LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Nykyinen veroprosentti on korkeahko

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti budjettikokouksessaan pitää kunnallisen veroprosentin ennallaan 19,75%:ssa. Vasemmistoliitto esitti prosentin korottamista 20,75%:in.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on ensi vuonna 19,88%. Näin Tampereen tulovero on yleistä valtakunnallista tasoa. Helsingin ja Espoon tuloveroprosentit ovat 18. Kriisikunnan tuloveroprosentin alaraja on 21.

Kuntalaisen kannalta tuloveroprosentin korotus tarkoittaa samaa kuin palkan tai eläkkeen leikkaus. Siksi työmarkkinaratkaisuihin yleensä liitetään hallituksen aikomus tuloverotuksen tasosta. Kunnilta tällaista tahdonilmaisua on mahdoton edellyttää.

Suurissa kaupungeissa tuloveroprosentti pyritään pitämään muita kuntia alhaisempana korkeampien asumiskustannusten vuoksi. Muutoinkin elinkustannukset ovat yleensä suurissa kunnissa korkeammat kuin pienemmissä maalaiskunnissa.

Tampere kilpailee vetovoimassa pääkaupunkiseudun kanssa. Jo nyt lähes kahden veroprosentin ero Helsinkiin ja Espooseen heikentää halukkuutta muuttaa Tampereelle, mitä tosin asumiskustannukset kompensoivat. Mutta eron kasvattaminen todennäköisesti heikentäisi merkittävästi Tampereen vetovoimaa ja siten kasvua. Tämä taas vaikuttaisi kielteisesti kaupungille kertyviin verotuloihin.

Näin talousarvio pitäisikin rakentaa ensin päättämällä kunnallisesta veroprosentista niin, että se on kilpailukykyinen. Sen jälkeen pitäisi miettiä, kuinka tehokkaasti kaupunki suorittaa eri toimintonsa. Ja tämän jälkeen pitäisi miettiä, ovatko kaikki kunnan tarjoamat palvelut välttämättömiä. Jos nykyistä veroprosenttia korotettaisiin, lähestyttäisiin kriisikuntaa. Silloin oltaisiin kovien toimien edessä.

Kimmo Sasi

varatuomari

Tampere

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet