Kunnon koirakansalaista metsästämässä!

Kirjoittajan mukaan koiran aikuisiän käyttäytyminen on peili pentuajoista. Koiran tärkein elämänvaihe on pentuna kasvaminen.

Jaakko Kahilaniemi

Koira on nyky-yhteiskunnassa kaukana luonnollisesta, koiran käyttäytymistarpeet huomioivasta elintilastaan jossa sille taataan sen tarvitsemia perustoimintoja, kuten nenän käyttöä, kaivamista, ruuan etsimistä ja saalistamista sekä siitä nauttimista.

Lehtien lööpit toitottavat lähestulkoon viikoittain erilaisista koiriin liittyvistä konfliktitilanteista, joista valtaosa olisi ennaltaehkäistävissä ihmisten tietämyksen lisäämisellä, kasvattajien tietotaidon kartuttamisella ja vastuullisella kasvattamisella, pentujen paremmalla sosiaalistamisella sekä koirien koulutuksella ja luontaisen käyttäytymisen ymmärtämisellä.

Yhteiskunnan asettamat vaatimukset nykykoiralle eivät vastaa sitä tasoa jolla suomalainen koirakulttuuri tällä hetkellä junnaa perässä. Koiran tulisi osata käyttäytyä nätisti sisällä ja olla yksin pitkien työpäivien ajan, matkustaa autossa, ohittaa vastaantulijat asiallisesti, olla ystävällinen ja osata rentoutua tilanteessa kuin tilanteessa…

Iso osa koirista ei kuitenkaan pysty selviytymään oletetulla tavalla puolistakaan edellä mainituista tilanteista. Ongelmia syntyy usein tilanteissa, joissa vastaanottaja ja koira eivät pysty tulkitsemaan toistensa signaaleita tai koira voi jollain tavoin huonosti.

Koiran elämän tärkeimmät vaiheet sijoittuvat sen ensimmäisiin elinviikkoihin jolloin pennut elävät vielä kasvattajan luona.  Koiran hankintaprosessiin kannattaa käyttää aikaa, vaatia kasvattajilta enemmän ja ammattitaitoisempaa otetta sekä valmiutta sosiaalistaa pentuja riittävästi kaikkeen elolliseen ja elottomaan jo pentuaikana.

Pentutehtailu tai suuret kasvattajat sekä koirien huono sosiaalistaminen ovat vain jäävuoren huippuja koirien lisääntyvien käyttäytymisongelmien syiden selvittämisessä. Pennun kehityksen kannalta tärkeintä on sen totuttaminen erilaisiin ympäristöihin, kulkuvälineisiin, ihmisiin, eläimiin, ääniin sekä muihin ärsykkeisiin.  

Koiran aikuisiän käyttäytyminen on peili pentuajasta höystettynä ympäristön ja geenien tuomilla kukkasilla. Ongelmatilanteita syntyy usein kodinvaihtajille tai koirille, joiden pentuaikaa varjostavat negatiiviset kokemukset.  

Konflikteihin johtavien tilanteiden määrä on osaltaan varmasti noussut senkin takia, että ihminen on eriytynyt luonnollisesta tavasta toimia. Opitut tavat hoitaa ja käsitellä eläimiä eivät enää periydy isältä pojalle, vaan ne omaksutaan television lanseeraamista koiranpotkijoista.

Omistajan on itsensä sitouduttava pitkäjänteiseen koulutusprosessiin kuukausiksi, ja tämä vaatii ammattilaisen ohjauksen onnistuakseen sekä vankan tuen läheisiltä ja treenikavereilta.

Vastaanottajalta tai koiraa kohtaavalta ihmiseltä vaaditaan hienotunteisuutta. Vieraan koiran lähelle ei kannata mennä.

Elämä koiran ja ihmisen välillä on sopusointuista, kun ihminen ymmärtää koiran luontaiset käyttäytymistarpeet ja -mekanismit, osaa lukea eläimen elekieltä ja tarvittaessa pysyttelee hienotunteisesti etäämmällä koirasta.  Moni ongelma olisi vältettävissä yksinkertaisesti sillä, että opetetaan koira olemaan välittämättä ohikulkijoista.

Valitettavasti suomalainen eläinten koulutuskulttuuri on vielä villi viidakko.  Suomeen on perustettu syksyllä 2009 ensimmäinen ja ainoa virallinen Eläintenkouluttajan ammattitutkinto, mikä takaa ammattitaitoisen eläinten koulutuksen, tekijän, joka on perehtynyt eläinten luontaiseen käyttäytymiseen, oppimisteoriaan sekä omaa eettisesti hyväksyttävät toimintatavat. 

Alan asioita ajamaan on perustettu myös Suomen Eläintenkouluttajat ry. Koulutus toimii tulevaisuudessa alan sertifikaattina.

Koiraystävällistä ja ongelmia ennaltaehkäiseväistä kevättä

Eeva Kahilaniemi-ParkkolaDogwit/koulutusohjaaja, pian valmistuva Eläintenkouluttaja

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet