Rahan Perässä

Tuloja pitäisi olla 30.000 euroa

Tilastokeskuksen tietojen perusteella reippaasti yli puolet suomalaisista kotitalouksista voi hyvin ja on ilman taloushuolia.

Päivi Tuovinen

Suomalaisen hyvinvoinnin ja jatkuvien talousongelmien välinen raja kulkee 30.000 eurossa. Jos kotitalouden vuositulot ovat tämän alapuolella, riskinä ovat jatkuvat talousongelmat. Kaikkein suurimmissa vaikeuksissa olevien kotitalouksien tulot on keskimäärin 23.000 euroa ja toistuvissa ongelmissa olevien vuositulot vajaat 28.000 euroa. Koko väestön keskimääräiset tulot ovat 38.500 euroa. Tilastokeskuksen tietojen perusteella reippaasti yli puolet suomalaisista kotitalouksista voi hyvin ja on ilman taloushuolia. Toimeentulemisen ja varakkuuden välisenä erona suomalaiset pitävät myös 30.000 euroa. Jos henkilö ansaitsee vähintään 60.000 euroa vuodessa, häntä pidetään varakkaana.

Noin 23.000 euron vuositulot merkitsevät yhden henkilön kuukausipalkaksi muutettuna noin 1.840 euroa kuukaudessa. Suomalaisten keskimääräinen kokonaisansio on kuitenkin 2.876 euroa eli noin 1.000 euroa enemmän kuin jatkuvissa vaikeuksissa olevien perheiden tulot.

Kuukausimenoista selviämisen (http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/12/29/600-000-kotitaloudessa-raha-... ) rajana olevat 30.000 euron vuositulot merkitsevät yhden henkilön kuukausipalkaksi muutettuna noin 2.400 euroa. Tämän mukaan vaikeuksissa oleva kotitalous vapautuisi ongelmistaan, jos se kykenisi hankkimaan noin 600 euron lisätulot kuukaudessa. Näin ollen kotitalouksien tulojen pitäisi asettua 2.500 euron tuntumaan.

Varakkuus alkaa 60.000 eurosta

Sampo Pankin vuonna 2009 tekemän tutkimuksen (http://www.taloussanomat.fi/raha/2009/04/15/nailla-tuloilla-olet-varakas... ) mukaan suomalaiset pitävät henkilöä varakkaana, kun tämän tulot ylittävät 60.000 euroa vuodessa tai hänen asuntonsa arvo ylittää 300.000 euroa ja hän ajaa yli 50.000 euron arvoisella autolla. Kyseessä ovat suomalaisten mielikuvat varallisuudesta.

Tutkimuksen perusteella voi päätellä, että varakkaaksi mielletään henkilö, jonka tulot ovat noin kaksinkertaiset kohtuulliseen elämiseen tarvittaviin tuloihin verrattuna.

Jatkuvissa vaikeuksissa olevan köyhän tulot ovat siten noin kolmannes varakkaana pidetyn henkilön tuloista.

A-P. Pietilä on Suomen Lehtiyhtymän kaupunkilehtiryhmän johtaja, pääkaupunkiseudun suurten kaupunkilehtien vastaava päätoimittaja ja pitkäaikainen taloustoimittaja. Hän on seurannut rahoitusmarkkinoita kolmekymmentä vuotta, kirjoittanut pari tuhatta lehtijuttua ja kymmenkunta kirjaa. Hän sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon 2009.

Rahan perässä -blogissa seurataan rahavirtoja, talouden liikkeitä ja ennen kaikkea kenen taskuissa rahat ovat.

Rahan Perässä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet