Mitä Ranta-Tampella maksaa meille?

Ranta-Tampellan alueelle on suunniteltu rakennettavaksi 2100 asuntoa. Asemakaavan toteuttaminen edellyttäisi Kekkosentien purkamista ja liikenteen siirtämistä Rantaväylän pitkään tunneliin. Tunnelin asemakaavat tulevat yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn ensi tiistaina.

Pitkän tunnelin rakentaminen tulisi maksamaan tamperelaisille veronmaksajille kaikki valtion osuudet ja kaavoituskorvaukset huomioon ottaenkin vähintään 135 miljoonaa euroa. Kun tämä summa jaetaan Ranta-Tampellan alueelle suunniteltujen asuntojen lukumäärällä, saadaan tamperelaisten veronmaksajien osuudeksi 135 milj. € / 2 100 = 64 286 euroa jokaista alueelle suunniteltua asuntoa kohden.

Valtio kerää pitkän tunnelin rakentamiseen veronmaksajilta lisäksi 61 miljoonaa euroa eli 29 048 euroa per asunto. Veronmaksajien lasku yhtä alueelle suunniteltua asuntoa kohden on siis yhteensä 93 333 euroa – pöyristyttävä summa!

Ranta-Tampellan kaavoituksen lähtökohtana ollut Kekkosentien siirto tunneliin on kansantaloudellisesti kestämätön. Summalla, jolla Ranta-Tampellan alueen rakentaminen voidaan vasta aloittaa, voisi Tampere rakentaa senioriasunnot yli 3 000:lle vanhukselle! (Suuruusluokan ymmärtämiseksi on todettava, että Tampereella oli viime vuoden lopussa yhteensä 2 738 senioriasuntoa.)

Jos Ranta-Tampella toteutettaisiin Kekkosentie nykyisellä paikallaan säilyttäen ilman alueelle ehdotettua kanavaa, voitaisiin radan ja tien väliselle alueelle rakentaa viihtyisä noin 1 750 asunnon asuinalue. Rantaväylän toteutus parannetun lyhyen tunnelin väylävaihtoehdon mukaisena maksaisi veronmaksajille jokaista uutta Ranta-Tampellan asuntoa kohden alle sadasosan pitkän tunnelin väylävaihtoehtoon verrattuna.

Saisimme myös huomattavasti pitkää tunnelia toimivamman liikenneväylän Santalahdesta Naistenlahteen – paremmat liittymät keskustaan, paremmat joukkoliikennemahdollisuudet, nopeamman väylän. Koko Aspinniemi muodostuisi kaikkien tamperelaisten yhteiseksi virkistysalueeksi.

Kun valtuusto aikanaan teki päätöksen pitkän tunnelin suunnittelusta, päätös perustui Rantaväylätyöryhmän 29.5. 2007 päivättyyn väliraporttiin. Tässä raportissa tamperelaisten veronmaksajien maksuosuudeksi tunnelin rakentamiskustannuksista ilmoitettiin 25 miljoonaa. Nyt tuo summa on yli viisinkertainen. Eikö kyse ole jo oleellisesta kustannusmuutoksesta?

Poliittisen päätöksenteon tulee seurata aikaansa. Kun aikanaan tehdyt päätökset ovat perustuneet virheellisiin kustannustietoihin, tulee suunnitelmat korjata vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden suomia mahdollisuuksia. Kun näin menetellään, se ei vie uskottavuutta poliittiselta päätöksenteolta, vaan se päinvastoin vahvistaa sen uskottavuutta ja luotettavuutta.

Nyt viimeistään on suunnittelusta vastaavien virkamiesten ja valtuutettujen aika tutkia tarkemmin erilaiset Ranta-Tampellan ja Rantaväylän rakentamisen vaihtoehdot. Jos sitä ei tehdä nyt, sen tekee seuraavien kunnallisvaalien jälkeen uusi valtuusto.

Juha Miettinenrakennusinsinööri

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet