Yhäri-isä, tule mukaan tutkimukseen!

Hyvä yksinhuoltajaisä!

Teen sosiaalityön pro gradu -tutkielmaa Tampereen yliopistossa ja olen kiinnostunut kokemuksistasi ympäristön suhtautumisesta yksinhuoltajuuteesi.

Kyse voi olla esimerkiksi lähipiirin ihmisten, viranomaisten, työnantajan tai työtoverien suhtautumisesta yksinhuoltajuuteen. Aineisto kerätään kirjoituspyynnöin.

Tutkimukseen voivat osallistua ensisijaisesti isät, joilla on virallinen yksinhuoltajuus ja joiden huollossa on 0–18-vuotiaita lapsia, ja toiseksi ne isät, jotka ovat puolisonsa kanssa sopineet isän yksinhuoltajuudesta. Jälkimmäiseen vaatimuksena kuitenkin on, ettei mitään akuuttia huoltokiistaa ole juuri takana tai meneillään.

Kokemuksista voi kertoa myös muisteluna, joten yksinhuoltajaksi tulon ei tarvitse olla ajankohtainen. Mikäli kiinnostuit, otathan yhteyttä sähköpostilla: [email protected].

Anu Sianoja

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet