LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Koska Kiinakin toimii, myös Suomen on toimittava

Kun keskustellaan ilmastonmuutoksen hillinnästä, joku alkaa lähes aina puhua Kiinasta. Miksi suomalaisten pitäisi kurjistaa elämäänsä ankarilla päästövähennyksillä, kun Kiinan ja Intian kaltaiset suuret maat eivät tee mitään?

Kysymys sisältää virheellinen oletuksen. Väite, että Kiina ja Intia eivät tee mitään, ei pidä paikkansa.

Kiina ja Intia tekevät paljonkin: Kiina on investoinut mittavasti uusiutuvaan energiaan, ja nämä investoinnit odottavat käyttöönottoaan.

Samoin kuin Suomi myös Kiina on systemaattisesti vähentänyt kivihiilen osuutta energian tuotannossaan. Lisäksi Kiina, kuten Intiakin, on istuttanut valtavat määrät puita viimeisinä vuosina ja näin lisännyt merkittävästi hiilinieluaan.

Suomen hiilidioksidipäästöt ovat olleet kiitettävästi laskussa viimeiset vuodet. Samaan aikaan kuitenkin Metsähallitus on jatkuvasti kiristänyt tulostavotteitaan.

Viime perjantaina julkistetussa uudessa kansallisessa metsästrategiassa Suomen hiilinielun kokoa pienennetään.

Metsien hakkuun lisääminen mitätöi Suomen tekemät päästövähennykset, vähän samalla tavalla kuin Kiinan harjoittama metsittäminen kompensoi sen talouskasvupolitiikan mukanaan tuomaa kasvihuonepäästöjen kasvua.

Selvää on, että sekä Suomen että Kiinan on tehtävä enemmän, jos 1,5 asteen tavoitteeseen mielitään päästä. Energiaremonttiin liittyvät kysymykset ovat kuitenkin yhtä monimutkaisia Kiinassa kuin Suomessakin.

Kiina on selkeästi ilmaissut, että odottaa ensimmäisen maailman maiden toimivan esimerkkinä. Länsimaiden on laitettava oma pakkansa kasaan ja luotettava siihen, että Kiina laittaa omansa.

Henriikka Tavi

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet