Vastine Aziz Sheikhanin yleisönosastokirjoitukseen

Tampereen maahanmuuttajaneuvosto haluaa seuraavassa oikaista mielipidekirjoituksessa 16.5.2011 Tamperelaisessa esitettyjä virheitä ja tuoda esille maahanmuuttajaneuvoston nimitysprosessiin ja työskentelyyn liittyviä tosiasioita.

Tampereen kaupunginhallitus nimesi johtosääntönsä mukaisesti 31.1.2011 maahanmuuttajaneuvoston kaudelle 2011–2012. Neuvosto on yksi kaupungin pysyväisluonteisista toimi- ja neuvottelukunnista. Maahanmuuttajaneuvosto ei siis ole yhdistys, vaan kunnallinen luottamuselin. Maahanmuuttajaneuvostoa vastaavia elimiä Tampereella ovat muun muassa vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisoparlamentti. Kaupunginhallituksella on edustuksellisen demokratian kautta valittuna elimenä valtuudet nimetä perustamiensa toimielinten jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita toimielimelle puheenjohtajan, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän.

Ensimmäisen kerran yksitoistajäseninen maahanmuuttajaneuvosto on nimetty kaudelle 2007–2008. Neuvoston jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti tulomaitaan, eri ikäryhmiä ja sukupuolia. Maahanmuuttajaneuvosto kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa.

Maahanmuuttajaneuvoston kaikki jäsenet ovat alkujaan ulkomailta Tampereelle muuttaneita, ja vain heillä on kokouksissa päätöksen tekemisen valta. Esittelijälle, pöytäkirjanpitäjälle ja asiantuntijoiksi nimitetyille virkamiehille on määrätty ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Maahanmuuttajaneuvoston 10 varsinaista ja heidän 10 henkilökohtaista varajäsentään edustavat 12 tamperelaista maahanmuuttajayhdistystä ja kahta puoluejärjestöä. Maahanmuuttajayhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on parin tuhannen luokkaa. Äidinkieliltään he edustavat vajaan viiden tuhannen tamperelaisen äidinkieliä.

Tampereen kaupunginhallitus pyysi ennen neuvoston nimeämistä maahanmuuttajayhdistyksiltä ehdotukset maahanmuuttajaneuvoston varsinaisiksi ja varajäseniksi ja myös järjesti hyvissä ajoin ennen valintakokousta informaatiotilaisuuden, jossa valintaprosessista oli mahdollisuus saada tietoa ja esittää kysymyksiä. Tasa-arvolain hengessä ehdokkaiksi pyydettiin sekä miehiä että naisia.

Kaupunginhallitus on määritellyt maahanmuuttajaneuvoston tehtäviksi muun muassa tehdä esityksiä maahanmuuttajien kotouttamisen, koulutuksen ja kotikielen opetuksen kehittämisestä, työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien palvelujen kehittämisestä ja yhdenvertaisuuden esteiden poistamisesta.

Lisäksi neuvoston tulee toimia eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseksi, sekä osallistua syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn liittyvään työhön ja etnisten suhteiden edistämiseen. Neuvoston tehtävänä on myös osallistua aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja maahanmuuttajien kannalta kiinnostavista kysymyksistä ja tuoda maahanmuuttajajärjestöjen erityiskysymyksiä kaupungin hallinnossa käsiteltäviksi.

Maahanmuuttajaneuvosto toivoo yhteydenottoja ja aloitteita eteenpäin vietäviksi niin tamperelaisilta maahanmuuttajilta kuin muiltakin tamperelaisilta. Maahanmuuttajaneuvosto edustaa omalta osaltaan aitoa kuntalaisdemokratiaa poliittisesti vaaleilla valitun kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen toimielinten yhtenä osana.

Tampereen kaupungin maahanmuuttajaneuvosto

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet