LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Sähköiset järjestelmät tukemaan valinnanvapautta

Mikäli Sote- ja maakuntauudistus viedään läpi, tulee valinnanvapauden tueksi tarkoin suunnitella ja toteuttaa palveluohjaus sekä sähköiset järjestelmät palvelukokonaisuuksien tarjoamiseksi. Tällä hetkellä kuluttuja voi vertailla tuotteita pohtiessaan valintojaan niin kodinkoneiden kuin rakennustarvikkeiden suhteen. Eri tuotteille on olemassa käytettävissä kuluttajapalautteita ja testivertailuja.

Tällä hetkellä sote palvelutarjonta on esillä osittain hajallaan sekä kuntien nettisivuilla että palveluntuottajien sivuilla. Kun palvelutarjonta laajenee, tulee maakuntalaisella olla käytössään sähköinen järjestelmä, josta hän hahmottaa, mitä kaikkia palveluja on tarjolla. Tämän lisäksi olisi erittäin tärkeää, että valintaa tekevä saisi myös tietoa palvelujen laadullisesta sisällöllisesti, jota palveluja käyttävät voisivat antaa. Tämän lisäksi sama sähköinen järjestelmä voisi auttaa maakuntaa laadunvalvonnassa. Mikäli samasta palvelun tuottajasta annetaan useita negatiivisia palautteita, kykenee valvova taho puuttumaan nykyistä helpommin ongelmiin. Yhtälailla laajasti positiivista palautetta saavan palvelutuottajan toimintaa voitaisiin lähemmin tarkastella, jotta hyvät käytännöt saataisiin levitettyä kaikkeen palvelutoimintaan.

Tällaisessa palvelupalautteessa tulisi mahdollistaa palautteen antaminen sekä palveluja käyttäville, heidän omaisilleen sekä työntekijöille. Sähköinen palautejärjestelmä voisi rajautua siten, että osa palautteesta olisi avoimesti palvelukäyttäjille avautuvaa ja osa palautteesta nimenomaisesti laadunvalvojalle näkyvää. Näin työntekijät voisivat myös nostaa mahdollisia kipukohtia näkyville.

Omaisten mahdollisuus antaa puolestaan palautetta on erityisen tärkeää niiden asiakasryhmien kohdalla, jotka eivät vahvasti heikentyneen toimintakykynsä vuoksi kykene palautetta antamaan ja myös siksi, että omaisten huomiointi osassa palvelussa on keskeisessä osassa hyvän palvelun tuottamista.

Samanaikaisesti koko sähköistä palvelujärjestelmää on tarpeen kehittää sellaiseksi, että se huomioi asiakkaan ja työntekijöiden näkökulmasta palvelu- ja hoitoketjut kokonaisuudessaan, sillä sote-uudistuksen keskeinen tavoite on integroida sosiaali- ja terveyspalvelut vastaamaan nykyistä paremmin ihmisen kokonaisvaltaista tarvetta.

Sähköinen järjestelmä ei poissulje kasvokkaisen palveluohjauksen tarvetta, vaan tukee valintojen tekemistä, laadunvarmistamista sekä hyvien käytäntöjen levittämistä.

Sirpa Pursiainen

sosiaali- ja terveysalan opettaja 29puheenjohtaja, KD Pirkanmaan piiri

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet