Ateenan demokratia – Pietilän mielipiteet

Anne Lahnajärvi

Viitaten A. P. Pietilän kirjoitukseen ”Mielipiteiden epätasa-arvo” (Tamperelainen 13.4.2011).

Ateenalainen demokratia ei ollut nykykäsityksen mukaista aitoa demokratiaa, sillä vain vapailla täysi-ikäisillä miespuolisilla Ateenan kansalaisilla oli äänioikeus. Naisilla, ulkomaalaisilla ja orjilla ei ollut sananvaltaa.

Käytännössä vain noin kymmenesosalla Ateenan noin 300 000 asukkaasta oli äänioikeus. Siitä huolimatta huomattavan suuri osa kansasta sai osallistua poliittiseen päätöksentekoon verrattuna muihin sen ajan valtioihin. Itse asiassa Ateenan äänioikeutetuilla oli jopa enemmän vaikutusvaltaa kuin nykydemokratioissa, sillä Ateenan demokratia oli suoraa kansanvaltaa, jossa kaikki äänioikeutetut saivat äänestää lakiehdotuksista.

Antiikin historioitsijat pitivät Ateenan demokratian isänä valtiomies Solonia. Hän sääti vuonna 594 eaa lakeja, jotka rajoittivat rikkaiden valtaa ja lisäsivät köyhän väestön oikeuksia.

Vuonna 508 eaa ylimys nimeltä Kleisthenes viimeisteli Ateenan demokratian myöntämällä kaikille vapaille miehille yhtäläiset oikeudet. Ateenan demokratia päättyi vuonna 31 eaa roomalaisten valloitettua kaupungin.

Pietilä on mietiskellyt samaa asiaa, mikä Ateenassa oli ajankohtainen noin 2500 vuotta sitten ja siitä lähtien, mutta asia ei ole saanut vielä ratkaisuaan, eikä tule saamaan.

”Elämme harhauskossa, että jokainen mielipide olisi yhtä arvokas. Ei ole siksi, että tietämättömyyteen pohjautuva mielipide johtaa harhaan ja tietoon perustava mielipide on lähempänä totuutta. Tätä on vaikea myöntää vaaleissa, joissa jokainen ääni on yhtä arvokas.” Näin kirjoittaa Pietilä.

Hän voi olla oikeassa tai väärässä. On selvää, että lehtikolumnissa ei voi tarkastella asioita perin juurin, tila ei ole siihen tarkoitettu. Kuitenkin Pietilä jätti kolumnin kesken, koska hänkään ei pystynyt avaamaan tekemäänsä solmua, eli kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Kenen ääni on loppujen lopuksi kelvollinen?

Asian oikeaa tilaa ei ole olemassa. Asia on oikea jonkun kannalta, mutta väärä toisen kannalta. Jos joku sanoo: ”tämä on asian oikea tila”, se on diktatuuria, ei demokratiaa. Teoriassa voi olla niin, että kaikki ovat samasta asiasta samaa mieltä, jolloin yksi mielipide edustaa demokratiaa. Demokratiassa myös hölmöt äänet pitää laskea täydestä arvosta, koska demokratiassa on tietty määrä tietämättömiä hölmöjä, jos näin voi sanoa, ja niitä jotka haluavat heittäytyä hölmöiksi. Demokratian tulos ja hyvä tulos eivät aina kohtaa, joka ilmenee jo sanasta demokratia. Demokratia perustuu kompromisseihin, kompromissit kuuluvat elämään.

Risto Rantanen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet