Petteri MäkinenKirjoittaja on Tamperelaisen päätoimittaja.

Pääkirjoitus: Kirjasto ihan kaikille?

Tamperelainen uutisoi viikonvaihteessa, että Tampereen kirjastoissa on jo jaettu uuden lain mahdollistamia käyttökieltoja. Tämän vuoden alussa voimaan tullut laki mahdollisti ensimmäisen kerran sen, että kirjastoasiakkaalle voidaan antaa määräaikainen kuukauden käyttökielto kirjastoon.

Arkikielellä kyse on porttikiellosta, jonka perusteena on toistuva ja olennainen häiriö kirjaston toiminnalle, kirjaston turvallisuuden vaarantaminen tai kirjaston omaisuuden vahingoittaminen.

Tampereella kieltoja on jaettu ensimmäisen vuoden aikana kymmenkunta. Ne jakautuivat eri puolille kaupunkia ja kiellon saaneiden joukossa on sekä alaikäisiä että aikuisia.

Huonosti käyttäytyvän kirjastoasiakkaan oikeudellinen suoja on silti edelleenkin vahva. Kieltoa ei voi antaa ilman kuulemista ja siihen voi hakea kuntalain mukaista oikaisua. Käyttökieltokin on kirjastokohtainen ja kielto saa kestää enintään kuukauden.

Esimerkiksi häiriköivä tai muiden turvallisuutta vaarantava asiakas voidaan poistaa kirjastosta järjestyslain perusteella tai lainojen palauttamisen ja sakkomaksut laiminlyövä asiakas voi saada lainauskiellon, mutta edes määräaikaisen kirjaston ovien ulkopuolelle jättämisen mahdollistuminen vasta lainsäädännön kautta kertoo paljon kirjaston asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kirjastoon on Suomessa liittynyt vahva idealismi. Kirjastojen rooli kansan kasvattajana, sivistäjinä ja valistajana on ollut lähes pyhä ensimmäisten kansankirjastojen perustamisesta alkaen. Myöhemmin kunnallinen kirjasto on ollut yhteiskunnan keskeisimpiä peruspalveluja ja kansalaisen perusoikeus, jonka käytön rajoittamista ei ole tohdittu edes ajatella – vaikka oma säännöistä piittaamaton käyttötapa rajoittaisi muiden käyttöä. Nykyisen uudistuneen kirjastolain mukaan kirjastojen pitää ennen kaikkea edistää demokratiaa, tasa-arvoa ja sananvapautta.

Kirjastojen pitää jatkossakin kuulua kaikille, mutta pelisääntöjen noudamatta jättämiseen pitää pystyä reagoimaan.

Petteri Mäkinen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet