LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tuhmat tuhlaajat, armottomat ahneet

Tampereen kaupungin talous on ajettu tällä vuosikymmenellä vuosittaisen alijäämän tilaan. Aikoinaan kerrottiin, että kuntien taloutta on hoidettava liiketaloudellisin perustein. Kuitenkin ylisuurilla investoinneilla ollaan pulassa.

Liiketalous tarkoittaa, että suunnitellaan pitkälle ajalle ja arvioidaan talouden ongelmat ja tehdään riskianalyysit tarvittaessa. Missään yrityksessä taloutta ei hoideta sellaisella huolettomuudella, kuin Tampereen taloutta.

Kun talous on ajettu tähän tilaan, ovat pikkuvirkamiehet ottaneet uuden tavoitteen. Kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yrityksille määrätään, miten paljon niiden on maksettava osinkoa.

Kahteen vuosikymmeneen en ole tutustunut osakeyhtiölakiin, enkä kunnallislakiin. Tuntuu kuitenkin siltä, että tällainen menettely ei ole aivan sopusoinnussa lain kanssa. Edelleenkin yhtiön hallitus ja viime vaiheessa yhtiökokous määräävät osingon jaosta.

Surkein tilanne on vuokra-asuntoyhtiöiden osalta. Kaupungin omistamilla yhtiöillä on velvoite yleishyödylliseen, sosiaaliseen asuntotuotantoon. Niiden tavoitteena on yhtiöjärjestysten mukaan tuottaa vuokra-asuntoja omakustannusperiaatteen mukaan. Valtaosa asunnoista on tuotettu valtion lainoilla ja niitä säätelee aivan muu lainsäädäntö kuin normaaleja yhtiöitä.

Esimerkkinä voidaan ottaa Tampereen vuokra-asunnot Oy. Yhtiölle on määrätty 600 000 euron osingon maksu, siitä huolimatta, että yhtiö ei näytä tilinpäätöksessä voittoa.

Jos tällainen tulee maksettavaksi, merkitsee se minulle ja muille ns. kovan rahan asunnoissa asuville 5–8 prosentin lisävuokraa. Kun samaan aikaan määrätään jätehuoltoyhtiölle ja sähkölaitokselle maksettavaa osinkoa, merkitsee se jätehuollon, kaukolämmön ja sähkönsiirtomaksun korotuksia. Siihen kun lisätään kiinteistöveron korotukset ja hulevesimaksu, niin jopa tulee maksettavaa.

Suuri osa näistä maksuista palaa yhteiskunnan korvattaviksi asumistuen ja toimeentulotuen muodossa.

Että sellaista liiketaloutta.

Taavi LintunenTVAn asukas, 83 vuotta

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet