Onko Laukonsilta vaarassa kaatua?

Laukonsillan pyloni on vino. Kestääkö pylonin juuren kiinnitys valtavan vedon? Kirjoittaja on huolissaan, miten käy Laukonsillan.

Kun katsoo kovasti kiiteltyä Laukonsiltaa Ratinan stadionilta päin, herättää ihmetystä sillan ”toispuoleinen” rakenne.

Sillan sanotaan olevan vinoköysisilta, mutta se näyttää paljon riippusillalta. Tällaisessa ratkaisussa pyloni on yleensä pystysuorassa ja sen vastakkaisilla puolilla olevat köydet ovat samassa pystysuorassa tasossa, jolloin sillan kannen aiheuttama voima kohdistuu tämän tason suuntaisesti sekä köysiin että pyloniin.

Laukonsillassa näin ei kuitenkaan ole, vaan Ratinan suunnasta katsottuna siltarakenne on sellainen, että rakenteen painopiste on selvästi pylonin vasemmalla puolella. Silta riippuu oikeastaan pylonin varassa.

Köysiin ja pyloniin vaikuttavat voimat ovat tässä tapauksessa tavattoman suuret. Kun sillan kansi kuormineen aiheuttaa jopa 100 tonnin voiman 20–30 metrin korkeudella pyloniin, on tästä seurauksena monikymmenkertainen (siis tuhansien tonnien) vääntövoima pylonin juureen.

Pylonin Ratinan puoleiset köydet ovat keskimäärin 10–20 astetta vasemmalle vinossa tähän voimaan nähden, eivätkä siten juuri lainkaan tue pylonia tätä voimaa vastaan.

Yksikään köysi ei estä pylonia kaatumasta vasemmalle. Tämä seikka käy ilmi oheisesta valokuvasta muillekin kuin insinööreille.

Huolestunut kysymys kuuluu: kuinka kauan pylonin kiinnitys alustaansa kestää tällaisia rasituksia?

Miten esimerkiksi lämpölaajenemisilmiö voidaan hallita ja kuinka se vaikuttaa tilanteeseen? Voiko kova pakkanen haurastuttaa metallia ratkaisevasti?

Jos silta kaatuu, tapahtuu se mahdollisesti juuri silloin, kun sillalla on 200–300 henkeä sitä ylittämässä. Osa murskautuu teräsmassojen alle ja osa hukkuu. Ketkä ovat vastuussa tällaisesta valtavasta riskistä?

Onko sillan suunnittelussa ja toteutuksessa käynyt niin, että taiteellinen vaikutelma on sivuuttanut tekniset ja taloudelliset tekijät turvallisuudesta puhumattakaan?

Voisivatko VTT:n asiantuntijat tutkia tämän ja tiedottaa kansalle, miten asian laita on?

Sillasta huolestunuT

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet