Hallitus pakotetaan uusiin menoleikkauksiin

Uudet menoleikkaukset ja arvonlisäveron korotukset ovat tulossa vuoden vaihteessa. Kansainväliset ja kotimaiset tutkimuslaitokset ovat yksimielisiä siitä, että Kreikasta alkanut talouskriisi on vaihtunut pankkikriisiksi, joka uhkaa levitä kaikkiin teollisuusmaihin. Jokainen eurooppalainen valtio varautuu nyt talouden notkahdukseen. Suomen Pankki varoittaa talousongelmista ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp.) myötäili varoitusta eilen. Hallituksella on kassakaapissa talouden hätäohjelma, joka sisältää menoleikkauslistat, arvonlisäverojen uudet korotukset ja hätärahoituspaketin kotimaisten pankkien pääomien turvaamiseksi. Viime lamassa 1990-luvulla valmistauduttiin lapsilisien maksatuksen keskeyttämiseen ja virkamiesten palkkojen leikkauksiin.

Eurokansalaisten ja poliittisten päättäjien välinen kuilu on revennyt yhä leveämmäksi viime kuukausina. Poliitikot eivät ole pystyneet tekemään uskottavia päätöksiä Euroopan velkakriisin saamiseksi hallintaan.

Ratkaisuja tehdään aina viimehädässä ja niiden vaikutukset yltävät vain muutaman päivän tai kuukauden eteenpäin. Kansalaisten tyytymättömyys ja poliittinen raivo (http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/09/20/nyt-mitta-on-taynna-...

) ovat tosiasioita kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tämä on laskenut talouspolitiikan uskottavuutta, mikä näkyy korkomarkkinoilla, osakkeiden laskuna ja euron arvon putoamisena.

Kreikan valtiontalouden kriisistä alkanut vyöry on muuttunut ranskalais-saksalaiseksi pankkikriisiksi, jonka vaikutukset leviävät pankkimarkkinoiden kautta koko euroalueelle. Myöskään euron ulkopuoliset maat kuten Englanti, Tanska ja Ruotsi eivät ole säästyneet ongelmilta.

Tärkein vaalivaltti on hävinnyt

Viime eduskuntavaalien tärkein talouspoliittinen teema oli talouskasvu ja budjettileikkaukset. Kokoomus ajoi leikkauslinjaa ja demarit uskoivat talouskasvun ehkäisevän budjettisupistusten tarpeen. Valtion ensi vuoden budjetti (http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2011/vm_2011.html )

on rakennettu talouskasvun ja yllätyksettömän tulevaisuuden varaan.

Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio, Kansainvälinen valuuttarahasto, Suomen Pankki (http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/09/19/valtioiden-velkakrii...

) ja kaikki keskeiset kotimaiset taloustutkimuslaitokset (http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Etla+Suomen+kasvu+on+hiipunut+maailman...

) ovat yksimielisiä siitä, ettei odotettua talouskasvua ole tulossa. Taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy vain rahtusen tai supistuu. Suomi on nyt samassa veneessä (http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/09/19/liikanen-suomi-ei-ol...

) muiden euromaiden ja useimpien läntisten teollisuusmaiden kanssa.

Salainen B-suunnitelma

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) ja valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sdp.) hallitus on jo laatinut B-suunnitelma (http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Urpilainen+Talousromahduksen+varalle+o...

), joka otetaan käyttöön talouskasvun taittuessa kokonaan ja pankkikriisin uhatessa Suomessa. Suunnitelma aiotaan julkistaa siinä vaiheessa, kun ”yleinen mielipide on kypsä rajuihin toimenpiteisiin”. Näin toteaa valtiovarainministeriön budjettivirkamies.

Asiantuntijoiden mukaan (http://www.talouselama.fi/uutiset/jutan+hirmuhyppy+kohti+tasaveroa/a6897...

) hallituksen olisi helpointa koota lisärahoitusta korottamalla arvonlisäveroa. Urpilainen vastusti arvonlisäveron korottamista demarien vaalikamppailussa, koska alv:n korotus koskettaisi kaikkia kansalaisia.

Alv on tasavero, jota demarit eivät tue ideologisista syistä. Talouden realiteetit ja nopeasti lisääntyvä valtion rahantarve sanelevat kuitenkin päätökset ja poliittiset aatteet jäävät taka-alelle.

Urpilaisen B-suunnitelma on toistaiseksi salainen ja siksi sen sisällöstä on tiedossa vain palasia (

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/09/21/tallainen-olisi-suom... ).

Valmiuslait ovat valmiina

Hallituksella on myös mahdollisuudet määrätä poikkeuksellisia toimenpiteitä, jos maan taloutta uhkaavat ulkopuoliset häiriöt. Niihin kuuluvat myös taloudelliset kriisit ja niistä johtuvat selkkaukset.

Valmiuslait (http://fi.wikipedia.org/wiki/Valmiuslaki ) saadaan täytäntöön presidentin asetuksella muutamassa tunnissa, jos hallitus niin haluaa. Käytännössä valmislain avulla hallitus voi puuttua ja määrätä kaikesta taloudellisesta toiminnasta, jos kriisi äityy riittävän pahaksi.

Valmiuslain turvin voidaan

• säätää valuutta- ja jalometallisäännöstely

• määrätä ulkomaiset saamiset kotiutettaviksi

• valvoa ja säännöstellä pankki- ja vakuutustoimintaa,

• määrätä rahoitusmarkkinoilla ja vakuutustoiminnassa noudatettavista koroista,

• määrätä indeksiehtojen käytön rajoituksista

• määrätä luotonantoa ja niiden vakuuksia sekä Suomessa asuvan talletuksia ja muita yleisöltä vastaanotettuja takaisinmaksettavia varoja koskevista velvoitteista ja rajoituksista

• määrätä luotto- ja rahoituslaitosten, rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten sekä vakuutus- ja eläkelaitosten sijoituksia koskevista velvoitteista ja rajoituksista

• määrätä arvopapereiden liikkeeseenlaskua, kauppaa ja välitystä sekä henkivakuutusten myöntämistä ja välitystä koskevista rajoituksista, kuten arvopapereiden kaupan rajoittamisesta tai kieltämisestä ja sijoitussidonnaisten henkivakuutusten myöntämisen rajoittamisesta tai kieltämisestä

• määrätä maksuliikettä koskevista rajoituksista, kuten tilisiirtojen rajoittamisesta tai kieltämisestä

• määrätä arvopaperikaupan selvitystoiminnan ja arvo-osuusrekisterin toiminnan keskeyttämisestä tai rajoittamisesta

• määrätä poikkeuksia luottolaitoksille, sijoituspalveluyrityksille sekä vakuutus- ja eläkelaitoksille säädetyistä vakavaraisuusvaatimuksista

• määrätä luotto- ja rahoituslaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden, arvopaperipörssin, arvopaperikeskuksen ja optioyhteisön sekä vakuutus- ja eläkelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä tervehdyttämisestä, selvitystilasta ja konkurssista

• määrätä poikkeuksia talletussuojarahastoa, sijoittajien korvausrahastoa, kirjausrahastoa ja selvitysrahastoa koskevista velvoitteista, kuten poikkeuksia velvollisuudesta kartuttaa rahastoja tai velvollisuudesta maksaa korvauksia rahaston varoista

• määrätä muista luotto- ja rahoituslaitosten, rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten sekä muiden rahoitusmarkkinoilla toimivien toimintaa ja hinnoittelua koskevista kielloista, poikkeuksista ja rajoituksista

• määrätä poikkeuksia vakuutus- ja eläkelaitosten vastuuvelan ja eläkevastuun laskemista ja kattamista koskevista vaatimuksista

• määrätä poikkeuksia henki- ja vahinkovakuutussopimusten voimassaolosta, ehdoista ja takaisinostosta sekä vakuutusmaksuista ja -korvauksista

• määrätä sellaisten korvauksien maksamisesta johtuvien kustannusten tasoittamisesta vakuutuslaitosten kesken, jotka on jouduttu maksamaan sopimusehtoja laajemmin

• määrätä muista vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien toimintaa koskevista kielloista, poikkeuksista ja rajoituksista

• myöntää tietyin rajoituksin vakuutusyhtiöiden vakuutuksille valtion takauksen, jos kohde on Suomelle merkittävä liikenneväline tai siinä kuljetettava tärkeä tavara

• laajentaa tarvittavissa määrin valvontaviranomaisten toimivaltaa

Kommentit (40)

Kommentit

Porvarijohtoisen vasemmistovihreän hallituksen keskenään sopimat "shokkihoidot" noudattavat täysin Kreikan kriisin linjaa, jolla leikataan rajusti kansalaisten/kuntalaisten elämää, toimeentuloa ja palveluita.

Eli "shokkihoidolla" siirretää niihin käytetyt varat kansalta pankki- ja finanssimaailman tukemiseen. Tämä on nykyhallituksen linja - kansat kyykkyyn koko euroopassa.

Surullisinta on tietysti jälleen kansalaisten osa ja ihmeteltävä on sitä, että ns. vasemmistopuolueet ovat tässä täysillä ja surutta mukana !

Jori Porspakka

Ja mikähän puolue olisi, jolla on sellainen lääke tähän kriisiin, joka ei tuntuisi kansalaisten kukkarossa tavalla tai toisella?
Onko joku maa euroopassa, jolle ei tästä ole mitään negatiivisia vaikutuksia eli ei näy kansalaisten kukkarossa.?

niinpä, niinpä

näinhän se menee, sen lisäksi hallituksessa on vasureista Arhinmäki ja joku Merja Kyllönen ( mistähän tuokin on löydetty) sekä vanhat stallarit Erkki Tuomioja(sdp) ja Heidi hautala( vihr).Sekä Jukka Gustafsson ja SAK:n lauri Ihalainen. Suomen hyvinvoinnin ja teollisuuden tuhoajia pahimmasta päästä koko sakki vahvistettuna vielä sillä yhdellä kaikkein surkeimmalla niinistöllä ( vihr).
hallituksen ainoa selväpäinen ministeri on Riihimäen Päivi Räsänen, suuret aplodit Räsäselle ryhdikkyydestä Romanian ja Bulgarian torppaamisesta vapaan liikkuvuuden Schengen-alueelle, saamme ehkä ensi kesänä kulkea rauhassa Riihimäellä ilman käsi ojossa olevia harmonikansoittajia ja rihkama kauppiaita

aapeli

Taloustilanne on Suomessakin sellainen, että tarvitaan myös lisää tuloja, ei pelkästään menosäästöjä. Esim. rikkaiden ja hyvätuloisten verotusta voitaisiin esimerkinomaisesti ja vaikka väliaikaisesti nostaa (kuten mm. sijoittajaguru-miljardööri Warren Buffet on jenkeissä esittänyt). Kaikkia tuloja (esim. osinkoverotus) pitää verottaa samalla tavalla.

Suomessakin em. verotuskäytäntöjen muutokset kohdannee rajua vastustusta. Samat äijät, jotka patistelevat kulmat kurtussa ja etusormi pystyssä tavallisia palkansaajia tekemään pitempiä työuria, lähtevät itse 60-vuotiaina hulppeille eläkkeille ja heidät kutsutaan vielä "hallitusammattilaisiksi".

Uutispäivä Demarissa (23.9.2011) verotusasiantuntija arvioi, että Suomi menettää ainakin 500-800 miljoonaa euroa vuosittain verotuloja ulkomailla (ns. veroparatiisessa tai matalammin verotetuissa maissa) toimivilta yhtiöiltä.

Viime vuosina on enenevästi siirretty suomalaista varallisuutta em. yhtiöihin tai valtioihin. Aina niin kärkäs mediamme ei ole nostanut asiaa millään tavalla puheiksi. BB-raportointi on tärkeämpää.

Veroparatiseista käsin toimiminen on yksi harmaan talouden muoto, johon todennäköisesti myös sijoittajat (eläkeyhtiöt, pankit ym.) ovat osallistuneet. Ko. varallisuuden siirtelijöillä on parhaat lakimiehet etsimässä aukkoja lainsäädännöissä, ja niitä hyödynnetään. He eivät siis tee välttämättä lakirikkomuksia, mutta moraali on kieroutunutta.

Suomi ei yksin voi kaikkia verotusaukkoja tukkia. Siihen tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälistä lainsäädäntöä.

Markku Vaniala

euroopan porvarihallitukset ovat pistäneet haisemaan ja tulos on nähtävissä. shengen-sopimuksen tarkoituskin selvisi kun isot naapurivaltiot eivät vastustaneet romanian ja bulgarian liittymistä sopimukseen. tarkoituksena oli saada kapitalistille halpaa orjatyövoimaa ja näin polkea palkkoja. Hyvä pieni ja pippurinen suomi kun panee vastaan

rane

Suomen kansantalouden luisuminen taantumaan näytti minusta kolme viikkoa sitten niin varmalta, että uskalsin sen kirjoittaa Uusimaahan (2.9.). Se merkitsee velkavetoiselle valtiontaloudelle entistäkin suurempia riskejä. Myös Porvoon kaupungin talousarvion laatiminen saa näin uusia haasteita.

Ensi vuodelle on jo muutenkin tulossa veronkiristyksiä, mutta hallitus saattaa joutua kesken vuoden tarkistamaan verolinjaansa vielä tiukemmaksi."Iloiset veronmaksajat" ovat varmaan tyytyväisiä.

Niille ihmisille, joiden elämä on kädestä suuhun elämistä, hintojen ja verojen nousu on myrkkyä. Ne leikkaavat melkoisen siivun elintasosta. Porvoon päättäjien pitäisi osata ottaa huomioon myös pienituloisten tilanne kunnallisveroista päättäessään.

Ilkka Alava

Se oli viimevuotinen ennuste, joka on ylitetty jo lisäbudjeteilla. Ikävä kyllä, ja valtion velan osuus BKT:sta on liki 60 %, joka vastannee vuoden 1992 tilannetta.

Velkaa on nyt 81 miljardia ja ensi vuoden loppuun mennessä velkaa on yhteensä noin 88 - 90 miljardia euroa.

Tämä on tilanne.

horny hanna

Oikeammin olisi sanoa, että hallitus joutuu uusiin menoleikkauksiian. Tuohan on tosiasia, mikäli maailmantalous etenee nykyiseen malliin. Jehovalaiset kysyvät viimeisimmässä viestissään; Mikä johtaa maailmaa? Asiassahan ei ole mitään epäselvää. Maailmaa johtaa raha ja valta. Molemmat ovat kaikkien maailman ihmisten hallittavissa, mutta niitä kumpaakin hallitsevat raha ja valta.
Eikö ole aika ihmeellistä?

kveekari

1960-lukulaiset vanhan valtaavat, teiniliittolaiset ja nyttemmin punavihreät ovat tehneet karmeaa jälkeä ei vaan Suomessa vaan koko Euroopassa; vuonna 1965 valtion (edellä mainitun joukon) menot olivat 28% bruttokansantuotteesta, nyt ne ovat 50%, syntyvyys 2.5 per äiti, nyt 1.35, bruttokanasantuote kasvoi ennen vuotta 1973 5.5%, nyttemmin noin 2%, työaika on lyhentynyt yli 20% jne. Nyt he väittävät että työn ja muuta suoraa verotusta pitäisi edelleen kiristää, että verotuksen progressio on hyvä, miksi eivät nosta sitä 100 prosenttiin saman tien. Voi voi. Maahanmuuton kautta tänne töitä tekemään tuleville laitetaan SAK:n opein ja johdolla portit kiinni, jotta työmarkkinoilla säilyisi SAK: n monopoli, samaan aikaan SAK:n jäsen ostaa tyytyväisenä Kiinassa valmistettu tavaraa halvalla ja huutaa veroja ylös solidaarisuuden nimissä. Kuka täällä enään töitä viitsii tehdä ja veroja maksaa, kun joutenolo on mukavampaa. Säästöihin nykyhallituksen pakottaa nämä yllä manittujen ihmisten "saavutukset ". Vasemmisto verottaa työn hedelmät " solidaarisuuden" nimissä ja jos jotain jää vihreät hoitaa loput "jotta luonto ei tuhoutuisi ". Pää on tullut vetävän käteen. Verot valtion maksettaviksi, jättäkää köyhät palkansaajat jo rauhaan.

Köyhän asialla

Työttömyys maksaa noin 10 mrd € vuodessa, siis joka vuosi. Tässä työministerille työsarkaa. Näyttää kyllä siltä, että kohta se maksaa vielä enemmän ( toimeentulon nosto ja työttömyyskoulutuksen menojen nosto). Tuon verran pitäisi Sailaksen mukaan muualta leikata. Kaikille on käynyt täysin selväksi, että nyt alustavasti budjettiriihessä kaavailtu yksi mrd € ei Sailaksen sanoin " riitä ". Jos ei tämän syksyn aikana 10 mrd €, niin tuonnempana sitten enemmän. Euroopan talous on loppu vuoden nolla kasvussa ja ensi vuonna ehkä puolen prosentin kasvussa, joten kasvu ei todellakaan pelasta Urpilaista & Ihalaista & Heinäluomaa leikkauksilta. Onneksi ovat kerrankin hallituksessa, joka leikkaa, eivätkä oppositiossa, joka korjaa seuraavissa vaaleissa hienon potin.

Köyhän asialla

Tarkkailijalta kiva huomio, kiva kiva, mutta realismi valitettavasti kateissa. Suosittelen vilkaisemaan ikkunasta ulos ja jotain muuta kuin niitä söpöjä pieniä talitinttejä. Ei tästä millään rahanpainamisella selvitä. Jos se auttaisi, niin USA ja Eurooppa olisivat jo kiihtyvässä kasvussa. Työministeri voisi selvittää, miksi joutenolosta maksetaan noin tuhat euroa kuussa. Tämänhän ovat havainneet yli 250 tuhatta suomalaista, hänen potentiaalista äänestäjäänsä. Osa tietenkin haluaisi työtä, mutta kun sen työnpanos pitäisi saada myytyä noin kolmella tonnilla (työn sivukulut, alvit jne), jotta työntekijälle jäisi käteen sama mikä joutenolosta. Tarkkailija voisi kertoa, miten tähän on tultu ja mitä pitäisi tehdä.

Köyhän asialla

Suomen olisi säästettävä 30miljaardia vuositasolla jota ei joutuisi Kreikkan tilaantesseen ja sitä ei mikään hallitus uskalla tehdä vaikka se olisi pakko.Niillä säästöillä Suomi olisi velaton noin 10vuodessa ja sen jälkeen koittaisi valtava elintaso nousu oltaisiin jo Norjan tasolla,mutta velkainen Suomi on nyt väärällä kurssilla.

taksari

Minimivaatimus on valtionveloiisas se, että pystymme maksamaan velanhoitokustannukset ( korot ja lainojen uusinnat) ilman että velkaantuminen lisääntyy. Liiallinen lainanlyhennysvauhti vain kurjistaa elämäämme.
Liian tiukka budjetti luo työttömyyttä ja palvelut kärsivät.
Jos bruttokansantuote nousee, valtion lainojen osuus pienenee prosentteina ja inflaatio vielä pienentää lainojen suhteellista osuutta.
Pätee, jos lainat ovat samassa valuutassa kuin Suomi itse, eli nyt Eurossa.
Hallituksen ongelma on seuraava: pitäisi vähentää velkaantumista samalla kun pitää elvyttää veronmaksukyvyn säilyttämiseksi. Nyt on valittu kompromissi, maksellaan vähän velkoja ja elvytetään mahdollisuuksien mukaan. Jos tämä ei onnistu, pitää sitten kaikesta tinkimällä (kurjistamalla) lyhentää vain velkoja.

Timahrn

Ei ole oikein, että 1960-lukulaiset jättää seuraavalle sukupolvelle velkaisen maan, he saivat itse velattoman, kyllä on velkaisen maan ja sen julkisentalouden hinta liian kova seuraavalle sukupolvelle, kyllä on itsekkyys vailla vertaa näiden " solidaarisuutta" arvostavien ihmisten keskuudessa. Vaikka kaikki maailman Keynesiläset liittyisivät yhteen, niin velat hoitavaa nimellistä kasvua ei valitettavasti ole näköpiirissä. Ja kun ei ole, niin maksakoot velat ottanut sukupolvi syömävelkansa pois. Muutta siihen he eivät näytä olevan halukkaista, jos Demari- lehden jutut on totta tulevaisuudessa.

Köyhän asialla

Ei ole oikein että 1960-lukulaiset jättävät jälkeensä velkaa.Mutta velkaa kymmenen kertaa suuremmat on se omaisuusmassa joka siirtyy perintönä seuraaville sukupolville.1960-lukulaiset eivät perintöä saaneet ja he maksoivat koulutuksensa itse.Lopettakaa sellaiset luksukset kuten opintotuki,terveyskeskukset,päiväkodit,ansiosidonnaiset,ym,ym joita ei ollut saatavina 1960-lukulaisilla niin velka sulaa samantien.Halleluijah

Jaska

Eräs kommentoija kaipasi puoluetta tai tahoa, jonka vastustaa tämänkin kriisin "shokkihoitojen" avulla ja poliittisen eliitin toimesta pankkien velat kaadetaan Eu kansalaisten maksettavaksi.

Tämä taho on jo perustettu Kreikassa Espanjassa Italiassa ja myös muualla euroopassa aina Usaa myöten, tunnus tässä kansalaisten protestissa poliittisten eliittien kurjistamis toimiin on mm. ME EMME MAKSA TEIDÄN VELKAANNE !

Toreilla tavataan 15.10 mielenosoituksena pankki-ja finanssimaailman velanmaksuja vastaan.

Jori Porspakka

Tarkkailijan kannattaisi hieman vilkaista perusasoita ja/tai yrittää kumota tällä palstalla esitetyt väitteet realiteeteista, jos on niistä erimieltä. Nämä velat eivät talouskasvulla hoidu, työnverotuksen kiristäminen nykyisestä vähentäneet verotuloja. Vapaa-aikaa pitäisi verottaa, mutta kukapa poliitikko siihen lähtee, on mukavampaa jaella katteetomia lupauksia. Köyhät kärsivät tästä eniten.

Köyhän asialla

Kyllä pankkien ( Kreikan jne. ) tukeminen on kaikkien etu. Aina on käyty kerran kymmenessä vuodessa veronmaksajien kukkarolla. Nyt myös pankkien omistajat saatetaan vastuuseen. Heidän pitää pääomittaa pankkeja. Veromarkkoja tähän katastrofin välttämiseen mennee vähemmän kuin joka vuosi työttömyyden hoitoon. Pieni hinta katastrofin välttämisestä. Pilkku oikeaan paikkaan.

Köyhän asialla

Jos Kreikan tukemisella selvitään eli n. 2-3 miljardia lainaa tai takuuta ja siitä saadaan sitten ehkä puolet takaisin, on se suunnilleen yhtä paljon kuin kaikkien palkansaajien lomarahat.
Jos palkansaaja vaihtoehtoisesti on työttömänä tai lomautettuna 6-12 kk on menetys suurempi.
Ensimmäisessä tapauksessa kaikki maksavat ja toisessa tapauksessa vain työttömät maksavat. Jos tukeminen näin epäonnistuu, tulee murheita niin paljon, että menetetyt miljardit ovat peanuts. Että tämmöinen tapaus.

Timahrn

On järjetöntä tukea (Eu:n pakottamana) uppoavaa laivaa, kun lisäksi tämänlaatuiset ovat sopimuksella kielletty Eu:ssa.

Mistä löytyy se "järkevyys" porvarijohtoisen vasemmistovihreän hallituksen toimista, tämänkin rahanlapioimisen syistä pankki- ja finanssimaailmalle.

Suomenkin hallitus "shokkihoitaa" kansantaloutta (talousarvioesitys 2,5 miljardia euroa leikkauksia) kurjuuden tielle, aivan Kreikkalaiseen malliin.

Jannu Jokelasta

Joidenkin täällä meuhkaavien kannattaisi mennä kirjastoon... ja lainata muutama kansantalouden perusoppikirja... ja lukea ne... ja kun eivät kuitenkaan ymmärrä lukemaansa niin kysyä joltain... jossain...

Jääräpää

Soros varoittaa: nykytilanne vuotta 2008 pahempi
Miljardöörisijoittaja George Sorosin mielestä Euroopan velkaongelmatilanne on vuoden 2008 Lehman Brothersin romahdusta ja talouskriisiä pahempi, kertoo Marketwatch.
”Vuonna 2008 oikeat tahot hoitamaan kriisiä olivat olemassa. Nyt ne pitää luoda”, Soros totesi Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n vuosittaisen tapaamiseen yhteydessä.
Sorosin mukaan Euroopan tulisi luoda oma valtiovarainministeriönsä.
Hänen mukaansa EU:n hätärahasto EFSF on jo sen eräänlainen ”alkio”, mutta rahastolta puuttuu tarvittavat perusvaltuudet toimia.
”Sillä ei ole valtuuksia käyttää varojaan ja se on puute”, Soros sanoi.

TYÖMIES

tarkkailija, kuulostat demarien ylimieliselvältä örähtelyltä, mutta ilmeisesti oletkin katkeroinut kokoomuslainen, joka on huomannut, että Kataisen hokema vastuunkanto, muista EU:n maista on hänen ainut huoli, vie meidät tuhoon demarien oikeistosossujen peesauksella. Ymmärrän kun pettyy puolueeseen, johon on luottanut, elämä on kovaa. Mutta pyydän jätä nuo halventavat ilmaisut kantaväestöstä, sillä me tavalliset veronmaksajat pyöritämme Suomea, sekä olemme yli vuosi sitten nähneet mihin tämä muide maiden tukeminen vie, tuhoon.

FM

Tarkkailija kannattaisi kertoa mikä täällä kirjoittavien ajettelussa ei ole kasantalouden perusoppikirjojen mukaista, siis sellaisten perusoppikirjoijen joita luetaan länsimaisissa kouluissa ja yliopistoissa. Tietenkin jos Tarkkailijan perusoppikirjat ovatn Marxin ja Leeninin kynästä, niin kaikki muuhan on silloin tietenkin meuhkaamista. Valitettavasti Marxin ja Leeninin opein on ihmishenkiä menetty ehkä eniten, vai miten menestyi Neuvostoliiton, Kuuba jne. Kaikki muu on siis meuhkaamista, avot harasoo. Tarkkailijan kannattasi aloittaa vaikka Pekkarinen - Sutela (kummatkin tosin vasemman laidan kulkijoita) perusoppikirjoista. Vilkaista vähän Financial Timesia, jotta vähän selviäsi miten maailma toimii. Jos et kuitenkaan ymmärrä, niin kysy joltain. Veikkaan, että tämä jää tarkkailijalta tekemättä. Keskustelu on hyödyllistä, mutta kun tarkkailija ei tarjoa mitään ajatuksen tykkää josta voisi keskustella. Surullista.

Menkää kirjastoon

Tällä hetkellä menoleikkaukset ovat jääneet Kreikka-keskustelun jalkoihin.
Ne voidaan tehdä hallituksen toimesta tai vaikka Kreikan malliin= ei makseta palkkoja ja muita kuluja, koska kassa on tyhjä.
Myös hallitus-oppositio jakautuu Euroopan kriisin mukaan.
Hallituksessa ovat puolueet vsemmalta oikealle ja Perussuomalaiset koostuu vasemman laidan edustajista äärioikeistoon. Jos ja kun Euroopan pankkikriisi ratkeaa tavalla tai toisella, miten sitten hallitus-oppositio toimii?
Se jää nähtäväksi. Kummallakin puolella erilaisia näkemyksiä ja hallitus on kuitenkin sopineet hallitusneuvotteluissa menettelyt nä'istä. Miten oppositio, sillä heidän mukaansa ryhmäpäätöksiin ei tarvitse mennä.
En usko, että politiikka jakautuu yksinomaan ryhmiin liberaalit-kansallismieliset .
Kyllä perinteinen oikeisto-vasemmisto vielä elää.

Tulemme elämään mielenkiintoisia aikoja politiikassa.

Muuten kirjastossa käynnit avartaa kuten matkailukin, suosittelen.

Timahrn

Obsever, siis ääri-oikeistopuolueet ovat Suomessa kokoomus että rkp. Kas vain tarkkailijan kaveri parivaljakko, jotka leikkivät besser-wissereitä., ja jonka jäljet johtavat sylttytehtaalle. Surullista, että maatamme johtaa juuri kaksi kaikki tietävää oikessa olevaa puoluetta, jotka vievät maamme eittämättä tuhoon, ei sotien vaan taloudellisesti. että henkisesti. Eikös kokoomuksen teesejä ainakin joskus pitänyt olla, koti, uskonto ja isänmaa. Nyt nämä ovat kantaväestö ei oo mittää, uskonto ei oo vällii, isänmaa milloin vain myytävissä EU:n. Nyt jos koskaaan KANSANÄÄNESTYS ON SAATAVA PIKAISESTI.

FM

FM:llä tuntuu olevan lukihäiriö tai oikeastaan luetun ymmärtämishäiriö.
Eihän mukavaa ole, otan osaa.
Kantaväestöön kuuluu nähdäkseni kaikki Suomen kansalaiset.
Asioita katsellaan, kukin omilla värilaseillaan. Pitää kunnioittaa muidenkin mielipiteitä, vaikka niitä ei ymmärräkään.
Olen sen verran maailmaa nähnyt ja kiertänyt, että en voi yhtyä FM:n mielipiteisiin juuri missään.

