Avoin data pitäisi olla kaikkien saatavilla!

Tämänvuotinen Apps4Finland -kilpailu oli läpimurto avoimen datan kentällä. Nyt kolmantena vuotena järjestetyssä tapahtumassa kilpailutöiden määrä räjähti viisinkertaiseksi edellisvuoteen nähden. Tampereeltakin oli kilpailussa useampia osallistujia.

Apps4Finlandin (http://apps4finland.fi) tarkoituksena on innostaa ihmisiä hyödyntämään eri tavoin julkishallinnon avoimia tietovarantoja. Tällainen ”avoin data” voi olla mitä vain ilmakuvista ja kartoista bussiaikatauluihin ja kunnan talouslukuihin. Olennaista on, että tietoaineisto on saatavilla vapaasti ja se on koneellisesti käsiteltävässä muodossa.

Palkituista töistä esimerkiksi ”Miten menee, kunta?” (http://www.wanhala.net/kunnat/) näyttää Suomen karttakuvalla eri kuntien taloudelliset tunnusluvut vertailukelpoisessa muodossa. ”Tilannekuva” visioi miten valtion kriisiviestintä tulisi hoitaa verkossa. ”Verokuitti” (http://www.verokuitti.fi/) esittää valtion budjetin helposti ymmärrettävässä muodossa.

Kilpailussa oli mukana myös työkaluja poliittisesti aktiivisille kansalaisille. ”Puheenvuorot” (http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/) seuraa kansanedustajien pitämiä puheita eduskunnassa.

”Punakynä” (http://punakyna.net) avaa joustavan näkymän Tampereen kaupungin esityslistoihin ja päätöspöytäkirjoihin. Molemmat antavat virallisia palveluita paremmat välineet hakukoneiden käyttöön sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen.

Dataa avattaessa ei tarvitse tietää etukäteen, miten sitä tullaan hyödyntämään. Tärkeää on vain antaa mahdollisuus uutta luoville ja yllätyksellisillekin tavoille hyödyntää tietoa. Tuloksena voi olla kännykkäsovellus, ihmisten elämää helpottava julkinen palvelu, yhteiskunnallinen kannanotto tai vaikkapa taiteelllinen esitys.

Monesti julkishallinnon sähköiset palvelut voivat rakentua huomattavasti nopeammin kun niitä rakentavat tietotekniikan ammattilaiset, harrastajat ja kolmannen sektorin innovatiiviset ihmiset kuin jos niitä kehitettäisiin vain kalliiden ja massiivisten julkisten kehityshankkeiden turvin.

Samalla avoin data antaa mahdollisuuksia tutkimukselle, uudenlaiselle kansalaisosallistumiselle sekä yrittäjyydelle.

Kukaan ei vielä tiedä, mitä kaikkea avoimesta datasta saadaan irti. Julkishallinnon betoniseinien sisällä muhii kansallisomaisuus, tiedon kultakaivos josta on mahdollista louhia uutta tietoa sekä jalostaa uusia innovatiivisia tuotteita.

Virkamiehet, kaupunginvaltuutetut sekä kansanedustajat – teillä on mahdollisuus viedä eteenpäin datavarastojen avaamista! Selvittäkää mitä tietoa pölyttyy arkistojen ja tiedostojen uumenissa, tehkää aloitteita tiedon avaamisesta ja kertokaa avoimen datan mahdollisuuksista. Kysymys on verovaroin tuotetun tiedon yhteisestä omistuksesta ja hallinnon avoimuudesta.

Julkisin varoin tuotettu tieto kuuluu kaikkien käyttöön!

Seppo Säämäkiohjelmistosuunnittelija, Keski-Tampereen Vasemmiston pj.Jukka Peltokoskitutkija, kouluttaja ja internetin suurkuluttaja

Tervetuloa Tamperelaisen blogeihin

Tamperelainen tarjoaa kaikille mahdollisuuden pitää omaa blogia. Blogistit ovat pääosin aktiivisia tamperelaisia, mutta joukkoon mahtuu myös kirjoittajia muualta.

Lue tältä sivulta uusimmat blogikirjoitukset tai klikkaa oikeasta palstasta tiettyyn blogiin.

Haluatko blogistiksi? Oletko aktiivinen kansalainen, joka haluaa tuoda mielipiteensä julki laajalle yleisölle? Ota yhteyttä toimitukseen.