LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Hitaita ovat herrojen ”kiireet”

Tampereen kaupungin merkittävät elimet, kaupunginhallitus (kh) ja yhdyskuntalauta (yla) pitivät kevätkauden viimeisen kokouksensa juhannuksen jälkeen kh 24.6. ja yla 25.6.

Kh:n listalla oli 18 ja ylan listalla 32 kohtaa, joista muutama kuului kokouksen rutiineihin. Se laittaa miettimään, miksi lomakauden kokoukseen tuodaan varsin merkittäviäkin asioita.

On ymmärrettävää, että yleensä ”pöytä putsataan” ennen lomia, mutta tulee mieleen toinenkin syy lomakauden kokouksien pitoon. Tämä liittyy muutoksenhakuun.

Kh:n ja ylan:n kokouksen päätökseen muutosta haluavan on tehtävä siitä oikaisupyyntö 14 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan julkitulon jälkeen. Nyt juhannuksen jälkeen pidettyjen kokousten päätösten muutostenhakuaika kuluu lomakaudella, aikana jolloin suurin osa kaupunkilaisista on lomalla, eikä tutki kokouslistoja, vaikka muuten asiat kiinnostaisivatkin.

Jos tällainen kokousaikataulun järjestäminen lomakaudelle on tietoinen valinta, kysymyksessä on, ei laiton, mutta paheksuttava menettelytapa.

Listalla oli muutamia oikaisupyyntöihin vastaamisia. Kuntalain 134.2 §:n mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että asia on valmistelun jälkeen pyrittävä ottamaan toimielimen seuraavaan kokoukseen.

Ottamatta kantaa itse tapauksen, vaan asian hoitamiseen viranomaisessa, tapauksen kulku oli seuraava; vahinko oli sattunut 24.8.2018, vahingonkorvausta anottu 27.9.2018, korvausvaatimus hylätty 10.12.2018. Asianosainen on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen 27.12.2018, joka käsiteltiin 25.6.2019. Hitaita ovat herrojen ”kiireet”. Kun vastaus annettiin vasta 7 kuukautta myöhemmin.

Kysyttäessä kuultiin, että vastaavalla viranhaltijalla on muitakin, tärkeimpiä tehtäviä kuin vastailla oikaisupyyntöihin. Melkoista ylimielisyyttä ja kuntalaisen oikeusturvan halveksuntaa.

Kaupunginhallitus vastaa siitä, että kunnan sisäinen valvonta on kunnossa ja että, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan.

Jos delegointisäännöillä päätösvaltaa on siirretty liiaksi henkilöille, joilla ei ole työnsä puolesta aikaa ja valmiuksia noudattaa lakia, on syytä ryhtyä toimenpiteisiin, joko muuttaa delegointia tai vaihtaa henkilöä tai tehdä molemmat.

Ossi Aho

yhdyskuntalautakunnan jäsen (ps.)

Tampere

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet