LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Miksi kaupunki ja yliopisto hukkaavat Nekalan kirjaston potentiaalin?

Nekalan koulun yhteydessä toimivan kaupungin lähikirjaston lakkauttamissuunnitelmat ovat konkretisoituneet parin vuoden välein vuodesta 2014. Kirjaston sekä sivistys- ja kulttuuripalveluiden trendinä on ollut suurempien aluekirjastojen avaaminen hyvinvointi- tai kauppakeskusten yhteyteen. Mielenkiintoista on, että Nekalan kirjaston sijaintia koulun ja ennenkaikkea opettajankoulutuksesta vastaavan yliopiston normaalikoulun yhteydessä ei ole lainkaan hyödynnetty tai pohdittu. Pohdintaa ei ilmeiseti ole harrastettu kummallakaan suunnalla. Samaan aikaan sekä kirjasto että koulu ovat huolissaan lasten ja nuorten lukemisesta ja kaikkien kansalaisten digitaalisista taidoista. Opetussuunitelmat painottavat tiedonhankintaa ja tiedon luotettavuuden arviointia.

Nekalan kirjaston sijainti normaalikoulun pihapiirissä tarjoaisi valtakunnallisestikin ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää toimintaa – toimia laboratoriona uusille toimintatavoille ja kokeiluille, tutkimukselle, opetukselle. Haastavaa tässä on tietysti kirjaston ja koulun perinteet, asenteet ja organisatoriset haasteet. Huolipuheesta ja resurssien voivottelusta voisi siirtyä positiivisempaan, kehittävään asenteeseen, joka luultavammin mahdollistaa myös uudenlaisen resurssoinnin ja vaikkapa ulkopuolisenkin rahoituksen. Tämä toki edellyttää asialle omistautuneita henkilöitä ja aktiivisuutta. Mustaanmetsään suunniteltu uusi neuvola ja päiväkoti olisivat omiaan toimimaan tämän kehittämisen keskiössä.

Neuvolajärjestelmä tavoittaa kaikki alueen lapsiperheet ja varhaisen lukemisen merkityksestä keskustellaan jatkuvasti.

Uusi laki yleisistä kirjastoista (2016) nostaa kirjastotoiminnan keskiöön tiedon, sivistyksen, kulttuurin lisäksi mm. aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian. Kunnan tehtävistä todetaan: ”Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa.”

Nekalan kirjasto on alueen ainoa julkinen, kaikille avoin, ei-kaupallinen tila. Tämä osaltaan toteuttaa lain vaatimusta aktiivisen kansalaisuuden toteuttamisesta. Tämän ja aiemmin mainittujen kirjaston perustehtävien lisäksi Nekalan alueen kirjasto toimii jo nyt asukkaiden digitukena arjen tilanteissa. Valtionvarainministeriön Auta-hanke ja valtakunnalliset polittiiset päättäjät näyttävät asettavan kirjastoille valtavasti toiveita ja vaatimuksi miten kansalaiset saatetaan kaikessa viranomaisasioinnissa digitaalisen asioinnin piiriin. Nykyisenkin kirjaston koneet ja laitteet sekä niiden neuvonta ja opastus ovat monelle alueen asukkaalle ainoa paikka tällaiseen perusasiointiin arjessa. Lukeminen ei ole enää harrastus, se on monimuotoinen maailmassa selviytymisen taito, jota tulee tukea ja kannustaa arjessa, lähellä ihmisiä - niin lapsia kuin aikuisiakin, ikään katsomatta.

Kai Halttunen

YTT, kouluttaja

Tampere

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet