Mainos: Tampereen Seudun Hautaustoimisto

Hautausprosessi paikallisella ammattitaidolla

Läheisen kuolema on pysäyttävä kokemus. Tunnekuohussa voi olla vaikea tietää, mistä hautausjärjestelyt tulisi aloittaa ja mitä kaikkea prosessiin oikeastaan kuuluu. Tampereen Seudun Hautauspalvelut Oy:n yrittäjällä Santtu Mustosella on vuosikymmenten kokemus hautausalasta paikallisen ammattilaisen näkökulmasta.

Yrittäjä Santtu Mustosella on vuosikymmenten kokemus hautausalasta.

Mainos | – Järjestelyt ovat pohjimmiltaan usein varsin samanlaiset, ja läheisen poismenoon liittyy pakollisia vaiheita. Variaatioita tilanteisiin tulee kuitenkin riippuen esimerkiksi siitä, missä ja miten kuolema tapahtuu, Mustonen kertoo.

Useimmat kuolemat tapahtuvat sairaaloissa tai vanhainkodeissa, eli valvotuissa oloissa. Tällöin hoitohenkilökunta soittaa läheisille tiedon, kun on aika jäähyväisille. Sairaalassa lääkäri toteaa kuoleman, jonka jälkeen vainaja voidaan siirtää ruumishuoneeseen. Jos kuolema tapahtuu vanhainkodissa, tulee lääkäri paikalle toteamaan kuoleman. Jos taas kuolema tapahtuu muualla, esimerkiksi saattohoidossa kotona tai onnettomuuden seurauksena, kutsutaan hautaustoimiston työntekijät paikalle siirtämään vainaja sairaalaan, jotta lääkäri voi todeta kuoleman ja vainajalle saadaan hautauslupa.

Tiivistä yhteistyötä sairaalan ja seurakunnan kanssa

Jotta hautajaisjärjestelyt etenevät, tekevät hautaustoimisto ja sairaala tiivistä yhteistyötä. Sairaalasta saadaan kuolintodistus, kun syy kuolemalle on selvä, sekä hautauslupa. Kuolinsyy voidaan selvittää joko lääketieteellisen tai oikeuslääketieteellisen selvityksen avulla. Kuolemansyy selvitetään lääketieteellisesti, kun se johtuu tiedettävästi sairaudesta eikä vaadi poliisin tutkintaa. Oikeuslääketieteellinen tutkimus tehdään esimerkiksi silloin, jos kuolemaan epäillään liittyneen rikos tai se on tapahtunut yllättävästi. Oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehdään vain yliopistollisissa sairaaloissa.

Koska näihin vaiheisiin liittyy vainajan siirtelyä, hautaustoimiston valintaa tehdessä ei ole merkitystä, onko vainaja kuolinhetkellä Tampereella vai lähikunnissa. Usein näiden tutkimusten vuoksi vainaja kuljetetaan joka tapauksessa Pirkanmaalla Tampereelle, jossa tarvittavat tutkimukset voidaan toteuttaa.

Tutkimusten jälkeen lääkäri antaa vainajalle hautausluvan. Hautauslupa tarvitaan, jotta vainaja voidaan siirtää vainajien säilytykseen seurakunnan tiloihin. Omaisten toimeksiannosta hautaustoimisto huolehtii hautausluvan krematorioon tai seurakunnalle.

Mistä omaisten tulee huolehtia?

Arkun valinta on ensimmäisiä asioita, joista omaisten tulee huolehtia läheisen poismenon jälkeen. Arkku tarvitaan hautaustavasta riippumatta.

– Arkun valinta on usein ensimmäisiä asioita, joista kuoleman jälkeen pitää huolehtia, sillä ilman arkkua vainajaa ei voida kuljettaa seurakunnan tiloihin säilytykseen odottamaan hautausta tai tuhkausta. Tuhkaus yleistyy jatkuvasti ja on erityisesti suurissa kaupungeissa asuvien suosiossa. Yleisesti luullaan, että tuhkausta varten tarvitaan erityinen arkku, mutta lähtökohtaisesti kaikki arkut käyvät myös tuhkaukseen, eikä siihen tarvita mitään tiettyä materiaalia. Sen sijaan vainajan koko kannattaa ottaa arkkua valittaessa huomioon, jotta arkku on varmasti sopiva, kertoo Mustonen.

Hautausprosessiin liittyy paljon eri vaiheita hautakiven valitsemisesta perunkirjoitukseen ja muistotilaisuuden järjestämiseen. Omaiset voivat itse määritellä, kuinka suuressa roolissa he ovat hautauksen järjestelemisessä. Halutessaan kaikki voidaan ulkoistaa hautaustoimistolle. Itse ei välttämättä tarvitse olla yhteydessä edes seurakuntaan – se on hyvin paljon omaisista kiinni. Tavalla tai toisella asiat saadaan järjestymään omaisten toiveita kuunnellen.

– Ohjeeksi sanoisin, että kaikista yksinkertaisinta on, että omaiset ottavat heti alkuun yhteyden hautaustoimistoon. Surun hetkellä mielen päällä on usein paljon asioita, ja tilanne ja järjestelyt voivat olla omaisille ensimmäistä kertaa edessä. Meille on tärkeää, että kaikki tarvittavat asiat järjestyvät kuten pitää. Tarkoituksena on myös olla läsnä ja rauhoittaa asiakkaan mieltä, sanoo Mustonen.

Käsittelemme hautaamiseen liittyviä kysymyksiä ja teemoja laajemmin mm. Facebook-sivuillamme: Tampereen Seudun Hautauspalvelut Oy.