LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Lukijalta: Työeläkkeen työpalkkaa korkeampi verotus oikaistava

Keskimäärin 15 000–30 000 euroa vuodessa työeläkettä saavilla verojen ja veroluonteisten maksujen jälkeen todellinen veroprosentti on korkeampi kuin työssäkäyvillä.

Eläketulojen verotus nousee työtulojen verotusta korkeammalle tasolle jo hyvin maltillisissakin eläkkeissä – jopa 1300 euron kuukausieläkkeen jälkeen. Ei ole kohtuullista, että työuransa jo tehnyt ja kohtuullisen pientäkin eläkettä nauttiva kansalainen maksaisi sen suurempaa osaa kuin työssäkäyvä.

Ero johtuu siitä, kunnallisveron ansiotulovähennys lajit on määritelty tuloverolain 105 pykälän 1 momentissa ja sieltä puuttuu eläketulo, joka pitäisi myös olla ansiotuloa, kun se on työnteon perusteella myönnetty. Tästä epäkohdasta kärsii lähes miljoona työeläkeläistä.

Tähän kuitenkin päädyttiin vuonna 2004 Jätteenmäki/Vanhasen ensimmäisen hallituksen toimesta ja perusteena oli, että eläkeläiset eivät maksa työeläkemaksua. Eipä tietenkään, kun he ovat ne aikanaan maksaneet, muutenhan heille ei työeläkettä olisi kertynytkään.

Silloinen eduskunta päätyi jonkin tasapää teorian perusteella siihen, että eläkeläisten pitää maksaa edelleenkin eläkemaksun suuruinen osa mutta nyt vain osoite oli eläkeyhtiön sijaan verottaja, jotta eläkkeen ja palkkatulon netto olisi sama.

Tähän on kiinnitetty huomio perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa, sen oikaisu on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja perustuslain ikäsyrjinnän näkökulmasta aiheellinen.

Esko Järvenpää

Jämsä

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet