A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Osta nuorelle laskin

Voi tätä lupausten määrää. Olet sitten vanha tai nuori, niin joku lupaa sinulle maat ja taivaat ennen huhtikuun vaaleja.

Ei se ole tyhmä, joka lupaa, vaan se joka uskoo lupauksiin. Järkevää olisi miettiä, mistä taskusta kalliit lupaukset maksetaan. Mitä nuoremmasta suomalaisesta on kyse, sitä varmemmin hänen maksurasituksensa kasvaa. Miksi?

Ei oleyhtään uutta lupausta, joka ei maksaisi. Kun valtion menot kasvavat aikana, jolloin tulot lisääntyvät hitaasti, käytettävissä olevan rahan määrä vähenee. Se mitä luvataan lisää, on väkisinkin pois jostakin vanhasta tai se maksetaan lisävelalla.

Työikäisten pitäisi ostaa laskukone. Mitä kalliimpia lupauksia vaaleissa tehdään, sitä suuremmaksi kasvaa työikäisten maksama lasku.

Puolueista, poliitikoista ja aatteista riippumatta valtion velanotolle tulee luonnollinen rajoite."

Tänä vuonna eläkeläisten määrä lisääntyy, kun 1950-luvun puolivälissä syntyneet saavat työeläkekortin. Samalla työikäisten määrä vähenee.

Kustannusten maksaminen siirtyy nuoremmille ikäluokille, joissa on vähemmän porukkaa kuin jo eläkkeellä olevissa ikäluokissa. Yksinkertaisen matematiikan mukaan käy näin: kun menot lisääntyvät ja maksajien määrä pienenee, nuppikohtainen rasitus kasvaa.

Puolueista, poliitikoista ja aatteista riippumatta valtion velanotolle tulee luonnollinen rajoite. Velkaa ei voida lisätä, kun talouskasvu ei automaattisesti kuittaa velkaa ja velanmaksajien määrä vähenee.

Nuorilla on lisärasite. Suomessa on noin 600 000 työikäistä, joilla ei ole ylioppilas- tai ammatillista tutkintoa. Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on noin 43 prosenttia, kun tutkinnon suorittaneista on työllistynyt yli 70 prosenttia.

Nuoret kustantavatperhe- ja koulutuspolitiikan löperyyden. Valtava määrä kansalaisia on voinut jättäytyä opintojen ulkopuolelle, kun kouluttautuminen ei ole huvittanut. Tämä kostautuu korkeana työttömyytenä, nousevina veroina ja korkeina sosiaalitukina.

Jokainen saa tehdä rahoillaan mitä haluaa. Mutta saako kuka tahansa olla tekemättä mitään jonkun toisen rahoilla?

Kertovatko eduskuntaehdokkaat äänestäjilleen ikävät faktat ennen vaaleja?

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet