mainos: OVV Asuntopalvelut

Syksy tuo tullessaan muuttoaallon - OVV kiteyttää vuokralaisen tärkeimmät velvollisuudet

Mainos | Moni nuori aikuinen muuttaa syksyllä ensimmäistä kertaa omilleen ja vuokra-asumisen käytännöt voivat olla vielä tuntemattomia. OVV Asuntopalvelut Tampereen toimistolla kesä oli vilkas ja moni nuori löysi itselleen oman kodin. Tampereen OVV tarjoaa sekä vuokra-asuntojen välitystä sekä sijoitusasuntojen myyntiä.

Vuokralaisen tärkeimmät velvollisuudet

Vuokralaista sitoo sekä taloyhtiön järjestyssäännöt että vuokrasopimuksessa sovitut ehdot. Vuokrasopimus onkin tärkeää lukea huolella, jotta sovitut kirjaukset ovat molemmille osapuolille selkeitä. Tämä mahdollistaa sujuvan vuokrasuhteen.

- Vuokralaisen ensimmäinen tärkeä vastuu on vakuudesta huolehtiminen. Jos vakuutta ei ole asetettu sovitussa ajassa, on vuokranantajalla oikeus purkaa sopimus. Kun vakuuden hoitaa ajoissa, viestii se myös vuokranantajalle, että vuokralainen tulee hoitamaan velvollisuutensa hyvin myös jatkossa, kertoo Tampereen OVV:n yrittäjä ja toimitusjohtaja Päivi Ronkainen.

Vuokralaiselle kuuluu ilmoittamisvelvollisuus eli hänen tulee ilmoittaa viipymättä vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu vuokranantajan vastuulle.

- Vuokralaisen tulee hoitaa huoneistoa huolellisesti ja pitää kiinni vuokranmaksuvelvollisuudestaan. Näiden velvoitteiden täyttyessä vuokralainen on todennäköisesti jo luonut itsestään esimerkillisen vuokralaisen, sanoo yrittäjä Julie Lahdelma.

Asunnon kunto ja siivous aiheuttavat usein erimielisyyksiä

Poismuuton tullessa ajankohtaiseksi, tulee vuokralaisen luovuttaa huoneisto tyhjennettynä ja siivottuna, ellei toisin ole sovittu. Ristiriitojen välttämiseksi onkin tärkeää, että alkutarkastus on suoritettu heti asuntoon muuttaessa.

- Ohjeistamme uusia vuokralaisia aina tekemään kirjallisen tarkastuksen sisään muuttaessa, jotta poismuuton yhteydessä on selvää, mitkä kulumat ovat olleet jo tuolloin asunnossa. Vuokralaisena on myös hyvä tehdä itse tarkastus pois muuttaessa, jos muun muassa siivouspuutteista tulisi erimielisyyksiä, Lahdelma kertoo.

OVV Tampere ohjeistaa ja neuvoo vuokralaisiaan koko vuokrasuhteen ajan.

- Meidän puoleemme on aina mahdollista kääntyä kiperissä tilanteissa tai jos jokin asia vain mietityttää. Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilöstömme löytävät vastaukset tilanteeseen kuin tilanteeseen, Ronkainen sanoo.