Timahrn

"Surullista, että maatamme johtaa juuri kaksi kaikki tietävää oikessa olevaa puoluetta"

Semmosta se on demokratia... enemmistö päättää. Perusta sä uus - ikioma - puolue ja rupee johtamaan... jos kannatusta löytyy :-)

Jääräpää

Observer minusta sinun maailmasi pyörii ainoastaan ja vain oman napasi ympärillä , ja silloin et ole kirtänyt maailmaa kuin napasi ympärillä. . Siitähän juuri tässä on kysymys pitäisisi myös kokoomuslaisten kunnioittaa muidenkin mielipidettä, nimittäin kokoomuksen teesit että sanelupolitiikkaa , jota Katainen on imenyt EU:sta, ei vain miellytä kaikkia. Antaa kaikkien kukkien kukkia. Yli puolet äänestäjistä pitää kokoomus, että demarien linjaa vääränä Suomen asioiden hoidossa. Tämä on fakta tietoa, ei huutelua. Eikös tämän jos minkä pitäisi laittaa miettimään ky. puolueita, että mitä olemmekaan tekemässä, mihin olemme pientä Suomea viemässä, vastoin kansan tahtoa.

FM

Observer minusta sinun maailmasi pyörii ainoastaan ja vain oman napasi ympärillä , ja silloin et ole kirtänyt maailmaa kuin napasi ympärillä. . Siitähän juuri tässä on kysymys pitäisisi myös kokoomuslaisten kunnioittaa muidenkin mielipidettä, nimittäin kokoomuksen teesit että sanelupolitiikkaa , jota Katainen on imenyt EU:sta, ei vain miellytä kaikkia. Antaa kaikkien kukkien kukkia. Yli puolet äänestäjistä pitää kokoomus, että demarien linjaa vääränä Suomen asioiden hoidossa. Tämä on fakta tietoa, ei huutelua. Eikös tämän jos minkä pitäisi laittaa miettimään ky. puolueita, että mitä olemmekaan tekemässä, mihin olemme pientä Suomea viemässä, vastoin kansan tahtoa.

FM

Mistähän johtunee, että Talouselämä-lehden kansijutuissa on viimeksi esiintyneet Nalle Wahlroos ja Jorma Ollila. Edellinen vaati markkinoita "hoitamaan" Kreikka-ongelman ja jälkimmäinen voivotteli menetettyä sukupolvea, kun tuotanto on siirretty Kiinaan ja nuoriso on ilman näköalaa. Minkähänlainen ihannedemokratia se Kiina lienee, kun sinne piti se tuotanto siirtää? Ja kukapa se oli Suomessa etukenossa puuhamiehenä?

Voi ihmettä ja kummaa

Mistähän johtuu, että pankkipamppu vaatii hoitamaan kreikka sotkun, tai lähinnä Saksan ja ranskan pankkikriisin. Mietipä mitä meillä tehtiin 90-luvulla kolmen kopla vaati, että pankit oli pelastettava, ja suomalaiset veronmaksajt maksoivat. Että eiköhän jokainen maa hoida oman maansa pankkikriisin , näin sen pitää mennä, aamen.

Herra huu

Tänäänkin on julkistettu kuluttajaluottamuksen romahtaneen ja yritystysten luottamus raapii pohjamutia. Mutta mitä tapahtuu pörsseissä; on rekyyliä, on härkämarkkinaa ja rallia! Isot pojat - 60-lukulaiset ja 90-lukulaiset junnumeklarit vauhdissa. Mitäpä se haittaa; jos menee hyvin niin bonukset ja optiot paukkuu. Jos taas menee huonosti, niin EKP painaa lisää rahaa laakerit punaisina ja tyhmä kansa maksaa inflaatiot!

VOI IHMETTÄ JA KUMMAA

Rahan Perässä

A-P.Pietilä on Etelä-Suomen Median julkaisujohtaja ja pääkaupunkiseudun suurten kaupunkilehtien vastaava päätoimittaja sekä pitkäaikainen taloustoimittaja. Hän on seurannut rahoitusmarkkinoita kolmekymmentä vuotta, kirjoittanut pari tuhatta lehtijuttua ja kymmenkunta kirjaa. Hän sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon 2009. Rahan perässä -blogissa seurataan rahavirtoja, talouden liikkeitä ja ennen kaikkea kenen taskuissa rahat ovat.

Tervetuloa Tamperelaisen blogeihin

Tamperelainen tarjoaa kaikille mahdollisuuden pitää omaa blogia. Blogistit ovat pääosin aktiivisia tamperelaisia, mutta joukkoon mahtuu myös kirjoittajia muualta.

Lue tältä sivulta uusimmat blogikirjoitukset tai klikkaa oikeasta palstasta tiettyyn blogiin.

Haluatko blogistiksi? Oletko aktiivinen kansalainen, joka haluaa tuoda mielipiteensä julki laajalle yleisölle? Ota yhteyttä toimitukseen.