Tampereen Akateemiset Naiset

Akateemisten naisten yhteiskunnallinen tehtävä?

Tampereen Akateemiset Naiset ry entinen jäsen jätti vuosikokouspaikalle historiadokumentteja arkistoitavaksi – kiitos! Näistä asiakirjoista avautui kiinnostava näkymä akateemisesti kouluttautuneiden naisten ongelmiin. SANL:n yhteiskunnallisen komitea kiteytti vuonna 1979 yhteiskunnalliset kysymykset, jotka ”koskettivat yksilön, sekä miehen että naisen, sosiaalista ympäristöä”, seuraavin sanoin:

  • erilaiset tasa-arvokysymykset, esim. kodin piirissä, ammatissa, ammatinvalinnassa, koulutuksessa, työelämässä

  • perhepoliittiset kysymykset, esim. perheen toimeentuloa ja verotusta koskevat kysymykset, asuntopolitiikka, lasten päivähoito

  • elintason ja erikoisesti elämäntasoa koskevat kysymykset.

Yhteiskunnalliset kysymykset koskivat sekä koti- että ulkomaita. Kansainvälisesti ja pohjoismaisesti toimien yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa yhteiskunnallinen komitea osallistui lainsäädännöllisin aloittein ja julkilausumin aikansa tasa-arvokeskusteluun.

Tasa-arvotyön kysymykset ovat edelleen - 40 vuotta myöhemmin - akateemisten naisten yhteiskunnallisen toiminnan ydintä.

 

Minna Canthin päivänä 2018

Lea Henriksson ja Eva Hänninen-Salmelin

Tampereen Akateemiset Naiset ry

 

 

 

Tampereen Akateemiset Naiset

Aikaisempia kirjoituksia

Tampereen Akateemiset Naiset

Tampereen Akateemiset Naiset ry saattaa eri-ikäiset ja eri aloille valmistuneet naiset kohtaamaan toisensa. Vuonna 1949 perustetussa ja nyt maan kolmanneksi suurimmassa akateemisten naisten yhdistyksessä on runsas 90 jäsentä.

Yhdistyksen keskeinen toiminta on kuukausittaisissa jäsentapaamisissa ja teemana on tänäkin vuonna akateemisten naisten muuttunut toimintaympäristö ja uralla eteneminen.

Katso lisää http://tampereenakateemisetnaiset.fi/

Uusimmat mielipiteet